Dodavatelský program

Náhradní položka: DILA-XHI13-PI (objednací číslo: 199320)
Tuto položku lze objednat pouze do 31. prosince 2023 s nejzazším datem dodání 31. května 2024.
Příslušenství
Moduly pomocných spínačů
Popis
Stykač DILA(C)-22 ovládaný stejnosměrným proudem (DC) smí být kombinován pouze s 2pólovými pomocnými kontakty.
Kombinace s verzemi E odpovídají normě EN 50011 a jsou upřednostňovány.
Spínací prvky podle normy EN 50005
S nuceně vedenými kontakty
Funkce
pro standardní aplikace
Póly
4-pólové
Typy svorek
Pružinové svorky
Jmenovitý pracovní proud
Konvenční volně tepelný proud 1pólovýOtevřenýpři 60 °C [Ith]
16 A
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Kontakty
S = spínací kontakt
1 spínací kontakt
Ö = rozpínací kontakt
3 rozpínací kontakt
Druh montáže
Montáž do panelu
Použitelný pro
DILMP45…
DILMP32…
DILMP20…
DILMF32…
DILMF25…
DILMF17…
DILMF14…
DILMF11…
DILMF8…
DILM38…
DILM(C)32…
DILM(C)25…
DILM(C)17…
DILM(C)15…
DILM(C)12…
DILM(C)9…
DILM(C)7…
DILL…
nicht mit DILA-22…(VDC)
DILA(C)…
Provedení
Vrchní pomocný kontakt
Poznámky
Pomocné rozpínací kontakty lze použít jako zrcadlový kontakt podle ČSN EN 60947-4-1 Příloha F (nikoli zpožděný rozpínací kontakt)
Kontakty s nuceným vedením podle ČSN/EN 60947-5-1 Příloha L, uvnitř bloku pomocných kontaktů a integrovaných pomocných kontaktů DILM 7 - DILM32
Kódové číslo a verze kombinace
Charakteristické číslo
53E
se základním přístrojem
DILA(C)-40
44
se základním přístrojem
DILA(C)-31
35
se základním přístrojem
DILA(C)-22

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Životnost, mechanickéovládaní AC [Spínací cykly]
10 x 106
Životnost, mechanickéovládaní DC [Spínací cykly]
10 x 106
Životnost komponentyu Ue = 230 V, AC-15, 3 A [Spínací cykly]
1,3 x 106
maximální četnost spínání [Spínací cykly/h]
9000
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +60 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Okolní teplotaTeplota prostředí, uložení
- 40 - 80 °C
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msZákladní jednotka s pomocným kontaktovým modulemzapínací kontakt
7 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msZákladní jednotka s pomocným kontaktovým modulemV = vypínací kontakt
5 g
Stupeň krytí
IP20
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Hmotnost
0.057 kg
Svorkové výkonyŠroubové svorkyPřipojovací šrouby
M3,5
Svorkové výkonyPružinové svorkyJemně slaněný vodič s dutinkou
2 x (0,75 až 1,5)
1 x (0,75 až 1,5) mm2
Svorkové výkonyPružinové svorkyJedno- nebo vícežilové
18 - 14 AWG
Svorkové výkonyPružinové svorkyPlochý šroubovák
0,6 x 3,5 mm
Kontakty
Nucené vedení spínacího členu uvnitř bloku pomocných kontaktů (podle IEC 60947-5-1 Část L)
Ano
Rozpínací kontakt (nikoli zpožděný) je vhodný jako zrcadlový kontakt (podle ČSN EN 60947-4-1 Příloha F)
DILM7 - DILM32
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V AC
Jmenovité provozní napětí [Ue]
500 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi cívkou a pomocnými kontakty
400 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty
400 V AC
Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýpři 60 °C [Ith]
16 A
Jmenovitý pracovní proudAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
Jmenovitý pracovní proudAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Jmenovitý pracovní proudAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Jmenovitý pracovní proudProud DC
Zapínací a vypínací podmínky při styku s DC-13, L/P konstantní podle údaje.
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:1 [24 V]
10 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:1 [60 V]
6 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:2 [60 V]
10 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:1 [110 V]
3 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:3 [110 V]
6 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:1 [220 V]
1 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:3 [220 V]
5 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 50 msKontakty v sériích:3 [24 V]
2.5 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 50 msKontakty v sériích:3 [60 V]
1 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 50 msKontakty v sériích:3 [110 V]
0.5 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 50 msKontakty v sériích:3 [220 V]
0.25 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC-13 (6xP)24 V [Ie]
2.5 a
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC-13 (6xP)60 V [Ie]
1 a
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC-13 (6xP)110 V [Ie]
0.5 a
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC-13 (6xP)220 V [Ie]
0.25 a
Jmenovitý zkratový výkon bez svářeníOchrana proti zkratu, maximální pojistka500 V
10 A gG/gL
Tepelné ztráty proudu při Ithovládaní AC
2.6 W
Tepelné ztráty proudu při Ithovládaní DC
2.6 W
Tepelné ztráty proudu při IthTepelná proudová ztráta na jednu pomocnou proudovou dráhu při Ie (AC-15/230 V)
0.16 W
Výkonové parametry schválených typů
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní AC
A600
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní DC
P300
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
600 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
10 a
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
250 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
1 a

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
4 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.16 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss13-27-37-13-02 [AKN342018])
Number of contacts as change-over contact
0
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
3
Number of fault-signal switches
0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
4 A
Type of electric connection
Spring clamp connection
Model
Clip-on
Mounting method
Front fastening
Lamp holder
None

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No