Dodavatelský program

Sortiment
výkonové jističe
Ochranné funkce
Zkratová ochrana
Norma / osvědčení
IEC
Montážní jednotky
pevná montáž
Vypínací jednotky
Termomagnetická spoušť
Konstrukční velikost
NZM1
Popis
Ochrana motorů ve spojení s nadproudovým relé
se zkratovou spouští
bez spouště na přetížení Ir
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
Výkonové jističe splňují všechny požadavky užitné kategorie AC-3.
Počet pólů
3-pólové
standardní výbava
rámová svorka
Jmenovitý povozní proud = jmenovitý trvalý proud [In = Iu]
100 A
Spínací výkon
400/415 V 50 Hz [Icu]
25 kA
Rozsah nastavení
Zkratové spouště [Irm ]nezpožděný [Ii = In x …]
8 - 12.5
Jmenovitý výkon motoru AC-3 při 400 V 50/60 Hz
380 V 400 V [P]
45 kW
Jmenovitý pracovní proud AC-3 při 400 V 50/60 Hz
400 V [Ie ]
81 A

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
Krycí lišta
bezpečné proti dotyku prstem nebo hřbetu ruky podle VDE 0106 část 100
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaTeplota prostředí, uložení
- 40 - + 70 °C
Okolní teplotaProvoz
-25 - +70 °C
Odolnost proti nárazu (náraz poloviční sinus 10 ms) podle ČSN EN 60068-2-27
20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty a hlavními proudovými dráhami
500 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty
300 V AC
Montážní pozice
Vertical and 90° in all directions
  With XFI earth-fault release:
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical and 90° in all directions
with plug-in unit
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical, 90° right/left
with withdrawable unit:
- NZM3, N3: vertical, 90° right/left
- NZM4, N4: vertical
with remote operator:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: vertical and 90° in all directions

Směr přívodů napájení
libovolná
Stupeň krytíPřístroj
In the operating controls area: IP20 (basic degree of protection)
Stupeň krytíKryt
With insulating surround: IP40
With door coupling rotary handle: IP66
Stupeň krytíPřipojovací svorky
Tunnel terminal: IP10
Phase isolator and strip terminal: IP00
Další technické údaje (listovací katalog)
Jističe
Jmenovitý povozní proud = jmenovitý trvalý proud [In = Iu]
100 A
Neměnnost jmenovitého přepětí [Uimp ]Hlavní proudové dráhy
6000 V
Neměnnost jmenovitého přepětí [Uimp ]Pomocné proudové dráhy
6000 V
Jmenovité provozní napětí [Ue]
440 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V
Použití v neuzemněných sítích
≦ 440 V
Spínací výkon
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm ]240 V [Icm]
63 kA
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm ]400/415 V [Icm]
53 kA
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm ]440 V 50/60 Hz [Icm]
53 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
30 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Icu podle ČSN EN 60947, testovací cyklus O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
25 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics]
30 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
25 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]Ics podle ČSN EN 60947 testovací cyklus O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
18.5 kA
Jmenovitý zkratový vypínací výkon Icn [Icn ]
Maximální ochrana v případě, když očekávaný zkratový proud v místě instalace překročí spínací výkon výkonového jističe.
Kategorie užití podle ČSN EN 60947-2
A
Provozní životnost, mechanická (z toho max. 50 % vybavení vypínací/podpěťovou spouští) [Spínací cykly]
20000
Životnost, elektrickáAC-1400 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
7500
Životnost, elektrickáAC-1415 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
7500
Životnost, elektrickáMax. četnost spínání
120 Počet operací/hod
Celková doba odpojení při zkratu
< 10 ms
Průřez vodiče
standardní výbava
rámová svorka
Optional accessories
Screw connection
Tunnel terminal
connection on rear
Kruhový měděný vodičKrabicová svorkovniceJednožilový
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Kruhový měděný vodičKrabicová svorkovniceVícežilový
1 x (10 - 70) 3)
2 x (6-25) mm2
Kruhový měděný vodičKrabicová svorkovnice
3) Up to 95 mm² can be connected depending on the cable manufacturer.
Kruhový měděný vodičZdířková svorkaJednožilový
1 x 16 mm2
Kruhový měděný vodičZdířková svorkaSpletený do pramene1-hole
1 x (25 - 95) mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiJednožilový
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiVícežilový
1 x (10 - 70) 3)
2 x 25 mm2
Kruhový měděný vodičTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínači
3) Up to 95 mm² can be connected depending on the cable manufacturer.
Hliníkový kruhový vodič Zdířková svorkaJednožilový
1 x 16 mm2
Hliníkový kruhový vodič Zdířková svorkaSpletený do prameneVícežilový
1 x (25 - 95) mm2
Hliníkový kruhový vodič Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiSolid
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) mm2
Hliníkový kruhový vodič Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiStranded
1 x (25 - 35)
2 x (25 - 35) mm2
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Krabicová svorkovnice [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Krabicová svorkovnice [max.]
9 x 9 x 0.8 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněšroubové připojení
M6
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínači [min.]
12 x 5 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínači [max.]
16 x 5 mm
Řídicí kabely
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
100 A
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
21.9 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor protection circuit-breaker (EC000074)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Výkonový vypínac pro ochranu motoru (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Overload release current setting
0 - 0 A
Adjustment range undelayed short-circuit release
8 - 14 A
With thermal protection
No
Phase failure sensitive
No
Switch off technique
Magnetic
Rated operating voltage
440 - 440 V
Rated permanent current Iu
100 A
Rated operation power at AC-3, 230 V
30 kW
Rated operation power at AC-3, 400 V
45 kW
Type of electrical connection of main circuit
Other
Type of control element
Rocker lever
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
With integrated auxiliary switch
No
With integrated under voltage release
No
Number of poles
3
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC
25 kA
Degree of protection (IP)
IP20
Height
145 mm
Width
90 mm
Depth
88 mm

Charakteristiky

Charakteristika
123U184
Charakteristika
1230DIA-58
Charakteristika
1230DIA-51

Rozměry

123X039
① Blow out area, minimum clearance to adjacent parts
123X506