Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
15.12 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+25 °C
0

Tekniske data etter ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Ringetransformator (EC001547)
Electric engineering, automation, process control engineering / Transformer, converter, coil / Bell transformer / Bell transformer (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-03-11-90 [BAC147011])
Primærspenning
230
Sekundærspenning 1
12
Sekundærspenning 2
24
Sekundærspenning 3
0
Sekundærstrømstyrke 1
5.2
Sekundærstrømstyrke 2
2.6
Sekundærstrømstyrke 3
0
Maks utgangseffekt
0
Maks utgangsstrøm
0
Maks effekttap
0
Type transformator
Sikkerhetstrafo
Utenpåliggende
Ja
Innfelt montasje
Nei
For rekkemontasje
Ja
Lengde
90
Bredde
90
Høyde
60
Bredde i antall modulmellomrom
5
Kortslutningsbeskyttet
Ja
Temperaturbeskyttelse
Ja
Med av/på-bryter
Nei