Leveringsprogram

Sortiment
Modulærstyringer XC
Funksjon
Utvidelser XI/OC
Funksjon
Tellermodul
Kompakt I/O-system for tilkobling på XC100/200 modulær PLCer
XC100/200 kan utvides med maks. 15 XI/OC-moduler
valgfritt med skruklemmer eller fjærbelastede klemmer for digitale/analoge moduler
Beskrivelse
2 innganger opp til 100 kHz, (24 V DC eller 5 V diff)
4 digitale transistorutganger
optofrakoblet, 24 V DC
nødvendig med 30-polet plugg for tellemodul

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61131-2
EN 50178
Omgivelsestemperatur
0 - +55 °C
Lagring [ϑ]
-25 - +70 °C
Vibrasjonsmotstand
10 - 57 Hz ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1.0 g
Motstand mot mekanisk støt
15
Støtvarighet 11 ms g
Slagfasthet
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Energiforbruk
200 mA
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
II/2
Kapslingsklasse
1
Kapslingsklasse
IP20
Avgitt interferens
DIN/EN 55011/22, Klasse A
Vekt
0.16 kg
Spenningsforsyning
Nominell spenning [Ue]
24 (12) V DC
tillatt område
20.4 til 28.8 (11.8 til 14.4)
Restrippel
≦ 5 %
Utjevning av spenningsfallSpenningsfallets varighet
10 ms
Utjevning av spenningsfallRepetisjonshastighet
1 s
maksimal tapseffekt [Pv]
1.2 W
Innganger
Tellegrener
0 - 4294967295 (32-bit)
internt strømforbruk [Ie]
200 mA
Frekvens
100 (25 med firedoblet oppløsning) kHz
Antall kanaler
2
Inngangsspenning
12-24 V DC
Spenning for PÅ [In]
10 A
Spenning for AV
4 VA/W
Inngangsstrøm
≧ 4 mA
Differanseinngangsspenning [Ue]
± 5 V DC
Spenning for PÅ
2-5 V DC
Spenning for AV
-5 - 8 V DC
Differanse-inngangsstrøm
35 mA
minimal impulsbredde
På ≧ 4
Av ≧ 4 µs
Potensialskille
Opto-isolert
Tilkobling for ekstern kabling
30-polet plugg: XIOC-TERM30-CNT4
ekstern kabling
Skjermet, snodd parkabel
Utganger
Utgangstype
Transistor (åpen kollektor)
Intern strømforsyning
12/24 V DC (30 maks.)
minimal laststrøm
1 mA
Maksimal strømlast [Ie ]
20 mA
maks. lekkasjestrøm
0.5 mA
maks. spenningsfall ved PÅ
1.5 V
Debounce AVAV → PÅDebounce AV
1 ms
Debounce AVPÅ → AVDebounce AV
1 ms
utgangskanaler
4 Antall
Potensialskille
med optokoblere
Tilkobling for ekstern kabling
30-polet plugg: XIOC-TERM30-CNT4
ekstern kabling
Skjermet, snodd parkabel

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
1.2 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 9.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / PLS-funksjon/ teknologi modul (EC001422)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control, Process Control System (PCS) / Programmable logic control (SPS) / SPS functional/technological module (ecl@ss13-27-24-22-05 [AKE528019])
Antall funksjoner
2
Redundansevne
No
Egnet for beregning
Yes
Egnet for veiing
No
Egnet for temperaturregulering
No
Egnet for sveisekontroll
No
Egnet for trykkontroll
No
Egnet for NC
No
Egnet for posisjonering
No
Egnet for CNC
No
Egnet for SSI
No
Egnet for inkrementell datalogging
Yes
Egnet for registrering av absoluttverdier
No
Egnet for flytregulering
No
Egnet for flytmåling
No
Egnet for søkestyring
No
Egnet for kamstyring
No
Egnet for "flyvende sag"
No
Egnet for multiakselstyring
No
Egnet for enkelakselstyring
Yes
Egnet for multiakselposisjonering
No
Egnet for enkelakselposisjonering
Yes
For sikkerhetsfunksjoner
No
SIL iflg. IEC 61508
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Uten
Tilhørende drift (Ex ia)
No
Tilhørende drift (Ex ib)
No
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Bredde
30
Høyde
95
Dybde
100

Godkjenninger

Product Standards
IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking
UL File No.
E135462
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -