Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Standardní pomocný kontakt
Lze namontovat vpravo na spouštěč motorů
Kontakty
S = spínací kontakt
2 spínací kontakt
Ö = rozpínací kontakt
1 rozpínací kontakt
Schéma zapojení kontaktů
121U003
Značka zapojení
121S011
Typy svorek
Šroubové svorky
Použitelné pro
Standardní pomocné kontakty PKZ0(4)
Použitelný pro
PKZM01
PKZM0
PKZM4
PKZM0-T
PKZM0
PKE
Poznámky
Lze instalovat vpravo od:
Ochranný jistič motoru
Ochranný jistič transformátoru
Ochranný jistič motoru pro kombinace startérů
Nelze použít pro kombinace startérů motorů typu MSC-R...
lze kombinovat s AGM, NHI-E ...

Technická data

Pomocné kontakty
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité pracovní napětí [Ue] [Ue]
500 V AC
Jmenovité pracovní napětí [Ue] [Ue]
250 V DC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty a hlavními proudovými dráhami
690 V AC
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15220 - 240 V [Ie]
3.5 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15380 - 415 V [Ie]
2 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15440 V 500 V [Ie]
1 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 L/R - 100 ms24 V [Ie]
2 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 L/R - 100 ms60 V [Ie]
1 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 L/R - 100 ms110 V [Ie]
0.5 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 L/R - 100 ms220 V [Ie]
0.25 A
ŽivotnostŽivotnost, mechanická [Spínací cykly]
> 0.1 x 106
ŽivotnostŽivotnost, elektrická [Spínací cykly]
> 0.05 x 106
Spolehlivost kontaktu [Četnost výpadků]
<10-8, < jeden výpadek na 100 mil. sepnutí
(při Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
nuceně vedené kontakty
ano
Jmenovitý zkratový výkon bez svářeníJistič
FAZ-B4/1-HI Typ
Jmenovitý zkratový výkon bez svářenípojistka
10 A gG/gL
Svorkové výkony
jednovodičový / jemně slaněný vodič s dutinkou
0,75 - 2,5 mm2
Plný nebo slaněný vodič
18 - 14 AWG
Výkonové parametry schválených typů
Řídicí provozovládaní AC
A600
Řídicí provozovládaní DC
Q300
Všeobecné použitíAC
600 V
Všeobecné použitíAC
5 a
Všeobecné použití DC
250 V
Všeobecné použití DC
1 a

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
3.5 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.04 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Blok pomocných spínacu (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Number of contacts as change-over contact
0
Number of contacts as normally open contact
2
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of fault-signal switches
0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
3.5 A
Type of electric connection
Screw connection
Model
Top mounting
Mounting method
Side mounting
Lamp holder
None

aprobace,

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Charakteristiky

121O003
Příslušenství
1: Spouštěče motorů
2: Pomocný kontakt signalizující zapůsobení

Rozměry

121X006