Program dostaw

Asortyment
wyłącznik naprądowy
Funkcja ochrony
Ochrona instalacji i kabli
Norma/Dopuszczenie
IEC
Technika montażowa
Montaż stały
Technika rozwarcia
Wyzwalacz termomagnetyczny
Wielkość gabarytowa
NZM1
Opis
Wartość nastawy w przewodzie zerowym odbywa się synchronicznie do wartości nastawy lr przewodu zewnętrznego.
Liczba biegunów
4-biegunowe
Standardowo w zestawie
Zacisk skrzynkowy
Zdolność łączeniowa
400/415 V 50 Hz [Icu]
25 kA
Prąd znamionowy = znamionowy prąd stały [In = Iu]
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
160 A
Przewód N [% z przewodu zewnętrznego]
100 %
Zakres nastawczy
Wyzwalacz przeciążeniowy [Ir]
125 - 160 A
Wyzwalacz przeciążeniowyPrzewód zewnętrzny [Ir]
125 - 160 A
Wyzwalacz zwarciowy [Irm]jest [Ii = In x …]
1280 A fixed
Wyzwalacz zwarciowy [Irm]maks.
1280 A

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
Zabezpieczenie przed dotknięciem
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodnie z VDE 0106 część 100
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Temperatura otoczeniaTemperatura otoczenia przy składowaniu
- 40 - + 70 °C
Temperatura otoczeniaPraca
-25 - +70 °C
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 10 ms) według IEC 60068-2-27
20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi a torami prądów głównych
500 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi
300 V AC
Pozycja zabudowy
Vertical and 90° in all directions
  With XFI earth-fault release:
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical and 90° in all directions
with plug-in unit
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical, 90° right/left
with withdrawable unit:
- NZM3, N3: vertical, 90° right/left
- NZM4, N4: vertical
with remote operator:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: vertical and 90° in all directions

Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochronyAparat
In the operating controls area: IP20 (basic degree of protection)
stopień ochronyObudowa
With door coupling rotary handle: IP66
With insulating surround: IP40
stopień ochronyZaciski
Phase isolator and strip terminal: IP00
Tunnel terminal: IP10
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)
Łącznik mocy
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu]
160 A
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Główne tory prądowe
6000 V
Odporność na udar napięciowy [Uimp]Obwód pomocniczy
6000 V
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
440 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
690 V
Zastosowanie w nieuziemionych sieciach
≦ 440 V
Zdolność łączeniowa
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]240 V [Icm]
63 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]400/415 V [Icm]
53 kA
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
53 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
30 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
30 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
25 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
18.5 kA
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn]
Maksymalne zabezpieczenie wstępne, gdy spodziewany prąd zwarciowy w miejscu montażu przekracza zdolność łączeniową łącznika mocy.
Kategoria użytkowa zgodnie z normą IEC/EN 60947-2
A
Okres zdolności użytkowej, mechaniczny (w tym maks. 50% uruchomień przez wyzwalacz wzrostowy/podnapięciowy) [Cykle łączenia]
20000
Trwałość, elektrycznaAC-1400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
7500
Trwałość, elektrycznaAC-1415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
7500
Trwałość, elektrycznaAC-1690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia]
5000
Trwałość, elektrycznamax. częstotliwość załączania
120 S/h
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia
< 10 ms
Przekrój doprowadzeń
Standardowo w zestawie
Zacisk skrzynkowy
Optional accessories
connection on rear
Tunnel terminal
Screw connection
Przewód okrągły Cuzacisk skrzynkowyprzewód pojedynczy
2 x (6 - 16)
1 x (10 - 16) mm2
Przewód okrągły Cuzacisk skrzynkowywielożyłowy
2 x (6-25)
1 x (10 - 70) 3) mm2
Przewód okrągły Cuzacisk skrzynkowy
3) Up to 95 mm² can be connected depending on the cable manufacturer.
Przewód okrągły CuZaciski tuneloweprzewód pojedynczy
1 x 16 mm2
Przewód okrągły CuZaciski tunelowewielożyłowy1-hole
1 x (25 - 95) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymprzewód pojedynczy
2 x (6 - 16)
1 x (10 - 16) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymwielożyłowy
2 x 25
1 x (10 - 70) 3) mm2
Przewód okrągły CuPodłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym
3) Up to 95 mm² can be connected depending on the cable manufacturer.
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowyprzewód pojedynczy
1 x 16 mm2
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowywielożyłowywielożyłowy
1 x (25 - 95) mm2
Przewód okrężny AI Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymSolid
2 x (10 - 16)
1 x (10 - 16) mm2
Przewód okrężny AI Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczymStranded
2 x (25 - 35)
1 x (25 - 35) mm2
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)zacisk skrzynkowy [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel)zacisk skrzynkowy [max.]
9 x 9 x 0.8 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejPodłączenie na śrubę
M6
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [min.]
12 x 5 mm
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm]Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnejbezpośrednio przy łączniku sterowniczym [max.]
16 x 5 mm
Przewody sterujące
2 x (0.75 - 1.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
160 A
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
36.1 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection (EC000228)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik zabezpieczający transformatory, generatory i urządzenia (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Rated permanent current Iu
160
Zakres napięcia znamionowego
440 - 440
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
25
Overload release current setting
125 - 160
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
0 - 0
Adjustment range undelayed short-circuit release
1280 - 1280
Integrated earth fault protection
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Frame clamp
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Do montażu na szynie TH
Nie
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Tak
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
With switched-off indicator
Nie
With integrated under voltage release
Nie
Liczba biegunów
4
Position of connection for main current circuit
Strona przednia
Type of control element
Dźwignia
Complete device with protection unit
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Motor drive optional
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20