Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
20 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
2 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
6.4 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-20 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+45 °C

Tekniske data etter ETIM 7.0

Enheter for skap- / overflatemontering (EG000062) / Relé for DIN-skinne (EC001652)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Installation relay for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-23-09 [AFZ821014])
Funksjon
Mekanisk
Monteringsmetode
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom
1
Innbyggingsdybde
60 Millimeter
Antall NO-kontakter
2
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Styrespenning 1
24 - 24 Volt
Type styrespenning 1
AC
Frekvens styrespenning 1
50 - 50 Hertz
Styrespenning 2
0 - 0 Volt
Type styrespenning 2
AC/DC
Frekvens styrespenning 2
0 - 0 Hertz
Merkestrøm
20 Amp
Matespenningsområde
250 - 250 Volt
Type matespenning
AC
Maks glødelampelast
0 Watt
Maks lysrørslast
0 Voltampere
Maks lysrørslast (duo-krets)
0 Voltampere
Maks lysrørslast (parallell kompensert)
0 Voltampere
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6)
0 Amp

Dimensjoner

122X112