Leveringsprogram

Sortiment
Frekvensomformer
Typeidentifikator
DG1
Måledriftsspenning [Ue]
400 V AC, 3-faser
480 V AC, 3-faser
500 V AC, 3-faser
Utgangsspenning ved Ue [U2]
400 V AC, 3-faser
480 V AC, 3-faser
500 V AC, 3-faser
Nettspenning (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
Nominell strøm [Ie]
ved 150 % overlast [Ie]
245 A
ved 110 % overlast [Ie]
310 A
Anvisning
Nominell strøm ved en svitsjefrekvens på 1 - 10 kHz og en omgivelsestemperatur på +50 °C for 150 % overlast og +40 °C for 110 % overlast.
Tilordnet motoreffekt
Anvisning
for normale fire-polede vekselstrøm-asynkronmotorer med innvendig og utvendig ventilasjon med 1500 min-1 ved 50 Hz eller 1800 min-1 ved 60 Hz
Anvisning
Overlastsyklus i 60 s per 600 s
Anvisning
ved 400 V, 50 Hz
150 % overlast [P]
132 kW
110 % overlast [P]
160 kW
150 % overlast [IM]
234 A
110 % overlast [IM]
283 A
Anvisning
ved 500 V, 50 Hz
150 % overlast [P]
160 kW
110 % overbelastning [P]
200 kW
150 % overlast [IM]
224 A
110 % overbelastning [IM]
279 A
Anvisning
ved 480 V, 60 Hz
150 % overlast [P]
200 HP
110 % overlast [P]
250 HP
150 % overlast [IM]
240 A
110 % overlast [IM]
302 A
Kapslingsklasse
IP54/NEMA12
Kabeltilkobling/Feltbuss (montert)
Modbus RTU
Modbus TCP
BACnet MS/TP
Ethernet IP
Feltbussforbindelse (valgfri)
PROFIBUS
CANopen®
DeviceNet
SmartWire-DT
Utstyr
Radiostøyfilter
ekstra kretskortvern
grafikkdisplay med flere linjer
Bremse-chopper
DC link filter
Parametrisering
Tastatur
Feltbuss
Power Xpert inControl
Størrelse
FS6
Tilkobling til SmartWire-DT
ja
i forbindelse med DXG-NET-SWD SmartWire DT-modul

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
Spesifikasjon for generelle krav: IEC/EN 61800-2
EMC-krav: IEC/EN 61800-3
Sikkerhetskrav: IEC/EN 61800-5
Sertifiseringer
CE, UL, cUL, c-Tick, UkrSEPRO, EAC
Utførelseskvalitet
RoHS, ISO 9001
Klimamotstandsdyktighet [ρw]
< 95 %, gjennomsnittlig relativ fuktighet (RH), ikke kondenserende, ikke korrosiv %
Luftkvalitet
3C2, 3S2
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur ved drift min.
-10 °C
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
OmgivelsestemperaturDrift (110 % overlast) [ϑ]
-10 - +40 °C
Omgivelsestemperatur
Drift med 110 % overlast (1 min./10 min.): -10 til +40 (maks. +55 med 1 % effektreduksjon per kelvin over grense)
Drift med 150% overlast (1 min./10 min.): -10 til +50 (maks. +60 med 1 % effektreduksjon per kelvin over grense)
-20 med modus for kaldt vær
OmgivelsestemperaturLagring [ϑ]
-40 - +70 °C
Overspenningskatergori
III
Forurensningsgrad
2
RadiointerferensnivåRadiostøyklasse (EMC)
C1 (med eksternt filter), C2, C3 avhengig av motorkabellengde, tilkoblingseffekten og omgivelsene. Eventuelt kan det være behov for radiostøyfilter (tilleggsutstyr).
RadiointerferensnivåOmgivelser (EMC)
1. og 2. omgivelse iht. EN 61800-3
Radiointerferensnivåmaksimal motorkabellengde [I]
C2 ≤ 10 m
C3 ≤ 50 m m
Motstand mot mekanisk støt
EN 61800-5-1, EN 60068-2-27
UPS falltest (for vekter innenfor UPS-rammen)
Lagring og transport maksimum 15 g, 11 ms (i emballasjen) g
Vibrasjon
EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 5 - 150 Hz
Amplitude: 1 mm (spiss) ved 5 - 15,8 Hz
maksimal akselerasjonsamplitude: 1 g ved 15,8 - 150 Hz
Monteringsposisjon
loddrett
Monteringshøyde
0 - 1000 m over NN
over 2000 m med 1 % lastreduksjon per 100 m
maks. 3000 m (2000 m for corner grounded TN-systemer) m
Kapslingsklasse
IP54/NEMA12
Berøringsvern
BGV A3 (VBG4, finger- og håndtrykksikker)
Hovedstrømskrets
innmatningMåledriftsspenning [Ue]
400 V AC, 3-faser
480 V AC, 3-faser
500 V AC, 3-faser
innmatningNettspenning (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
innmatningInngangsstrøm (150 % overlast) [ILN]
252 A
innmatningInngangsstrøm (110 % overlast) [ILN]
315 A
innmatningNettype
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
innmatningnettfrekvens [fLN]
50/60 Hz
innmatningfrekvensområde [fLN]
45–66 (± 0 %) Hz
innmatningNettinnkoblingshyppighet
maksmalt én gang hvert 60. sekund
innmatningnettstrømforvrengning [THD]
29 %
innmatningbetinget kortslutningsstrøm [Iq]
< 100 kA
StrømdelFunksjon
Frekvensomformer med likespenningsmellomkrets, mellomkretsspjeld og IGBT-vekselretter
StrømdelOverlaststrøm (150 % overlast) [IL]
367.5 A
StrømdelOverlaststrøm (110 % overlast) [IL]
341 A
Strømdelmaks. startstrøm (High Overload) [IH]
200 %
StrømdelMerknad om den maks. startstrømmen
i 2 sekunder hvert 20. sekund
StrømdelUtgangsspenning ved Ue [U2]
400 V AC, 3-faser
480 V AC, 3-faser
500 V AC, 3-faser
StrømdelUtgangsfrekvens [f2]
0 - 50/60 (maks. 400) Hz
StrømdelBryterfrekvens [fPWM]
2
justerbar 1 - 10 kHz
StrømdelDriftsmodus
Spenning/frekvens-styring
Hastighetsstyring med slipkompensasjon
sensorløs vektorregulering (SLV)
Dreiemomentregulering
Strømdelfrekvensoppløsning (nominell verdi) [Δf]
0.01 Hz
StrømdelNominell strømved 150 % overlast [Ie]
245 A
StrømdelNominell strømved 110 % overlast [Ie]
310 A
StrømdelAnvisning
Nominell strøm ved en svitsjefrekvens på 1 - 10 kHz og en omgivelsestemperatur på +50 °C for 150 % overlast og +40 °C for 110 % overlast.
StrømdelMotorstrømgrense [I]
0.1 - 2 x IH (CT) A
StrømdelVarmetapVarmetap ved nominell strøm Ie = 150 % [PV]
3280 W
StrømdelVarmetapVarmespredning ved nominell driftsstrøm Ie = 110 % [PV]
2420 W
StrømdelVirkningsgrad [η]
97.9 %
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 100 %Speed = 0 % [PV]
2632 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 100 %Speed = 50 % [PV]
1378 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 100 %Speed = 90 % [PV]
3470 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 50 %Speed = 0 % [PV]
3110 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 50 %Speed = 50 % [PV]
1613 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 50 %Speed = 90 % [PV]
1759 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 25 %Speed = 0 % [PV]
1019 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 25 %Speed = 50 % [PV]
1177 W
Strømdelmaksimal lekkasjestrøm til jord (PE) uten motor [IPE]
9.5 mA
StrømdelVifte
temperaturstyrt
tilgjengelig utenfra
StrømdelLeveringskapasitet, intern
679 m3/time
StrømdelUtstyr
Radiostøyfilter
ekstra kretskortvern
grafikkdisplay med flere linjer
Bremse-chopper
DC link filter
StrømdelSikkerhetsfunksjon
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc Cat 1)
StrømdelStørrelse
FS6
MotoruttakAnvisning
for normale fire-polede vekselstrøm-asynkronmotorer med innvendig og utvendig ventilasjon med 1500 min-1 ved 50 Hz eller 1800 min-1 ved 60 Hz
MotoruttakAnvisning
Overlastsyklus i 60 s per 600 s
MotoruttakAnvisning
ved 400 V, 50 Hz
Motoruttak150 % overlast [P]
132 kW
Motoruttak110 % overlast [P]
160 kW
MotoruttakAnvisning
ved 500 V, 50 Hz
Motoruttak150 % overlast [P]
160 kW
Motoruttak110 % overbelastning [P]
200 kW
MotoruttakAnvisning
ved 480 V, 60 Hz
Motoruttak150 % overlast [P]
200 HP
Motoruttak110 % overlast [P]
250 HP
Motoruttakmaksimal tillatt kabellengde [I]
skjermet: 200 m
MotoruttakTilsynelatende effektTilsynelatende effekt ved nominell drift 400 V [L]
214.8 kVA
MotoruttakTilsynelatende effektTilsynelatende effekt ved nominell drift 480 V [L]
268.5 kVA
MotoruttakBremsefunksjonBremsemoment standard
maks. 30 % MN
MotoruttakBremsefunksjonBremsemoment Likestrømsbremsing
justerbar til 150 %
MotoruttakBremsefunksjonBremsemoment med ekstern bremsemotstand
maks. 100 % av nominell strøm Ie med ekstern bremsemotstand
MotoruttakBremsefunksjonminimal ekstern bremsemotstand [Rmin]
3.3 Ω
MotoruttakBremsefunksjonInnkoblingsterskel for bremsetransistoren [UDC]
850 V DC V
MotoruttakBremsefunksjonDC-bremsing [%]
<150, justerbar I/Ie
Kontrollseksjon
ekstern styrespenning [Uc]
24 V likestrøm (maks. 250 mA inkl. valgfritt utstyr) V
Spenningssettpunkt [Us]
10 V DC (maks. 10 mA) V
Analoginnganger
2, parametriserbar, 0 - 10 V DC, 2 - 10 V DC, -10 - +10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analogutganger
2, parametriserbar, 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA
Digitalinnganger
8, parametriserbar, maks. 30 V DC
Digitalutganger
1, parametriserbar, 24 V DC
Reléutganger
3, parametriserbar, 2 veksler og 1 lukker, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC)
Kabeltilkobling/Feltbuss (montert)
Modbus RTU
Modbus TCP
BACnet MS/TP
Ethernet IP
utvidelsesspor
2
Tilordnede koblings- og beskyttelsesenheten
NettilkoblingBeskyttelsesenhet (sikring eller automatisk kretsbryter)IEC (Type B, gG), 150 %
NZMC2-A250
NettilkoblingBeskyttelsesenhet (sikring eller automatisk kretsbryter)IEC (Type B, gG), 110 %
NZMC3-A320
NettilkoblingBeskyttelsesenhet (sikring eller automatisk kretsbryter)UL (Class CC or J)
400 A
NettilkoblingNettkontaktor150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DILM185A
NettilkoblingNettkontaktor110 % overlast (VT/IL, ved 40 °C)
DILM225A
NettilkoblingNettdrossel150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
Integrert DC link filter, uk = 5 %
NettilkoblingNettdrossel110 % overlast (VT/IL, ved 40 °C)
Integrert DC link filter, uk = 5 %
NettilkoblingRadiostøyfilter (ekstern, 150 %)
DX-EMC34-400
NettilkoblingRadiointerferensfilter (eksternt, 110 %)
DX-EMC34-400
NettilkoblingRadiostøyfilter, lite utladningsstrøm (ekstern, 150 %)
DX-EMC34-400-L
NettilkoblingRadiointerferensfilter, lave lekkasjestrømmer (eksternt, 110 %)
DX-EMC34-400-L
NettilkoblingMerknad om Radiostøyfilter
Alternativt eksternt radiostøyfilter for større motorledningslengder og ved bruk i andre EMC-omgivelser
MellomkretstilkoblingBremsemotstand10 % Innkoblingsvarighet (ED)
R:2 x DX-BR002-54K3
MellomkretstilkoblingBremsemotstand20 % Innkoblingsvarighet (ED)
R:2 x DX-BR002-54K3
MellomkretstilkoblingBremsemotstand40 % Innkoblingsvarighet (ED)
R:2 x DX-BR002-102K4
MellomkretstilkoblingBremsemotstandMerknader om bremsemotstand:
R:m = "m" motstander koblet i serie
Bremseresistorene er tilordnet basert på den maksimale nominelle effekten til den variable frekvensdriften. Flere bremseresistorer (f.eks ulike arbeidssykluser) er tilgjengelige ved forespørsel.
MotoruttakMotordrossel150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DX-LM3-260
MotoruttakMotordrossel110 % overlast (VT/IL ved 40 °C)
DX-LM3-370
MotoruttakSinusfilter150 % overlast (CT/IH , ved 50 °C)
DX-SIN3-250
MotoruttakSinusfilter110 % overlast (VT/IL, ved 40 °C)
DX-SIN3-440

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
245 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
3280 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
62.45 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-10 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Frekvensomformer (EC001857)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency / Servo converter = < 1 kV (ecl@ss13-27-02-31-01 [AKE177019])
Nettspenning fra/til
380 - 500
Nettfrekvens (verdi)
50/60 Hz
Antall faser inngang
3
Antall utgangsfaser
3
Maks utgangsfrekvens
400
Maks. Utgangsspenning
500
Nominell utgangsstrøm I2N
245
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning
160
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning
132
Effektforbruk
3280
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse
10
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse
10
Antall analoge utganger
2
Antall analoge innganger
2
Antall digitale utganger
1
Antall digitale innganger
8
Med betjeningselement
Yes
Tillat brukt i industriområder
Yes
Tillat brukt i bolig og næringsområder
Yes
Støtter TCP/IP-protokoll
Yes
Støtter PROFIBUS-protokoll
Yes
Støtter CAN-protokoll
Yes
Støtter INTERBUS-protokoll
No
Støtter ASI-protokoll
No
Støtter EIB-protokoll
No
Støtter Modbus-protokoll
Yes
Støtter Data-Highway-protokoll
No
Støtter DeviceNet-protokoll
Yes
Støtter SUCONET-protokoll
No
LON-protokoll
No
Støtter protokollen for PROFInet IO
Yes
Støtter protokollen for PROFInet CBA
No
Støtter SERCOS-protokoll
No
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
No
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Yes
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
No
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
No
Støtter INTERBUS Safety protokoll
No
Støtter protokollen for PROFIsafe
No
Støtter protokollen for SafetyBUS p
No
Støtter BACnett protokoll
Yes
Støtter protokoll for andre bussystemer
Yes
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
1
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
0
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall hardware-grensesnitt andre
1
Optisk grensesnitt
No
Med PC-tilkobling
Yes
Integrert bremsemotstand
Yes
Firkantdrift mulig
Yes
Type omformer
U-omformer
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA)
12
Høyde
1035
Bredde
486
Dybde
371

Godkjenninger

Product Standards
UL508C, CSA-C22.2 No. 274-13; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E134360
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~500 V AC IEC: TN-S UL/CSA: 'Y' (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IP54/NEMA12