Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
tlumivka motoru
Popis
třífázová
Použitelný pro
DA1, DG1, SVX, SPX
max. povolené napětí napájecího zdroje
750 V + 0% (0 - 400 Hz) V AC
Jmenovitý povozní proud [Ie]
180 A
Indukčnost [D]
0.3 mH
max. rozptyl tepla (impulzní frekvence)
(12 kHz) [Pv]
439 W

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 61558-2-20-2000, VDE 0570 Část 2-20/2001-04, UL, CSA
Provozní teplota
-25 - +40, přes 70 s omezením proudu (viz upozornění) °C
Teplota při skladování [ϑ]
-25 - +85 °C
Odolnost proti nárazu
11 ms2/15
3 Rázy g
Odolnost proti otřesům
1 (0 - 150 Hz) g
Vidlice
0,35 mm při 10 - 55 Hz
Výška místa montáže
0 - 1000 přes NN, do 5000 s omezením proudu (viz upozornění) M
Poloha při montáži
svisle postavené, vodorovně zavěšené
Volné prostory pro montáž
> 50 mm
Stupeň krytí
IP00 (připojovací vlaječky)
jmenovitá délka sepnutí
100 % ED
Hmotnost
45 kg
Elektrické údaje
Jmenovité provozní napětí
3 AC 400 V
max. napětí napájecího zdroje
750 V + 0% (0 - 400 Hz) V AC
Provozní fekvence [f]
0…400 Hz
Třída izolace
F
Jmenovitý povozní proud [Ie]
180 A
Indukčnost [D]
0.3 mH
max. rozptyl tepla (impulzní frekvence)(3 kHz) [Pv]
418 W
max. rozptyl tepla (impulzní frekvence)(5 kHz) [Pv]
298 W
max. rozptyl tepla (impulzní frekvence)(12 kHz) [Pv]
439 W
Připojení
připojovací vlaječky
Čep PE
připojovací kolík
Cu 25 x 5 mm2
Otvor
11 mm
utahovací moment
10 Nm
Poznámky

Pro výšku nastavení platí: snížení výkonu v závislosti na jmenovitém proudu Ie:

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
180 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
418 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for low-voltage (EC002563)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Electronic coil and filter / Electronic choke coil / Electronic choke coil (unspecified) (ecl@ss10.0.1-27-42-01-90 [ADJ199007])
Suitable as interference suppression reactance coil
No
Suitable as net reactance coil
No
Suitable as commutation reactance coil
No
Suitable as ripple filter choke
Yes
Suitable as output reactance coil
No
Number of poles, primary side
3
Rated clock frequency
0 kHz
Rated operation frequency
0 - 400 Hz
Max. rated operation voltage Ue
750 V
Rated current at AC
180 - 180 A
Max. rated current (Ith) at rated voltage DC
180 A
Rated inductance
0.3 mH
Degree of protection (IP)
IP00
Relative short circuit voltage
0 %
Resonance frequency
0 Hz
Degree of protection (NEMA)
Other