Leveringsprogram

Sortiment
Styrereléer easyE4
Undersortiment
easyE4 analoge inngangs-/utgangsforsterkninger
Grunnfunksjon
easyE4-utvidelser
Beskrivelse
Inngangs-/utgangsforlengelse for easyE4 kontrollrelé
Utvidbar med easyE4-serien med digitale inngangs-/utdatautvidelser med E4-CONNECT1-kontakt (element Y7-197225)
Nominell driftsspenning 24V AC
Digitale innganger: 4
Digitale utganger: 4 transistorer
Skrueklemmer
Innganger
Innganger utvidelse (antall)
digital: 4
Utganger
Transistor
4
ytterligere egenskaper
display
med diagnose-lysdiode
Programvare
EASYSOFT-SWLIC/easySoft 7
Forsyningsspenning
24 V DC
kan brukes for
easyE4

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-30
IEC 61131-2
EN 61010
EN 50178
GodkjenningerGodkjenninger
cULus
GodkjenningerSertifikat
CE
GodkjenningerSkipstillatelser
DNV GL
Godkjenninger
0000SPC-596
Dimensjoner (B x H x D)
35,5 x 90 x 58 mm
Vekt
0.081 kg
montasje
DIN-skinne IEC/EN 60715 (35mm) eller skruefeste med apparatføtter ZB4-101-GF1 (tilleggsutstyr)
Tilkoblingstype
skrueklemme
Klemmekapasitet
Skrueklemmerentrådet
0,2 - 4 mm2
Skrueklemmerfintrådet
0,2 - 2,5 mm2
Skrueklemmeren-/fintrådet, med klemring
0,2 - 2,5 mm2
SkrueklemmerFast eller flertrådet
22 - 12 AWG
SkrueklemmerFlat skrutrekker
0.8 x 3.5 mm
SkrueklemmerTiltrekkingsmoment
0.5 - 0.7 Nm
SkrueklemmerAvisoleringslengde
6.5 mm
Klimatiske miljøbetingelser
Omgivelsestemperatur ved drift
-25 - 55, kulde etter IEC 60068-2-1, varme etter IEC 60068-2-2 °C
Kondensering
Kondensering må forhindres med passende tiltak
Lagring [ϑ]
-40 - +70 °C
relativ luftfuktighet
etter IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
5 - 95 %
Lufttrykk (drift)
795 - 1080 hPa
Mekaniske omgivelsesbetingelser
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Svingninger
etter IEC 60068-2-6
konstant amplitude 0,15 mm: 10 - 57
konstant akselerasjon 2 g: 57 - 150 Hz
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27) halvsinus 15 g/11 ms
18 Støt
Fall (IEC/EN 60068-2-31) [Fallhøyde]
50 mm
fritt fall, emballert (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Monteringsposisjon
loddrett eller vannrett
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/2
Elektrostatisk utladning (ESD)standard som er brukt
etter IEC EN 61000-4-2
Elektrostatisk utladning (ESD)Luftutlading
8 kV
Elektrostatisk utladning (ESD)Kontaktutlading
6 kV
elektromagnetiske felt (RFI), etter IEC EN 61000-4-3
0.8 - 1.0 GHz: 10
1.4 - 2 GHz: 3
2.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
Radiostøydemping
EN 61000-6-3 klasse B
Støtpulser
etter IEC/EN 61000-4-4
Forsyningskabler: 2
Signalledninger: 2 kV
strømpulser (surge)
etter IEC/EN 61000-4-5
0.5 kV (forsyningsledninger symmetrisch)
1 kV (forsyningskabler, asymmetrisk)
Utstrålt RFI etter IEC/EN 61000-4-6
10 V
Isolasjonsmotstand
Måling av luft og krypstrekninger
nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Isolasjonsmotstand
iht. EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Spenningsforsyning
Måledriftsspenning [Ue]
24 DC (-15/+20%) V
Tillatt område [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Restrippel
≦ 5 %
Reversspenningsbeskyttelse
ja
Inngangsstrøm
maks. 40 mA ved Ue
Spenningsfall
≤ 10 ms
sikring
≧ 2,5A (T) A
Varmetap [P]
typ. 1 W
Tapseffekt ved 24 V DC
1 W
Digital innganger, 24 V DC
Antall
4
Potensialskille
til spenningsforsyning: nei
mellom innganger: nei
til utgangene: nei
til ekspansjonsenheter: ja
til baseenhet: ja
Måledriftsspenning [Ue]
24 V DC
Inngangsspenning
Tilstand 0: ≦ 5 (I1 - I4)
Tilstand 1: ≧ 15 (I1 - I4) V DC
Inngangsstrøm ved tilstand 1
3,3 (I1 - I4) mA
Forsinkelsestid
type 0,1 (0 -> 1)
type 0,2 (1 -> 0) ms
Ledningslengde
100 (uskjermet) m
Transistorutganger
Antall
4
Måledriftsspenning [Ue]
24 V DC
Tillatt område [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Restrippel
≦ 5 %
Reversspenningsbeskyttelse
Ja (Forsiktig: Kortslutning vil oppstå hvis en forsyningsspenning legges på utgangene med feil polaritet.)
Potensialskille
til spenningsforsyning: nei
mellom utgangene: nei
til utgangene: nei
til baseenhet: ja
til ekspansjonsenheter: ja
Nominell strøm ved tilstand „1” DC per kanal [Ie]
maks. 0,5 A
Reststrøm ved tilstand "0" per kanal
< 0.005 mA
Maks. utgangsspenning
1 (ved status 0 per kanal)
U = Ue - 1 V (tilstand 1 ved Ie = 0,5 A) V
Kortslutningsvern
ja, elektronisk (Q1 - Q4)
Kortslutningutløsningsstrøm for Ra ≦ 10 mΩ
0,7 ≦ Ie ≦ 1,7 per utgang
avhengig av antall aktive kanaler og deres belastning A
total kortslutningsstrøm
6.8 A
termisk utkobling
ja
maks. bryterfrekvens ved konstant ohmsk belastning
abhängig von der Zykluszeit des Basisgeräts und bei Erweiterungsgeräten auch von deren Übertragungszeit Bryteroperasjoner/h
Utgangenes mulighet til parallell koblingved ohmsk belastning, induktiv belastning med ekstern beskyttelseskobling, kombinasjon internt i en gruppe
Gruppe 1: Q1 til Q4
Utgangenes mulighet til parallell koblingAntall utanger [maks.]
4
Utgangenes mulighet til parallell koblingmaks. totalstrøm
2 A
Induktiv belastning iht. EN 60947-5-1uten ytre beskyttelseskoblingDC-13, T0,95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 HNyttefaktor
0.25 g
Induktiv belastning iht. EN 60947-5-1uten ytre beskyttelseskoblingDC-13, T0,95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 HInnkoblingsvarighet
100 % ED
Induktiv belastning iht. EN 60947-5-1uten ytre beskyttelseskoblingT0,95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 HNyttefaktor
0.25 g
Induktiv belastning iht. EN 60947-5-1uten ytre beskyttelseskoblingT0,95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 HInnkoblingsvarighet
100 % ED
Induktiv belastning iht. EN 60947-5-1med utvendig beskyttelseskoblingNyttefaktor
1 g
Induktiv belastning iht. EN 60947-5-1med utvendig beskyttelseskoblingInnkoblingsvarighet
100 % ED
Induktiv belastning iht. EN 60947-5-1med utvendig beskyttelseskoblingmaks. bryterfrekvens, maks innkoblingsvarighet
Avhengig av beskyttelseskoblingen Bryteroperasjoner
Forsyningsspenning UAux
Varmetap [P]
1 W

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
1 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 7.0

Programmerbar logisk styring PLS (EG000024) / Logikkmodul (EC001417)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Programmable logic control (SPS) / Logic module (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz
0 - 0 Volt
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz
0 - 0 Volt
Forsyningsspenning ved DC
20.4 - 28.8 Volt
Type matespenning
DC
Brytestrøm
0.5 Amp
Antall analoge innganger
0
Antall analoge utganger
0
Antall digitale innganger
4
Antall digitale utganger
4
Med reléutgang
Nei
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
0
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst
0
Antall hardware-grensesnitt andre
2
Optisk grensesnitt
Nei
Støtter TCP/IP-protokoll
Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll
Nei
Støtter CAN-protokoll
Nei
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter MODBUS-protokoll
Nei
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Nei
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Nei
Radiostandard Bluetooth
Nei
Radiostandard WLAN 802.11
Nei
Standardnett GPRS
Nei
Standardnett GSM
Nei
Standardnett UMTS
Nei
IO link master
Nei
Redundansevne
Nei
Med display
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Grunnapparat
Nei
Utbyggbar
Ja
Utvidelsesenhet
Ja
Med tidsur
Nei
Skinnemontering er mulig
Ja
Vegg-/direktemontering mulig
Ja
Panelinnbygging mulig
Nei
Rack-montering mulig
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
Kategori ihht. EN 954-1
Uten
SIL iflg. IEC 61508
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Uten
Tilhørende drift (Ex ia)
Nei
Tilhørende drift (Ex ib)
Nei
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Bredde
35.5 Millimeter
Høyde
90 Millimeter
Dybde
58 Millimeter

Godkjenninger

UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ/7
North America Certification
UL listed
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Dimensjoner

2723DIM-101