Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
40 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
14.6 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-40 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
0

Tekniske data etter ETIM 7.0

Enheter for skap- / overflatemontering (EG000062) / Kontaktor for DIN-skinne (EC001653)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Installation contactor for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])
Nominell driftsspenning
440 - 440 Volt
Nominell driftsstrøm
40 Amp
Brukskategori
1
Manøverspenning
230 - 230 Volt
Type driftspenning
AC
Type styrespenning
AC
Antall NO-kontakter
4
Antall NC-kontakter
0
Maks glødelampelast
5520 Watt
Maks lysrørslast
2610 Voltampere
Maks lysrørslast (duo-krets)
5336 Voltampere
Maks lysrørslast (parallell kompensert)
2088 Voltampere
Bryter for manuell betjening
Nei
Antall skilleplasser
3
Innbyggingsdybde
60 Millimeter
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP40