Leveringsprogram

Sortiment
Effektbryter
Beskyttelsesfunksjon
Anleggs- og kabelvern
Norm/registrering
IEC
Monteringsteknikk
Fastmontert
Utløsningsystem
Elektronisk utløser
Størrelse
NZM4
Beskrivelse
Effektivverdimåling og "termisk minne"
Poltall
3-polet
Standardutstyr
skrutilkobling
Brytekapasitet
400/415 V 50 Hz [Icu]
50 kA
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
1250 A
Innstillingsområde
Overlast-utløser [Ir]
630 - 1250 A
Kortslutnings-utløser [Irm]ikke-forsinket [Ii = In x …]
2 - 12

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660
Berøringsvern
finger- og håndtrykksikker etter VDE 0106 Teil 100
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - + 70 °C
OmgivelsestemperaturDrift
-25 - +70 °C
Motstand mot mekanisk støt (halvsinusformet støt 10 ms) etter IEC 60068-2-27
15 (halvsinusformet støt 11 ms) g
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
500 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
300 V AC
Monteringsposisjon
loddrett og 90° i alle retninger
  med jordfeilutløser XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett og 90° i alle retninger
med plugin-enhet:
- NZM1, N1, NZM2, N2: loddrett, 90° høyre/venstre
med inntrekkbar enhet:
- NZM3, N3: loddrett, 90° høyre/venstre
- NZM4, N4: loddrett
med fjernoperatør:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: loddrett og 90° i alle retninger

Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
i området for betjeningsdelene: IP20 (basiskapslingsklasse9
Kapslingsklassehus
med blindramme: IP40
med dørkoblingshåndtak: IP66
Kapslingsklassekoblingsklemmer
Tunnelklemme: IP10
Faseisolator og båndklemme IP00
Flere tekniske data (bla-katalog)
Effektbryter
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
1250 A
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hoverstrømbaner
8000 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hjelpestrømbaner
6000 V
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V
Bruk i nett som ikke er jordet.
≦ 525 V
Brytekapasitet
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]240 V [Icm]
105 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]400/415 V [Icm]
105 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]440 V 50/60 Hz [Icm]
74 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]525 V 50/60 Hz [Icm]
53 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]690 V 50/60 Hz [Icm]
40 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
50 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
50 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
35 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
20 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
37 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
37 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
26 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
19 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
15 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]
Maksimal reservesikring hvis forventet kortslutningsstrøm overstiger effektbryterens brytekapasitet på monteringsstedet.
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrømt = 0,3 s [Icw]
19.2 kA
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrømt = 1 s [Icw]
19.2 kA
Brukskategori etter IEC/EN 60947-2
A
Levetid, mekanisk (derav maks. 50 % utløsning med A/U-utløserenhet) [Bryteroperasjoner]
10000
Levetid, elektriskAC-1400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
3000
Levetid, elektriskAC-1415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
3000
Levetid, elektriskAC-1690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
2000
Levetid, elektriskAC-3400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
2000
Levetid, elektriskAC-3415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
2000
Levetid, elektriskAC-3690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
1000
Levetid, elektriskmaks. bryterhyppighet
60 S/h
Total fraslagstid ved kortslutning
< 25 ≦ 415 V; < 35 > 415 V ms
Klemmekapasitet
Standardutstyr
skrutilkobling
Valgfritt tilleggsutstyr
Tunnelklemmer
Tilkobling på baksiden
Båndtilkobling
Rundkabel CuTunnelklemmeflertrådet4 hull
4 x (50 - 240) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (120 - 185)
4 x (50 - 185) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakModulplate1 hull [min.]
1 x (120 - 300) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakModulplate1 hull [maks.]
2 x (95 - 300) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakModulplate2 hull [min.]
2 x (95 - 185) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakModulplate2 hull [maks.]
4 x (35 - 185) mm2
Rundkabel CuSkrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelseKoblingsutvidelse
4 x 300
6 x (95 - 240) mm2
Al sirkulær leder Tunnelklemmeflertrådet4 hull
4 x (50 - 240) mm2
Al sirkulær leder Skrutilkobling og tilkobling bakModulplate1 hull [min.]
1 x (185 - 240) mm2
Al sirkulær leder Skrutilkobling og tilkobling bakModulplate1 hull [maks.]
2 x (70 - 185) mm2
Al sirkulær leder Skrutilkobling og tilkobling bakModulplate2 hull
4 x 50 mm2
Al sirkulær leder Skrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelseKoblingsutvidelse
2 x 240
6 x (70 - 240) mm2
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Flatkabelklemme enkel [min.]
6 x 16 x 0,8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Flatkabelklemme enkel [maks.]
(2 x) 10 x 32 x 1,0 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Modulplate1 hull
(2 x) 10 x 50 x 1.0 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [min.]
5 x 25 x 1,0 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKobberlist, hullet [maks.]
(2 x) 10 x 50 x 1,0 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Skrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelse
(2 x) 10 x 80 x 1.0 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakskrutilkobling
M10
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [min.]
25 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [maks.]
2 x (50 x 10) mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakModulplate1 hull [min.]
25 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakModulplate1 hull [maks.]
2 x (50 x 10) mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakModulplate2 hull
2 x (50 x 10) mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelseKoblingsutvidelse [min.]
60 x 10 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakKoblingsutvidelseKoblingsutvidelse [maks.]
2 x (80 x 10) mm
Styreledninger
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
1250 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
173.44 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern (EC000228)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Nominell kontinuerlig strøm Iu
1250
Merkespenningsområde
690 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz
37
Innstillingsområde for overlastutløser
630 - 1250
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser
0 - 0
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
2500 - 15000
Integrert jordfeilvern
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for montasje på DIN-skinne
Nei
Montering på DIN skinne mulig
Nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utløsermelder tilgjengelig
Nei
Med integrert underspenningsutløser
Nei
Antall poler
3
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets
Foran
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet
Ja
Integrert motordrift
Nei
Motordrift som opsjon
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20

Karakteristikker

Karakteristikk
123U173

Dimensjoner

123X435
① Utblåsningsrom, minsteavstand til andre deler:
Ui ≤ 690 V: 100 mm
Ui ≤ 1500 V: 200 mm
② Minsteavstand til deler i nærheten
Ui ≤ 1000 V: 15 mm
Ui ≤ 1500 V: 70 mm