Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Reststrøm-kretsbryter
Poler
2-polet
Bruk
xPole - Koblingsenheter for boligbygg og funksjonelt bygg
Bruk
Jordfeilbryter for boliger og næringsbygg
Nominell strøm [In]
25 A
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
10 kA
Nominiell feilstrøm [IΔN]
0,03 A
Type
Type AC
Utløsning
ikke-forsinket s…
Sortiment
PF7
Sensitivitet
AC sensetiv
Støtstrømfasthet
betinget støtstrømfast 250 A

Tekniske data

Elektrisk
Utførelser iht.
IEC/EN 61008
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61008
Måledriftsspenning [Ue] [Ue]Måledriftsspenning [Ue]
230 V AC
Nominell frekvens [f]
50 Hz
Grenseverdier for driftsspenning Testkrets
184 - 250 V AC
Sensitivitet
AC sensetiv
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
440 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4 kV
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
10 kA
Maks. tillatt reservesikringKortslutning [gG/gL]
63 A
Maks. tillatt reservesikringOverlast [gG/gL]
25 A
Nominell avbruddskapasitet / nominell feilavbruddskapasitet [Im / IΔm]
500 A
maks. foranstilt sikring
25 A gL/gG
maksimal reservesikring som kortslutningsvernForanstilt sikring
63 A gL
Levetidelektrisk [Bryteroperasjoner]
≧ 4000
Levetidmekanisk [Bryteroperasjoner]
≧ 20000
Referanser
Hjelpebryter for etterfølgende installasjon
Z-HK 248432
Utløsende signalkontakt for etterfølgende installasjon
Z-NHK 248434
Fjernkontroll og automatisk bryterenhet
Z-FW/LP 248296
Kompakt innkapsling
KLV-TC-2 276240
Forringlingsbryter
IS/SPE-1TE 101911
Tetningsdekselsett
Z-RC/AK-2TE 285385
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
Apparatsokkelmål
80 mm
Monteringsbredde
35 (2TE) mm
montasje
Hurtigfeste med 2 inngrepsposisjoner for DIN-skinne IEC/EN 60715
Kapslingsklasse
IP20, IP40 med egnet skap
Klemmer oppe og nede
Open mouthed/lift terminals
Klemmebeskyttelse
finger- og håndberøringsskjerm, DGUV VS3, EN 50274
Klemmetverrsnittentrådet
1.5 - 35 mm2
Klemmetverrsnittflertrådet
2 x 16 mm2
Materialtykkelse for skinnesystem
0.8 - 2 mm
Tillatt lager- eller transporttemperatur
-35 - +60 °C
Klimamotstandsdyktighet
25-55°C/90-95% relative humidity according to IEC 60068-2
Materialtykkelse for skinnesystemmaterialtykkelse
0.8 - 2 mm

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
25 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
2 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Fra og med 40 °C reduseres maks. tillatt kontinuerlig strøm med 3 % per 1 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Jordfeilbryter (EC000003)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Antall poler
2
Merkespenning
230
Merkestrøm
25
Nominell feilstrøm
0.03
Nominell isolasjonspenning Ui
440
Merkespenningstyrke Uimp
4
Monteringsmetode
DIN-skinne
Lekkasjestrømtype
AC
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Nei
Kortslutningsfasthet (lcw)
10
Støtstrømskapasitet
0.25
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Ja
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Bredde i antall modulmellomrom
2
Innbyggingsdybde
69.5
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 55
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1.5 - 16
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1.5 - 35
Eksplosjonssikker
Nei