Dodavatelský program

Sortiment
Modulární programovatelné automaty XC
Funkce
Rozšíření XI/OC
Funkce
Počítací moduly
Kompaktní systém I/O pro připojení na modulární PLC XC100/200
XC100/200 je rozšiřitelné max. 15 moduly XI/OC
Volitelně šroubové nebo bezšroubové svorky pro digitální/analogové moduly
Popis
2 vstupy do 100 kHz, (24 V DC nebo 5 V rozd.)
4 digitální tranzistorové výstupy
optická odbočka, 24 V DC
pro čítačový modul je nutná 30-pólová zástrčka

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 61131-2
EN 50178
Okolní teplota
0 - +55 °C
Skladování [ϑ]
-25 - +70 °C
Mez únavy při kmitavém napětí
10 - 57 Hz ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 g
Odolnost proti nárazu
15
Doba otřesu 11 ms g
Odolnost proti rázu
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
odběr proudu
200 mA
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
II/2
Typ krytí
1
Stupeň krytí
IP20
Vyzařované rušení
DIN/EN 55011/22, třída A
Hmotnost
0.16 kg
Napájení
Vstupní proud [Ue]
24 (12) V DC
Přípustný rozsah
20,4 až 28,8 (11,8 až 14,4)
Zbytkové zvlnění
≦ 5 %
Střední pólyTrvání poklesu
10 ms
Střední pólyFrekvence opakování
1 s
maximální ztrátový výkon [Pv]
1.2 W
Vstupy
Meze počítání
0 - 4294967295 (32 Bit)
Interní spotřeba proudu [Ie]
200 mA
Frekvence
100 (25 při čtyřnásobném rozlišení) kHz
Počet kanálů
2
vstupní napětí
12 - 24 V DC
Napětí pro ZAP [In]
10 a
Napětí pro VYP
4 VA/W
Vstupní proud
≧ 4 mA
Rozdíl vstupního napětí [Ue]
± 5 V DC
Napětí pro ZAP
2 - 5 V DC
Napětí pro VYP
-5 - 8 V DC
Rozdíl vstupního proudu
35 mA
minimální šířka impulzu
ZAP ≧ 4
VYP ≧ 4 µs
Oddělení potenciálů
s optoelektronickým vazebním členem
Připojení externí kabeláže
30pólová zástrčka XIOC-TERM30-CNT4
Externí kabeláž
Kroucený (dvojlinka) a stíněný kabel
Výstupy
Typ výstupu
Tranzistor (otevřený kolektor)
externí napájecí zdroj
12/24 V DC (30 max.)
Minimální zatěžovací proud
1 mA
maximální zátěžový proud [Ie]
20 mA
Max. svodový proud
0.5 mA
Max. pokles napětí při ZAP
1.5 V
Potlačit odskok VYPVYP → ZAPPotlačení zákmitů VYP
≦ 1 ms
Potlačit odskok VYPZAP → VYPPotlačení zákmitů VYP
≦ 1 ms
Výstupní kanály
4 Počet
Oddělení potenciálů
s optoelektronickým vazebním členem
Připojení externí kabeláže
30pólová zástrčka XIOC-TERM30-CNT4
Externí kabeláž
kroucený (dvojlinka) a stíněný kabel

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
1.2 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
0 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 9.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / PLC function/technology module (EC001422)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control, Process Control System (PCS) / Programmable logic control (SPS) / SPS functional/technological module (ecl@ss13-27-24-22-05 [AKE528019])
Number of functions
2
Redundancy
No
Suitable for counting
Yes
Suitable for weighing
No
Suitable for temperature control
No
Suitable for welding control
No
Suitable for pressure control
No
Suitable for NC
No
Suitable for electronic positioning
No
Suitable for CNC
No
Suitable for SSI
No
Suitable for incremental data detection
Yes
Suitable for detection absolute value
No
Suitable for flux controller
No
Suitable for flux measurement
No
Suitable for path controller
No
Suitable for cam controller
No
Suitable for flying saw
No
Suitable for multi-axis control
No
Suitable for single-axis controller
Yes
Suitable for multi-axis positioning
No
Suitable for single-axis positioning
Yes
Suitable for safety functions
No
SIL according to IEC 61508
None
Performance level according to EN ISO 13849-1
None
Appendant operation agent (Ex ia)
No
Appendant operation agent (Ex ib)
No
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Width
30 mm
Height
95 mm
Depth
100 mm

aprobace,

Product Standards
IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking
UL File No.
E135462
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -