294074 DILK50-10(190V50HZ,220V60HZ)

Leveringsprogram

Sortiment
Kondensatorkontaktorer DILK
Applikasjon
Kontaktorer for effektfaktor-korrigering
Beskrivelse
med formotstander
Nominell effekt av AC-6b trefasekondensatorer, 50-60 Hz
åpen230 V [Q]
25 kVAr
åpen400 V [Q]
50 kVAr
åpen525 V [Q]
65 kVAr
åpen690 V [Q]
85 kVAr
Aktiveringsspenning
190 V 50 Hz, 220 V 60 Hz
Merknader
På grunn av de spesielle kontaktene er kontaktorene for kondensatorene sveisebestandige for kondensatorer med innkoblingstoppstrømmer på opptil 180 × le.
Kondensatorene er forhåndsladet via "early make"-hjelpekontakter og de tilpassede ledningsmotstandene som derved reduserer innkoblingsstrømmen. Hovedkontaktene lukkes deretter tidsforsinket og gir kontinuerlig strøm. På grunn av de spesielle kontaktene er kontaktorene for kondensatorene sveisebestandige for kondensatorer med innkoblingstoppstrømmer
Ved gruppekompensasjon kobles flertrinns-kondensatorbanker til strømnettet etter behov. Transientstrømmer på opptil 180 × Ie kan gå mellom kondensatorene.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
Kapslingsklasse
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Vekt sokkelmodulAC styring
1.171 kg
Klemmekapasitet nettkabelentrådet
1 x (2.5 - 16) mm2
Klemmekapasitet nettkabelfintrådet med klemring
1 x (2.5 - 35) mm2
Klemmekapasitet nettkabelflertrådet
1 x (16 - 50) mm2
Klemmekapasitet nettkabelFast eller flertrådet
12 - 2 AWG
Klemmekapasitet nettkabelBånd [Antall segmenter x bredde x tykkelse ]
1 x (6 x 9 x 0.8) mm
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Sentralkompensasjon
Nominell effekt av AC-6b trefasekondensatorer, 50-60 Hzåpen230 V [Q]
25 kVAr
Nominell effekt av AC-6b trefasekondensatorer, 50-60 Hzåpen400 V [Q]
50 kVAr
Nominell effekt av AC-6b trefasekondensatorer, 50-60 Hzåpen525 V [Q]
65 kVAr
Nominell effekt av AC-6b trefasekondensatorer, 50-60 Hzåpen690 V [Q]
85 kVAr
Nominell strøm Ie fra trefasevekselstrømskondensatoreråpen230 V [Ie]
72 A
Nominell strøm Ie fra trefasevekselstrømskondensatoreråpen400 V [Ie]
72 A
Nominell strøm Ie fra trefasevekselstrømskondensatoreråpen525 V [Ie]
72 A
Nominell strøm Ie fra trefasevekselstrømskondensatoreråpen690 V [Ie]
72 A
Nominell strøm Ie fra trefasevekselstrømskondensatorerinnkapslet [Ie]230 V [Ie]
65 A
Nominell strøm Ie fra trefasevekselstrømskondensatorerinnkapslet [Ie]400 V [Ie]
65 A
Nominell strøm Ie fra trefasevekselstrømskondensatorerinnkapslet [Ie]525 V [Ie]
65 A
Nominell strøm Ie fra trefasevekselstrømskondensatorerinnkapslet [Ie]690 V [Ie]
65 A
Making capacity (i-peak value) without damping
180 x Ie
Component lifespan [Operations]
0.15 x 106
maksimal bryterhyppighetmaks. bryterhyppighet
120 S/h
Mekanisk drift
SpenningstoleranseAC styring [Tiltrekking]
0.8 - 1.15 x Uc
SpenningstoleranseAC styring [Utløser]
0.3 - 0.6 x Uc
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US50 Hz [Opptak]
45 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US50 Hz [Tetning]
1.5 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US50 Hz [Tetning]
4.1 W
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US60 Hz [Opptak]
45 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US60 Hz [Tetning]
1.5 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US60 Hz [Tetning]
4.1 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerAC styringLukketidSvitsjetider hovedkoblingslementer AC styring lukketid minimum
50 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerAC styringÅpningstidSvitsjetider hovedkoblingslementer AC styring åpningstid minimum
40 ms
Lysbuetid
10 ms
Gjeldende varmetap (3- eller 4-polet)
åpenat Ie to AC-3/400 V
21.4 W
at Ie to AC-3/400 V
21.4 W
Impedans per pol
1.86 mΩ
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Avgitt interferens
according to EN 60947-1
Støysikkerhet
according to EN 60947-1
Godkjente ytelsesdata
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
A600
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
P300
HjelpekontaktGenerell brukAC
600 V
HjelpekontaktGenerell brukAC
10 A
HjelpekontaktGenerell brukDC
250 V
HjelpekontaktGenerell brukDC
1 A
Special Purpose RatingsCapacitor Switching240V 60Hz 3phase
72.1 A
Special Purpose RatingsCapacitor Switching240V 60Hz 3phase
30 kVar
Special Purpose RatingsCapacitor Switching480V 60Hz 3phase
72.1 A
Special Purpose RatingsCapacitor Switching480V 60Hz 3phase
60 kVar
Special Purpose RatingsCapacitor Switching600V 60Hz 3phase
72.1 A
Special Purpose RatingsCapacitor Switching600V 60Hz 3phase
75 kVar

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
72 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
7.1 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
21.3 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
4.1 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Kondensatorvern (EC001079)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Capacitor contactor (ecl@ss13-27-37-10-06 [AGZ569020])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
190 - 190
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
220 - 220
Nominell matespenning ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Driftspenning ved AC 50 Hz
230 - 690
Driftspenning ved AC 60 Hz
230 - 690
Nominell brytestrøm
Nominell blindeffekt ved 400 V, 50 Hz
50
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
1
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Bredde
55
Høyde
190
Dybde
147

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No