Dodavatelský program

Sortiment
Ovládací relé easyE4
Dílčí sortiment
Digitální vstupní/výstupní doplňky easyE4
Základní funkce
Rozšíření easyE4
Popis
Vstupní/výstupní rozšíření pro řídicí relé easyE4
Možnost rozšíření o digitální vstupní/výstupní rozšiřovací moduly řady easyE4 s konektorem easy-E4-CONNECT1 (položka Y7-197225)
Jmenovité provozní napětí 24 V DC
Digitální vstupy: 4
Digitální výstupy: 4 tranzistory
Šroubové svorky
Vstupy
Vstupy rozšiřujícího přístroje (počet)
digitální: 4
Výstupy
tranzistor
4
Další vlastnosti
displej
s diagnostickými LED kontrolkami
Softwarový balík
EASYSOFT-SWLIC/easySoft 7
Napájecí napětí
24 V DC
Použitelný pro
easyE4

Technická data

Všeobecné
Normy
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-30
IEC 61131-2
EN 61010
EN 50178
SchváleníCertifikace
cULus
SchváleníCertifikát
CE
SchváleníSchválení pro lodní provoz
DNV GL
Schválení
0000SPC-596
Rozměry (š x v x h)
35,5 x 90 x 58 mm
Hmotnost
0.081 kg
Montáž
Montážní lišta ČSN EN 60715 (35 mm) nebo montáž pomocí šroubů s přístrojovými nožkami ZB4-101-GF1 (přídavné příslušenství)
Typ připojení
šroubová svorka
Svorkové výkony
Šroubové svorkyJednožilový
0,2 - 4 mm2
Šroubové svorkys jemnými drátky
0,2 - 2,5 mm2
Šroubové svorkyjednovodičový / jemně slaněný vodič s dutinkou
0,2 - 2,5 mm2
Šroubové svorkyPlný nebo slaněný vodič
22 - 12 AWG
Šroubové svorkyPlochý šroubovák
0.8 x 3.5 mm
Šroubové svorkyUtahovací moment
0.5 - 0.7 Nm
Šroubové svorkyDélka odizolování
6.5 mm
Klimatické podmínky prostředí
provozní teplota okolí
-25 - 55, chlad podle normy IEC 60068-2-1, teplo podle normy IEC 60068-2-2 °C
kondenzace
Zabraňte kondenzaci vhodným opatřením
Skladování [ϑ]
-40 - +70 °C
relativní vlhkost vzduchu
podle IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
5 - 95 %
Tlak vzduchu (provoz)
795 - 1080 hPa
Podmínky prostředí, mechanické
Stupeň krytí (ČSN EN 60529, EN50178, VBG 4)
stupeň krytí IP20
Vibrace
podle normy ČSN EN 60068-2-6
konstantní amplituda 0,15 mm: 10 - 57
konstantní zrychlení 2 g: 57 - 150 Hz
Odolnost proti nárazu (ČSN EN 60068-2-27) Ráz sinusovou půlvlnou 15 g/11 ms
18 Rázy
Pádová zkouška (ČSN EN 60068-2-31) [Výška pádu]
50 mm
Volný pád, v obalu (ČSN EN 60068-2-32)
0.3 M
Poloha při montáži
svisle nebo vodorovně
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Kategorie přepětí/stupeň znečištění
III/2
Elektrostatický výboj (ESV)použitá norma
podle ČSN/EN 61000-4-2
Elektrostatický výboj (ESV)vzduchový výboj
8 kV
Elektrostatický výboj (ESV)kontaktní výboj
6 kV
Elektromagnetické pole (RFI), podle IEC/EN 61000-4-3
0,8 - 1,0 GHz: 10
1,4 - 2 GHz: 3
2,0 - 2,7 GHz: 1 V/m
odrušení
EN 61000-6-3 třída B
Impulsy přechodových jevů
podle ČSN/EN 61000-4-4
Napájecí vedení: 2
Signálová vedení: 2 kV
vysokoenergetické impulsy (Surge)
podle ČSN/EN 61000-4-5
0,5 kV (napájecí vedení symetrická)
1 kV (napájecí kabely, asymetrické)
Přívod podle ČSN EN 61000-4-6
10 V
Izolační odpor
Dimenzování vzdušných vzdáleností a a povrchových cest
nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Izolační pevnost
dle norem EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Napájení
Jmenovité provozní napětí [Ue]
24 DC (-15/+20%) V
Přípustný rozsah [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Zbytkové zvlnění
≦ 5 %
Ochrana proti přepólování
ano
vstupní proud
max. 40 mA při Ue
Poklesy napětí
≤ 10 ms
Pojistka
≧ 2,5A (T) A
Ztrátový výkon [P]
typ.1 W
Ztrátový výkon při 24 V DC
1 W
Digitální vstupy 24 V DC
Počet
4
Oddělení potenciálů
k napájecímu zdroji: ne
mezi vstupy: ne
k výstupům: ne
k rozšiřovacím zařízením: ano
k základní jednotce: ano
jmenovité provozní napětí [Ue]
24 V DC
vstupní napětí
Stav 0: ≦ 5 (I1 - I4)
Stav 1: ≧ 15 (I1 - I4) V DC
Vstupní proud ve stavu 1
3,3 (I1–I4) mA
Doba doběhu
typ 0,1 (0 -> 1)
typ 0,2 (1 -> 0) ms
Délka vedení
100 (nestíněný) M
Tranzistorové výstupy
Počet
4
jmenovité provozní napětí [Ue]
24 V DC
Přípustný rozsah [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Zbytkové zvlnění
≦ 5 %
Ochrana proti přepólování
Ano (pozor: pokud se na výstupy přivede napájecí napětí nesprávné polarity, dojde ke zkratu)
Oddělení potenciálů
k napájecímu zdroji: ne
mezi vstupy: ne
na výstupy: ne
k základní jednotce: ano
k rozšiřovacím zařízením: ano
Jmenovitý pracovní proud při stavu „1” DC na jeden kanál [Ie]
Max. 0,5 a
Zbytkový proud ve stavu „0“ na kanál
< 0.005 mA
Max. výstupní napětí
1 (ve stavu 0 na kanál)
U = Ue - 1 V (stav 1 při Ie = 0,5 A) V
Zkratová ochrana
ano, elektronicky (Q1 - Q4)
Zkratový vybavovací proud pro Ra ≦ 10 mΩ
0,7 ≦ Ie ≦ 1,7 na jeden výstup
v závislosti na počtu aktivních kanálů a jejich zatížení a
celkový zkratový proud
6.8 a
tepelné vypínání
ano
max. spínací frekvence při konstantním ohmickém zatížení
abhängig von der Zykluszeit des Basisgeräts und bei Erweiterungsgeräten auch von deren Übertragungszeit Spínací cykly/h
Paralelní připojení výstupůpři ohmickém zatížení; indukčním zatížení s externím ochranným obvodem, kombinace uvnitř jedné skupiny
Skupina 1: Q1 až Q4
Paralelní připojení výstupůPočet výstupů [max.]
4
Paralelní připojení výstupůMax. celkový proud
2 a
Indukční zatížení podle ČSN EN 60947-5-1Bez externího chráněného obvoduDC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1.15 H Koeficient využití
0.25 g
Indukční zatížení podle ČSN EN 60947-5-1Bez externího chráněného obvoduDC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1.15 H ED
100 % ED
Indukční zatížení podle ČSN EN 60947-5-1Bez externího chráněného obvoduT0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0.24 H Koeficient využití
0.25 g
Indukční zatížení podle ČSN EN 60947-5-1Bez externího chráněného obvoduT0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0.24 H ED
100 % ED
Indukční zatížení podle ČSN EN 60947-5-1S externím chráněným obvodemKoeficient využití
1 g
Indukční zatížení podle ČSN EN 60947-5-1S externím chráněným obvodemED
100 % ED
Indukční zatížení podle ČSN EN 60947-5-1S externím chráněným obvodemMax. spínací frekvence, max. doba sepnutí
Podle potlačovacího obvodu Spínací cykly
Napájecí napětí UAux
Ztrátový výkon [P]
1 W

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
1 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

PLC's (EG000024) / Logic module (EC001417)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Rízení / Pametove programované rízení (SPS) / Logický modul (SPS) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0 V
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0 V
Supply voltage DC
20.4 - 28.8 V
Voltage type of supply voltage
DC
Switching current
0.5 A
Number of analogue inputs
0
Number of analogue outputs
0
Number of digital inputs
4
Number of digital outputs
4
With relay output
No
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces other
2
With optical interface
No
Supporting protocol for TCP/IP
No
Supporting protocol for PROFIBUS
No
Supporting protocol for CAN
No
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for KNX
No
Supporting protocol for MODBUS
No
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
No
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for PROFINET IO
No
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for other bus systems
No
Radio standard Bluetooth
No
Radio standard WLAN 802.11
No
Radio standard GPRS
No
Radio standard GSM
No
Radio standard UMTS
No
IO link master
No
Redundancy
No
With display
No
Degree of protection (IP)
IP20
Basic device
No
Expandable
Yes
Expansion device
Yes
With timer
No
Rail mounting possible
Yes
Wall mounting/direct mounting
Yes
Front build in possible
No
Rack-assembly possible
No
Suitable for safety functions
No
Category according to EN 954-1
None
SIL according to IEC 61508
None
Performance level acc. EN ISO 13849-1
None
Appendant operation agent (Ex ia)
No
Appendant operation agent (Ex ib)
No
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Width
35.5 mm
Height
90 mm
Depth
58 mm

aprobace,

UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ/7
North America Certification
UL listed
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Rozměry

2723DIM-101