Dodavatelský program

Sortiment
frekvenční měnič
Označení typu
DG1
Jmenovité provozní napětí [Ue]
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
500 V AC, 3fázový
Výstupní napětí při Ue [U2]
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
500 V AC, 3fázový
Síťové napětí (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
Jmenovitý pracovní proud [Ie]
při přetížení 150 % [Ie]
72 A
při přetížení 110 % [Ie]
87 A
Upozornění
Jmenovitý provozní proud při spínací frekvenci 1 - 10 kHz a teplotě prostředí +50 °C pro přetížení 150 % a +40 °C pro přetížení 110 %.
Přiřazený jmenovitý výkon motora
Upozornění
pro normální čtyřpólové třífázové asynchronní motory s vnitřním a vnějším chlazením s počtem otáček 1500 min-1 při 50 Hz nebo 1800 min-1 při 60 Hz
Upozornění
Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s
Upozornění
při 400 V, 50 Hz
Přetížení 150 % [P]
37 kW
Přetížení 110 % [P]
45 kW
Přetížení 150 % [IM]
68 A
Přetížení 110 % [IM]
82.1 A
Upozornění
při 500 V, 50 Hz
Přetížení 150 % [P]
45 kW
Přetížení 110 % [P]
55 kW
Přetížení 150 % [IM]
65 a
Přetížení 110 % [IM]
79 a
Upozornění
při 480 V, 60 Hz
Přetížení 150 % [P]
50 HP
Přetížení 110 % [P]
60 HP
Přetížení 150 % [IM]
65 A
Přetížení 110 % [IM]
77 A
Stupeň krytí
IP54/NEMA12
Rozhraní/provozní sběrnice (integrovaná)
Modbus RTU
Modbus TCP
BACnet MS/TP
Ethernet IP
Komunikační karta (volitelně)
PROFIBUS
CANopen®
DeviceNet
SmartWire-DT
Vybavení
Odrušovací filtr
dodatečná ochrana plošných spojů
víceřádkový grafický displej
Brzdový střídač
Meziobvodová tlumivka
Nastavení parametrů
Klávesnice
Síť
Power Xpert inControl
Konstrukční velikost
FS4
Připojení na SmartWire-DT
ano
společně s modulem DXG-NET-SWD SmartWire DT

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
Všeobecné požadavky: ČSN EN 61800-2
Požadavky EMC: ČSN EN 61800-3
Požadavky na bezpečnost: ČSN EN 61800-5, IEC/EN 60950-1: SELF
Certifikace
CE, UL, cUL, c-Tick, UkrSEPRO, EAC
Kvalita výroby
RoHS, ISO 9001
Klimatická odolnost [ρw]
střední relativní vlhkost vzduchu (RH) < 95 %, nekondenzující, nekorozivní %
Kvalita vzduchu
3C2, 3S2
Okolní teplotaProvozní teplota okolí min.
-10 °C
Okolní teplotaProvozní teplota okolí max.
+50 °C
Okolní teplotaProvoz (přetížení 110 %) [ϑ]
-10 - +40 °C
Okolní teplota
Provoz při přetížení 110 % (1 min./10 min.): -10 až +40 (max. +55 při snížení výkonu o 1 % na každé zvýšení teploty o 1 °nad limit)
Provoz při přetížení 150 % (1 min./10 min.): -10 až +50 (max. +60 při snížení výkonu o 1 % na každé zvýšení teploty o 1 °K nad limit)
-20 v režimu pro chladné počasí
Okolní teplotaSkladování [ϑ]
-40 - +70 °C
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
2
Úroveň rádiofrekvenčního rušeníTřída rádiového rušení (EMC)
C1 (s externím filtrem), C2, C3; v závislosti na délce motorového kabelu, připojovacím výkonu a prostředí. Popřípadě jsou potřebné externí EMC filtry (volitelné).
Úroveň rádiofrekvenčního rušeníProstředí (EMC)
1. a 2. prostředí podle ČSN EN 61800-3
Úroveň rádiofrekvenčního rušenímaximální délka motorového kabelu [I]
C2 ≤ 10 m
C3 ≤ 50 m M
Odolnost proti nárazu
EN 61800-5-1, EN 60068-2-27
Pádová zkouška UPS (pro použitelné hmotnosti UPS)
Skladování a přeprava: maximálně 15 g, 11 ms (v obalu) g
Vibrace
EN 61800-5-1, EN 60068-2-6: 5 - 150 Hz
Amplituda: 1 mm (špička) při 5 - 15,8 Hz
maximální amplituda zrychlení: 1 g při 15,8 – 150 Hz
Poloha při montáži
svislá
Výška místa montáže
0 - 1000 m přes NN
nad 1000 m se snížením výkonu 1 % každých 100 m
max. 3000 m (2000 m pro systémy Corner Grounded TN) M
Stupeň krytí
IP54/NEMA12
Krycí lišta
BGV A3 (VBG4, bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní)
Hlavní obvod
NapájeníJmenovité provozní napětí [Ue]
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
500 V AC, 3fázový
NapájeníSíťové napětí (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
NapájeníVstupní proud (přetížení 150 %) [ILN]
65.7 A
NapájeníVstupní proud (přetížení 110 %) [ILN]
79.4 A
NapájeníKonfigurace sítě
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
NapájeníSíťová frekvence [fLN]
50/60 Hz
NapájeníFrekvenční rozsah [fLN]
45–66 (± 0 %) Hz
NapájeníČetnost zapínání sítě
maximálně jednou každých 60 sekund
NapájeníDeformace síťového proudu [THD]
31,5 %
Napájenípodmíněný zkratový proud [Iq]
< 100 kA
Výkonová částFunkce
Frekvenční měnič s meziobvodem stejnosměrného napětí, meziobvodovou tlumivkou a reverzačním přepínačem IGBT
Výkonová částNadproud (přetížení 150 %) [IL]
108 A
Výkonová částNadproud (přetížení 110 %) [IL]
95.7 A
Výkonová částmax. rozběhový proud (vysoké přetížení) [IH]
200 %
Výkonová částUpozornění pro max. rozběhový proud
po dobu 2 sekund každých 20 sekund
Výkonová částVýstupní napětí při Ue [U2]
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
500 V AC, 3fázový
Výkonová částVýstupní frekvence [f2]
0 - 50/60 (max. 400) Hz
Výkonová částSpínací frekvence [fPWM]
3,6
s možností nastavit parametry 1 - 10 kHz
Výkonová částProvozní režim
Řízení U/f
Řízení počtu otáček s kompenzací skluzu
Vektorové řízení bez zpětné vazby čidlem (SLV)
Regulace kroutícího momentu
Výkonová částFrekvenční rozlišení (žadaná hodnota) [Δf]
0.01 Hz
Výkonová částJmenovitý pracovní proudpři přetížení 150 % [Ie]
72 A
Výkonová částJmenovitý pracovní proudpři přetížení 110 % [Ie]
87 A
Výkonová částUpozornění
Jmenovitý provozní proud při spínací frekvenci 1 - 10 kHz a teplotě prostředí +50 °C pro přetížení 150 % a +40 °C pro přetížení 110 %.
Výkonová částOmezení motorového proudu [I]
0,1 - 2 x IH (CT) a
Výkonová částZtráta výkonuZtrátový výkon při jmenovitém provozním proudu Ie = 150 % [PV]
758 W
Výkonová částZtráta výkonuRozptyl tepla při jmenovitém provozním proudu Ie =110 % [PV]
914 W
Výkonová částÚčinnost [η]
98.3 %
Výkonová částRozptyl tepla při proudu/rychlosti [%]Proud = 100 %Rychlost = 0 % [PV]
585 W
Výkonová částRozptyl tepla při proudu/rychlosti [%]Proud = 100 %Rychlost = 50 % [PV]
413 W
Výkonová částRozptyl tepla při proudu/rychlosti [%]Proud = 100 %Speed = 90 % [PV]
986 W
Výkonová částRozptyl tepla při proudu/rychlosti [%]Proud = 50 %Rychlost = 0 % [PV]
894 W
Výkonová částRozptyl tepla při proudu/rychlosti [%]Proud = 50 %Speed = 50 % [PV]
502 W
Výkonová částRozptyl tepla při proudu/rychlosti [%]Proud = 50 %Rychlost = 90 % [PV]
539 W
Výkonová částRozptyl tepla při proudu/rychlosti [%]Proud = 25 %Speed = 0 % [PV]
308 W
Výkonová částRozptyl tepla při proudu/rychlosti [%]Proud = 25 %Rychlost = 50 % [PV]
365 W
Výkonová částMaximální svodový proud k zemi (PE) bez motoru [IPE]
8.5 mA
Výkonová částVentilátor
tepelně řízený
přístupný zvenku
Výkonová částDodávané množství interního ventilátoru
260 m3/h
Výkonová částVybavení
Odrušovací filtr
dodatečná ochrana plošných spojů
víceřádkový grafický displej
Brzdový střídač
Meziobvodová tlumivka
Výkonová částBezpečnostní funkce
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc Cat 1)
Výkonová částKonstrukční velikost
FS4
Motorový vývodUpozornění
pro normální čtyřpólové třífázové asynchronní motory s vnitřním a vnějším chlazením s počtem otáček 1500 min-1 při 50 Hz nebo 1800 min-1 při 60 Hz
Motorový vývodUpozornění
Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s
Motorový vývodUpozornění
při 400 V, 50 Hz
Motorový vývodPřetížení 150 % [P]
37 kW
Motorový vývodPřetížení 110 % [P]
45 kW
Motorový vývodUpozornění
při 500 V, 50 Hz
Motorový vývodPřetížení 150 % [P]
45 kW
Motorový vývodPřetížení 110 % [P]
55 kW
Motorový vývodUpozornění
při 480 V, 60 Hz
Motorový vývodPřetížení 150 % [P]
50 HP
Motorový vývodPřetížení 110 % [P]
60 HP
Motorový vývodmaximální přípustná délka vedení [I]
stíněný: 200 M
Motorový vývodZdánlivý výkonZdánlivý výkon při jmenovitém výkonu 400 V [S]
60.3 kVA
Motorový vývodZdánlivý výkonZdánlivý výkon při jmenovitém výkonu 480 V [S]
75.3 kVA
Motorový vývodFunkce brzděníBrzdný moment standardní
Max. 30 % MN
Motorový vývodFunkce brzděníBrzdný moment – brzdění stejnosměrným proudem
s možností nastavit parametry do 150 %
Motorový vývodFunkce brzděníBrzdný moment s externím brzdným odporem
max. 100 % jmenovitého provozního proudu Ie s externím brzdným odporem
Motorový vývodFunkce brzděníMinimální externí brzdný odpor [Rmin]
6.5 Ω
Motorový vývodFunkce brzděníPrahová hodnota zapnutí brzdicího tranzistoru [UDC]
850 V DC V
Motorový vývodFunkce brzděníBrzdění stejnosměrným proudem [%]
≦ 150, lze nastavit I/Ie
Řídicí část
Externí řídicí napětí [Uc]
24 V DC (max. 250 mA vč. voleb) V
Referenční napětí [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Analogové vstupy
2, s možností nastavit parametry, 0 - 10 V DC, 2 - 10 V DC, -10 - +10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analogové výstupy
2, s možností nastavit parametry, 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA
Digitální vstupy
8, s možností nastavit parametry, max. 30 V DC
Digitální výstupy
1, s možností nastavit parametry, 24 V DC
Reléové výstupy
3, s možností nastavit parametry, 2 přepínací kontakty a 1 spínací kontakt, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC)
Rozhraní/provozní sběrnice (integrovaná)
Modbus RTU
Modbus TCP
BACnet MS/TP
Ethernet IP
Rozšiřovací zásuvné pozice
2
Přiřazené přepínací a ochranné prvky
Napájecí vedeníBezpečnostní zařízení (pojistka nebo miniaturní přerušovač)IEC (Typ B, gG), 150 %
NZMC1-A80
Napájecí vedeníBezpečnostní zařízení (pojistka nebo miniaturní přerušovač)IEC (Typ B, gG), 110 %
NZMC1-A100
Napájecí vedeníBezpečnostní zařízení (pojistka nebo miniaturní přerušovač)UL (Třída CC nebo J)
110 A
Napájecí vedeníSíťový stykačPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DILM65
Napájecí vedeníSíťový stykačPřetížení 110 % (VT/IL, při 40 °C)
DILM80…
Napájecí vedeníHlavní tlumivkaPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
Integrovaná meziobvodová tlumivka, uk = 5 %
Napájecí vedeníHlavní tlumivkaPřetížení 110 % (VT/IL, při 40 °C)
Integrovaná meziobvodová tlumivka, uk = 5 %
Napájecí vedeníOdrušovací filtr (externí, 150 %)
DX-EMC34-075
Napájecí vedeníOdrušovací filtr (externí, 110 %)
DX-EMC34-100
Napájecí vedeníOdrušovací filtr, s nízkým svodovým proudem (externí, 150 %)
DX-EMC34-075-L
Napájecí vedeníOdrušovací filtr, s nízkým svodovým proudem (externí, 110 %)
DX-EMC34-100-L
Napájecí vedeníUpozornění týkající se odrušovacího filtru
Volitelný externí odrušovací filtr pro větší délky motorových kabelů a použití v jiném prostředí EMC
Připojení meziobvodu DCBrzdný odporDoba zapnutí 10 % (ED)
P:3 x DX-BR022-3K1
Připojení meziobvodu DCBrzdný odporDoba zapnutí 20 % (ED)
P:3 x DX-BR022-5K1
Připojení meziobvodu DCBrzdný odporDoba zapnutí 40 % (ED)
P:3 x DX-BR022-9K2
Připojení meziobvodu DCBrzdný odporUpozornění pro brzdné odpory
P:n = paralelní zapojení "n" odporů
Brzdné odpory jsou přiřazovány na základě maximálního jmenovitého výkonu měniče frekvence. Další brzdné odpory a provedení (např. s jinými pracovními cykly) jsou k dispozici na vyžádání.
Motorový vývodtlumivka motoruPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DX-LM3-080
Motorový vývodtlumivka motoruPřetížení 110 % (VT/IL, při 40 °C)
DX-LM3-100
Motorový vývodSinusový filtrPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DX-SIN3-072
Motorový vývodSinusový filtrPřetížení 110 % (VT/IL, při 40 °C)
DX-SIN3-090
Motorový vývodSinusový filtr pro všechny pólyPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DX-SIN3-110-A
Motorový vývodSinusový filtr pro všechny pólyPřetížení 110 % (VT/IL, při 40 °C)
DX-SIN3-110-A

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
72 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
914 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
24.42 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-10 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
Provoz (se 150% přetížením), umožnit snížení výkonu
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Frequency converter =< 1 kV (EC001857)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency / Servo converter = < 1 kV (ecl@ss13-27-02-31-01 [AKE177019])
Mains voltage
380 - 500 V
Mains frequency
50/60 Hz
Number of phases input
3
Number of phases output
3
Max. output frequency
400 Hz
Max. output voltage
500 V
Nominal output current I2N
72 A
Max. output at quadratic load at rated output voltage
45 kW
Max. output at linear load at rated output voltage
37 kW
Power consumption
914 W
Relative symmetric net frequency tolerance
10 %
Relative symmetric net voltage tolerance
10 %
Number of analogue outputs
2
Number of analogue inputs
2
Number of digital outputs
1
Number of digital inputs
8
With control element
Yes
Application in industrial area permitted
Yes
Application in domestic- and commercial area permitted
Yes
Supporting protocol for TCP/IP
Yes
Supporting protocol for PROFIBUS
Yes
Supporting protocol for CAN
Yes
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for KNX
No
Supporting protocol for Modbus
Yes
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
Yes
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for PROFINET IO
Yes
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
Yes
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for BACnet
Yes
Supporting protocol for other bus systems
Yes
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
1
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
1
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces other
1
With optical interface
No
With PC connection
Yes
Integrated breaking resistance
Yes
4-quadrant operation possible
Yes
Type of converter
U converter
Degree of protection (IP)
IP54
Degree of protection (NEMA)
12
Height
630 mm
Width
237.7 mm
Depth
294 mm

aprobace,

Product Standards
UL508C, CSA-C22.2 No. 274-13; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E134360
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~500 V AC IEC: TN-S UL/CSA: 'Y' (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IP54/NEMA12