Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Dørkoblingshåndtak
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM4
Beskrivelse
Roterende håndtak for dørkobling til betjening av bryteren med lukket kontrollpaneldør
Funksjon
Rød-gul for NØDSTOPP
Kapslingsklasse
IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
Låsbarhet
kan låses på grepet og bryteren med med maks. 3 hengelåser på hver
med dørlåsen
Dørlåsen
ikke valgbar ved låst AV
kan endres hvis PÅ ikke er låst
kan velges eksternt med skrutrekker
Dør som skal åpnes er AV
Prosjekteringsinformasjon
Eksternt varselskilt/typeskilt med klipsfeste
komplett inkludert roterende drivverk og koblingsdeler
Akselforlenger er i tillegg nødvendig
kan brukes for
NZM4(-4), N(S)4(-4)
låsbar
dobbelt
Merknader

Bryteren kan også monteres liggende 90° mot venstre/høyre, alltid ved samme gripestilling.

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Håndtak for bryterapparater (EC000229)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Med omstartsperre
Nei
With key lock
Nei
Låses med hengelås
Ja
Farge
Rød
Egnet for nødstopp
Ja
Med aksling
Nei
Egnet for effektbryter
Ja
Egnet for lastskillebryter
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X, 12