Leveringsprogram

Sortiment
Lastbryter
Beskyttelsesfunksjon
Lastbryter/hovedbryter
Norm/registrering
IEC
Monteringsteknikk
Fastmontert
Størrelse
PN1
Beskrivelse
Kontaktvern iht. VDE 0160 del 100.
Skillebryterkarakteristikker iht. IEC/EN 60947-3 og VDE 0660.
Hovedbryterkarakteristikker inkludert uunngåelig iht. IEC/EN 60204 og VDE 0113.
Poltall
3-polet
Standardutstyr
Rammeklemme
bryterstillinger
I, 0
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
160 A
kortslutningsvern maks. gL-sikring
160 A gL

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660
Berøringsvern
finger- og håndtrykksikker etter DIN EN 50274/VDE 0106 del 110
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - + 70 °C
OmgivelsestemperaturDrift
-25 - +70 °C
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 10 ms) etter IEC 60068-2-27
20 (halvsinusformet støt 20 ms) g
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
500 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
300 V AC
MonteringsposisjonMonteringsposisjon
loddrett og 90° i alle retninger
  med jordfeilutløser XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett og 90° i alle retninger
med plugin-enhet:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett, 90° høyre/venstre
med inntrekkbar enhet:
- NZM3, N3: loddrett, 90° venstre
- NZM4, N4: loddrett
med fjernoperatør:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: loddrett og 90° i alle retninger

Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
i området for betjeningsdelene: IP20 (basiskapslingsklasse9
Kapslingsklassehus
med dørkoblingshåndtak: IP66
med blindramme: IP40
Kapslingsklassekoblingsklemmer
Faseisolator og båndklemme IP00
Tunnelklemme: IP10
Lastbryter
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hoverstrømbaner
6000 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hjelpestrømbaner
6000 V
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Nominell driftsfrekvens [f]
50/60 Hz
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
160 A
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V
Bruk i nett som ikke er jordet.
≦ 690 V
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]
690 V 50/60 Hz [Icm]
2.8 kA
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm
t = 0,3 s [Icw]
2 kA
t = 1 s [Icw]
2 kA
betinget nominell kortslutningsstrøm [kA]
med reservesikring
gR: 160 A gG/gL
400/415 V
100 kA
690 V
80 kA
med etterkoblet sikring
gR: 160 A gG/gL
400/415 V
100 kA
690 V
10 kA
Beregnet innkoblings- og bryteevne
Nominell strøm [Ie]AC-22/23A415 V [Ie]
160 A
Nominell strøm [Ie]AC-22/23A690 V [Ie]
160 A
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
20000
maks. bryterhyppighet
120 S/h
Levetid, elektrisk
AC-1400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
7500
AC-1415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
7500
AC-1690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
5000
AC-23A400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
1000
AC-23A415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
1000
AC-23A690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
1000
Klemmekapasitet
Standardutstyr
Rammeklemme
Valgfritt tilleggsutstyr
Tilkobling på baksiden
Tunnelklemmer
skrutilkobling
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemmeentrådet
2 x (6 - 16)
1 x (10 - 16) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemmeflertrådet
2 x (6 - 25)
1 x (10 - 70) 3) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemme
3) Kan kobles til inntil 95 mm² avhengig av kabelprodusenten.
Cu-ledninger, Cu-kablerTunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (25 - 95) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenentrådet
2 x (6 - 16)
1 x (10 - 16) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
2 x 25
1 x (25 - 70) 3) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren
3) Kan kobles til inntil 95 mm² avhengig av kabelprodusenten.
AL-ledninger, AL-kablerTunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
AL-ledninger, AL-kablerTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (25 - 95) mm2
AL-ledninger, AL-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenmassiv
2 x (10 - 16)
1 x (10 - 16) mm2
AL-ledninger, AL-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
2 x 25
1 x (25 - 70) 3) mm2
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [maks.]
9 x 9 x 0.8 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakskrutilkobling
M6
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [min.]
12 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [maks.]
16 x 5 mm

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
160 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
29.18 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Lastskillebryter (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss13-27-37-14-03 [AKF060018])
Utførelse som hovedbryter
Yes
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter
Yes
Utførelse som sikkerhetsbryter
No
Utførelse som nødsstopp-innretning
Yes
Utført som vendebryter
No
Antall brytere
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690
Nominell driftsspenning
690 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu
160
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V
0
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V
0
Nominell effekt ved AC-3, 400V
0
Nominell korttids-strømfasthet lcw
2
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
90
Bryterkapasitet ved 400V
0
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
0
Antall poler
3
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Motordrift som opsjon
No
Integrert motordrift
No
Spenningsutløser valgbar
No
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering
Yes
Egnet for frontmontering 4-hulls
No
Egnet for frontmontering senter
No
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Yes
Egnet for midlertidig montasje
Yes
Farge på kontrollelement
Svart
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Låsbar
Yes
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Rammeklemme
No
Verneklasse (IP) forside
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Bredde
90
Høyde
145
Dybde
88
Bredde i antall modulmellomrom