Leveringsprogram

Sortiment
Effektbryter
Beskyttelsesfunksjon
Anleggs- og kabelvern
Norm/registrering
IEC
Monteringsteknikk
Fastmontert
Utløsningsystem
Termomagnetisk utløser
Størrelse
NZM1
Beskrivelse
Innstillingsverdien i nøytrallederen skjer synkront med innstillingsverdien Ir til ytre ledere.
Poltall
4-polet
Standardutstyr
Rammeklemme
Brytekapasitet
400/415 V 50 Hz [Icu]
25 kA
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
160 A
Nøytralleder [% av ytterlederen]
100 %
Innstillingsområde
Overlast-utløser [Ir]
125 - 160 A
Overlast-utløserYtterleder [Ir]
125 - 160 A
Kortslutnings-utløser [Irm]ikke-forsinket [Ii = In x …]
1280 A fast
Kortslutnings-utløser [Irm]maks.
1280 A

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660
Berøringsvern
finger- og håndtrykksikker etter VDE 0106 Teil 100
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - + 70 °C
OmgivelsestemperaturDrift
-25 - +70 °C
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 10 ms) etter IEC 60068-2-27
20 (halvsinusformet støt 20 ms) g
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
500 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
300 V AC
Monteringsposisjon
loddrett og 90° i alle retninger
  med jordfeilutløser XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett og 90° i alle retninger
med plugin-enhet:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett, 90° høyre/venstre
med inntrekkbar enhet:
- NZM3, N3: loddrett, 90° høyre/venstre
- NZM4, N4: loddrett
med fjernoperatør:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: loddrett og 90° i alle retninger

Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
i området for betjeningsdelene: IP20 (basiskapslingsklasse9
Kapslingsklassehus
med dørkoblingshåndtak: IP66
med blindramme: IP40
Kapslingsklassekoblingsklemmer
Faseisolator og båndklemme IP00
Tunnelklemme: IP10
Flere tekniske data (bla-katalog)
Effektbryter
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
160 A
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hoverstrømbaner
6000 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hjelpestrømbaner
6000 V
Måledriftsspenning [Ue]
440 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V
Bruk i nett som ikke er jordet.
≦ 440 V
Brytekapasitet
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]240 V [Icm]
63 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]400/415 V [Icm]
53 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
53 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
30 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
30 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
25 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
18.5 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]
Maksimal reservesikring hvis forventet kortslutningsstrøm overstiger effektbryterens brytekapasitet på monteringsstedet.
Brukskategori etter IEC/EN 60947-2
A
Levetid, mekanisk (derav maks. 50 % utløsning med A/U-utløserenhet) [Bryteroperasjoner]
20000
Levetid, elektriskAC-1400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
7500
Levetid, elektriskAC-1415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
7500
Levetid, elektriskAC-1690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
5000
Levetid, elektriskmaks. bryterhyppighet
120 S/h
Total fraslagstid ved kortslutning
< 10 ms
Klemmekapasitet
Standardutstyr
Rammeklemme
Valgfritt tilleggsutstyr
Tilkobling på baksiden
Tunnelklemmer
skrutilkobling
Rundkabel CuRammeklemmeentrådet
2 x (6 - 16)
1 x (10 - 16) mm2
Rundkabel CuRammeklemmeflertrådet
2 x (6-25)
1 x (10 - 70) 3) mm2
Rundkabel CuRammeklemme
3) Kan kobles til inntil 95 mm² avhengig av kabelprodusenten.
Rundkabel CuTunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
Rundkabel CuTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (25 - 95) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenentrådet
2 x (6 - 16)
1 x (10 - 16) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
2 x 25
1 x (10 - 70) 3) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren
3) Kan kobles til inntil 95 mm² avhengig av kabelprodusenten.
Al sirkulær leder Tunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
Al sirkulær leder Tunnelklemmeflertrådetflertrådet
1 x (25 - 95) mm2
Al sirkulær leder Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenmassiv
2 x (10 - 16)
1 x (10 - 16) mm2
Al sirkulær leder Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
2 x (25 - 35)
1 x (25 - 35) mm2
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [maks.]
9 x 9 x 0.8 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakskrutilkobling
M6
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [min.]
12 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [maks.]
16 x 5 mm
Styreledninger
2 x (0.75 - 1.5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
160 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
36.1 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern (EC000228)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ecl@ss13-27-37-04-09 [AJZ716018])
Nominell kontinuerlig strøm Iu
160
Merkespenningsområde
440 - 440
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz
25
Innstillingsområde for overlastutløser
125 - 160
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser
0 - 0
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
1280 - 1280
Effekttap
36.1
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern
No
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Rammeklemme
Egnet for montasje på DIN-skinne
No
Montering på DIN skinne mulig
Yes
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utløsermelder tilgjengelig
No
Med integrert underspenningsutløser
No
Antall poler
4
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets
Foran
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet
Yes
Integrert motordrift
No
Motordrift som opsjon
No
Beskyttelsesklasse IP
IP20