Leveringsprogram

Sortiment
Effektbryter
Beskyttelsesfunksjon
Anleggs- og kabelvern
Norm/registrering
IEC, UL
Utløsningsystem
Termomagnetisk utløser
Monteringsteknikk
Fastmontert
Beskrivelse
Innstillbar overlastutløser lr
Størrelse
NZM1
Poltall
3-polet
Standardutstyr
Rammeklemme
Brytekapasitet
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
25 kA
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
63 A
Innstillingsområde
Overlast-utløser [Ir]
50 - 63 A
Kortslutnings-utløser [Irm]ikke-forsinket [Ii = In x …]
6 - 10

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660
Berøringsvern
finger- og håndtrykksikker etter VDE 0106 Teil 100
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - + 70 °C
OmgivelsestemperaturDrift
-25 - +70 °C
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 10 ms) etter IEC 60068-2-27
20 (halvsinusformet støt 20 ms) g
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
500 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
300 V AC
MonteringsposisjonMonteringsposisjon
loddrett og 90° i alle retninger
  med jordfeilutløser XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett og 90° i alle retninger
med plugin-enhet:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett, 90° høyre/venstre
med inntrekkbar enhet:
- NZM3, N3: loddrett, 90° høyre/venstre
- NZM4, N4: loddrett
med fjernoperatør:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: loddrett og 90° i alle retninger

Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
i området for betjeningsdelene: IP20 (basiskapslingsklasse9
Kapslingsklassehus
med blindramme: IP40
med dørkoblingshåndtak: IP66
Kapslingsklassekoblingsklemmer
Tunnelklemme: IP10
Faseisolator og båndklemme IP00
Effektbryter
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hoverstrømbaner
6000 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hjelpestrømbaner
6000 V
Måledriftsspenning [Ue]
440 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V
Bruk i nett som ikke er jordet.
≦ 440 V
Brytekapasitet
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]240 V [Icm]
63 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]400/415 V [Icm]
53 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
53 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
30 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
30 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
25 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
18.5 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]maksimal NH-sikring
200 A gG/gL
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]
Maksimal reservesikring hvis forventet kortslutningsstrøm overstiger effektbryterens brytekapasitet på monteringsstedet.
Tekniske data, avvik fra produktene for IEC-markedet

Brytekapasitet NA-bryter (UL489, CSA 22.2 nr. 5.1)

Kortslutnings-merkestrøm SCCR
SCCR 240 V 60 Hz [Icu]
35 kA
Tekniske data, avvik fra produktene for IEC-markedet

Brytekapasitet NA-bryter (UL489, CSA 22.2 nr. 5.1)

Kortslutnings-merkestrøm SCCR
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
25 kA
Brukskategori etter IEC/EN 60947-2
A
Levetid, mekanisk (derav maks. 50 % utløsning med A/U-utløserenhet) [Bryteroperasjoner]
20000
Levetid, elektriskAC-1400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
7500
Levetid, elektriskmaks. bryterhyppighet
120 S/h
Total fraslagstid ved kortslutning
< 10 ms
Klemmekapasitet
Standardutstyr
Rammeklemme
Rundkabel CuRammeklemmeentrådet
1 x (12 - 6) mm2
Rundkabel CuRammeklemmeflertrådet
1 x (25 - 70)
2 x 25 mm2
Rundkabel CuTunnelklemmeentrådet
1 x (16 - 95) mm2
Rundkabel CuTunnelklemmeflertrådetflertrådet
1 x (4 - 3/0) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenentrådet
1 x (12 - 6)
2 x (9 - 6) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (4 - 2/0) mm2
AI-ledninger, Cu-kabelTunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [maks.]
9 x 9 x 0.8 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakskrutilkobling
M8
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [min.]
12 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [maks.]
16 x 5 mm
Styreledninger
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 16) mm2

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Datos técnicos para la verificación del diseño
Intensidad asignada de empleo para disipación térmica específica [In]
63 A
Disipación térmica del equipo, en función de la intensidad [Pvid]
14.17 W
Temperatura ambiente mínima de funcionamiento
-25 °C
Temperatura ambiente máxima de funcionamiento
+70 °C
Verificación de diseño IEC / EN 61439
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.2 Verificación de la resistencia de los materiales aislantes en condiciones de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.3. Verificación de la resistencia de los materiales aislantes al calor excesivo y al fuego debido a los efectos eléctricos internos
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.5 Elevación
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.6 Impacto mecánico
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.4 Distancias de separación y fuga
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple los requisitos, siempre que se observe la información del folleto de instrucciones (IL).

Tekniske data etter ETIM 7.0

Conmutadores en baja tensión (EG000017) / Disyuntor para protección de transformador/generador/instalación (EC000228)
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Tecnología de conmutación de baja tensión / Interruptor de potencia, interruptor de potencia (baja tensión) / Interruptor de potencia de transformador, generador y protección de instal. (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Intensidad permanente nominal Iu
63 Ampere
Intervalo de tensión nominal
440 - 440 Volt
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz
25 kiloampere
Ajuste intervalo protector sobrecarga
50 - 63 Ampere
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste
0 - 0 Ampere
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste
380 - 630 Ampere
Protección de fuga a tierra integrada
No
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
Abrazadera de bastidor
Construcción de dispositivo
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos)
No
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente cerrado
0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente abierto
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio
0
Indicador de desconexión disponible
No
Con liberación de bajo voltaje
No
Número de polos
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión
Parte frontal
Tipo de elemento de control
Palanca de balancín
Accionamiento por motor integrado
No
Accionamiento por motor opcional
No
Grado de protección (IP)
IP20

Godkjenninger

Product Standards
UL 489; IEC 60947-2; CE marking
UL File No.
E31593
UL Category Control No.
DIVQ
North America Certification
UL listed
Specially designed for North America
Yes
Suitable for
Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Yes
Max. Voltage Rating
480Y/277 V
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Karakteristikker

Karakteristikk
123U177
Karakteristikk
1230DIA-78
Karakteristikk
1230DIA-76

Dimensjoner

123X039
① Utblåsningsrom, minsteavstand til andre deler
123X506