Dodavatelský program

Sortiment
výkonové jističe
Ochranné funkce
Ochrana zařízení a vedení
Norma / osvědčení
IEC, UL
Vypínací jednotky
Termomagnetická spoušť
Montážní jednotky
pevná montáž
Popis
Nastavitelná spoušť na přetížení Ir
Konstrukční velikost
NZM1
Počet pólů
3-pólové
standardní výbava
rámová svorka
Spínací výkon
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
25 kA
Jmenovitý proud = jmenovitý nepřerušovaný proud [In = Iu ]
Jmenovitý povozní proud = jmenovitý trvalý proud [In = Iu]
63 A
Rozsah nastavení
Nadproudová spoušť [Ir ]
50 - 63 A
Zkratové spouště [Irm ]nezpožděný [Ii = In x …]
6 - 10

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
Krycí lišta
bezpečné proti dotyku prstem nebo hřbetu ruky podle VDE 0106 část 100
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaTeplota prostředí, uložení
- 40 - + 70 °C
Okolní teplotaProvoz
-25 - +70 °C
Odolnost proti nárazu (náraz poloviční sinus 10 ms) podle ČSN EN 60068-2-27
20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty a hlavními proudovými dráhami
500 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty
300 V AC
Montážní pozicePoloha při montáži
Vertical and 90° in all directions
  With XFI earth-fault release:
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical and 90° in all directions
with plug-in unit
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical, 90° right/left
with withdrawable unit:
- NZM3, N3: vertical, 90° right/left
- NZM4, N4: vertical
with remote operator:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: vertical and 90° in all directions

Směr přívodů napájení
libovolná
Stupeň krytíPřístroj
In the operating controls area: IP20 (basic degree of protection)
Stupeň krytíKryt
With insulating surround: IP40
With door coupling rotary handle: IP66
Stupeň krytíPřipojovací svorky
Tunnel terminal: IP10
Phase isolator and strip terminal: IP00
Další technické údaje (listovací katalog)
Jističe
Neměnnost jmenovitého přepětí [Uimp ]Hlavní proudové dráhy
6000 V
Neměnnost jmenovitého přepětí [Uimp ]Pomocné proudové dráhy
6000 V
Jmenovité provozní napětí [Ue]
440 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V
Použití v neuzemněných sítích
≦ 440 V
Spínací výkon
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm ]240 V [Icm]
63 kA
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm ]400/415 V [Icm]
53 kA
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm ]440 V 50/60 Hz [Icm]
53 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
30 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
30 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
25 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
18.5 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Maximum low-voltage h.b.c. fuse
200 A gG/gL
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]
Maximální ochrana v případě, když očekávaný zkratový proud v místě instalace překročí spínací výkon výkonového jističe.
Technické údaje, které se liší od produktů pro trh, kde platí normy IEC

Spínací výkon spínačů NA (UL489, CSA 22.2 č. 5.1)

Jmenovitý zkratový proud SSCR
SCCR 240 V 60 Hz [Icu]
35 kA
Technické údaje, které se liší od produktů pro trh, kde platí normy IEC

Spínací výkon spínačů NA (UL489, CSA 22.2 č. 5.1)

Jmenovitý zkratový proud SSCR
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
25 kA
Kategorie užití podle ČSN EN 60947-2
A
Provozní životnost, mechanická (z toho max. 50 % vybavení vypínací/podpěťovou spouští) [Spínací cykly]
20000
Životnost, elektrickáAC-1400 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
7500
Životnost, elektrickáMax. četnost spínání
120 Počet operací/hod
Celková doba odpojení při zkratu
< 10 ms
Průřez vodiče
standardní výbava
rámová svorka
Kruhový měděný vodičKrabicová svorkovniceJednožilový
1 x (12 … 6) mm2
Kruhový měděný vodičKrabicová svorkovniceVícežilový
1 x (25 - 70)
2 x 25 mm2
Kruhový měděný vodičZdířková svorkaJednožilový
1 x (16 - 95) mm2
Kruhový měděný vodičZdířková svorkaSpletený do prameneVícežilový
1 x (4 … 3/0) mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiJednožilový
1 x (12 … 6)
2 x (9 … 6) mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiVícežilový
1 x (4 … 2/0) mm2
Hlinikové vodiče, měděný kabelZdířková svorkaJednožilový
1 x 16 mm2
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Krabicová svorkovnice [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Krabicová svorkovnice [max.]
9 x 9 x 0.8 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněšroubové připojení
M8
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínači [min.]
12 x 5 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínači [max.]
16 x 5 mm
Řídicí kabely
1 x (18 … 14)
2 x (18 … 16) mm2

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
63 A
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
14.17 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection (EC000228)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Výkonový spínac pro ochranu trafa, generátoru, zarízení (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Rated permanent current Iu
63 A
Rated voltage
440 - 440 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
25 kA
Overload release current setting
50 - 63 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
0 - 0 A
Adjustment range undelayed short-circuit release
380 - 630 A
Integrated earth fault protection
No
Type of electrical connection of main circuit
Frame clamp
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
No
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Yes
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
With switched-off indicator
No
With integrated under voltage release
No
Number of poles
3
Position of connection for main current circuit
Front side
Type of control element
Rocker lever
Complete device with protection unit
Yes
Motor drive integrated
No
Motor drive optional
No
Degree of protection (IP)
IP20

aprobace,

Product Standards
UL 489; IEC 60947-2; CE marking
UL File No.
E31593
UL Category Control No.
DIVQ
North America Certification
UL listed
Specially designed for North America
Yes
Suitable for
Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Yes
Max. Voltage Rating
480Y/277 V
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Charakteristiky

Charakteristika
123U177
Charakteristika
1230DIA-78
Charakteristika
1230DIA-76

Rozměry

123X039
① Blow out area, minimum clearance to adjacent parts
123X506