Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Fjerndrift med synkroniseringsmulighet
Nominell driftsfrekvens
AC 50/60 Hz
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM2
Beskrivelse

For ekstern kobling av effektbrytere og lastbrytere.

Slå på/av og utkobling av kontinuerlig- eller impulskontakt.

Manuell betjening på stedet er mulig.

Kan låses i 0-stilling til fjernoperatøren med opp til 3 hengelåser (stangtykkelse: 4 – 8 mm)

Med synkroniseringsmulighet

 Ta hensyn til følgende ved prosjektering:
ImpulskontaktsignalKlemme 70/71:
  NZM-XRBelastning av kontaktene iht. tekniske data
NZM2-XRD: Det flyter full strøm gjennom kontaktene ved inn- og utkobling!
For aktivering av fjernoperatørene NZM2(3,4)-XR(D)... kan RMQ-kontaktelementene brukes.
 
  
PermanentkontaktsignalKlemme 75:
  NZM-XR: Driftsberedskapsmelding hvis dekselet er lukket og ikke låst.
NZM2-XRD: Driftsberedskapsmelding hvis skyvebryteren står på "Auto".
Skkyvebryter med 3 stillinger: Manuell/auto/sperret for sikker differensiering av driftsstillingene.
AC-15: 400 V; 2 A
DC-13: 220 V; 0.2 A
  
Impulskontaktsignal med automatisk tilbakeføring til 0-stilling etter at bryteren er utløst
   
 
Koblingssyklus: 
NZM2-XR
NZM3-XR
NZM4-XR
Pausetiden mellom på og av er 3 sekunder. På-kommandoer som gis i løpet av pausetiden innen de første 3 sekundene etter utkobling, ignoreres.
  
Parallellkobling fra fjernoperatører
   
  
Innkoblingstid
60 ms
Utkoblingstid
300 ms
Målestyrespenning [Us]
208 - 240 V 50/60 Hz V
Poltall
3-/4-polet
kan brukes for
NZM2(-4)
N(S)2(-4)
Prosjekteringsinformasjon
Kan ikke kombineres med lastbryter PN...
Ikke monter den doble hjelpekontakten M22-CK11(20/02) på den midtre hjelpekontaktplassen ved NZM2-XRD
Prosjekteringsinformasjon (bla-katalog)

Tekniske data

Fjernoperatør
Nominell styrespenning [Us]Vekselspenning [Us]
208-240 V AC
DriftsområdeVekselspenning
0.85 - 1.1 x Us
DriftsområdeLikespenning
0.85 - 1.1 x Us
Nominell driftseffektVekselspenning 110 V - 130 V AC [L]
350 VA
Minimum kommandovarighetVed bryter på
30 ms
Minimum kommandovarighetVed bryter av
150 ms
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
20000
maksimal bryterhyppighetmaks. bryterhyppighet
120 S/h
Klemmekapasiteten-/fintrådet, med klemring
0,75 - 2,5 mm2
Klemmekapasitet
18 - 14 AWG

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Elektrisk motordrift for effektbryter (EC001030)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Electrical drive for circuit breakers (ecl@ss10.0.1-27-37-04-12 [AKF010013])
Type bryterstyring
Motordrevet
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
208 - 240 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
208 - 240 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 0 Volt
Spenningstype for betjening
AC

Godkjenninger

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified

Dimensjoner

123X321