Dodavatelský program

Základní funkce
Modul proudového chrániče pro dodatečnou montáž
Póly
2-pólové
Použití
xPole- spínací přístroje pro bytovou výstavbu a účelové stavby
Použití
Pro komerční a průmyslová použití
Jmenovitý pracovní proud [In]
125 A
Jmenovitá odolnost proti zkratu [Icn]
stejné jako připojený PLHT kA
Jmenovitý reziduální proud [IΔN]
0,5 A
Typ
Typ A
Vypínací
nezpožděná s…
Sortiment
PBHT
Citlivost
citlivý na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud
odolnost proti rázovému proudu
podmíněná odolnost proti rázovému proudu 250 A

Technická data

Elektrický
Typy v souladu s
IEC/EN 60947-2
Jmenovitá frekvence [f]
50 Hz
Citlivost
citlivý na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud
Jmenovitý pracovní proud [In]
125 A
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4 kV
životnostElektrický [Počet sepnutí]
≧ 1000
životnostMechanický [Počet sepnutí]
≧ 8000
Mechanický
Standardní přední rozměry
45 mm
Výška přístroje
90 mm
Vestavěná šířka
95 (5.5TE) mm
Montáž
přišroubované k PLHT
Stupeň krytí
IP20, IP40 s vhodným krytem
Horní a spodní část svorek
Lift terminals
Svorková ochrana
bezpečný proti dotyku palce a dlaně, DGUV VS3, EN 50274
Přípustná teplota pro skladování a přepravu
-35 - +60 °C
Klimatická odolnost
25-55°C/90-95% relative humidity according to IEC 60068-2

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
125 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
26.4 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
Od 40 °C se zmenšuje max. povolený trvalý proud o 3 % na každý 1°C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Residual current circuit breaker (RCCB) (EC000003)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) (ecl@ss8.1-27-14-22-01 [AAB906011])
Number of poles
2
Nominal rated voltage
230 V
Nominal rated current
125 A
Rated fault current
0.5 A
Mounting method
DIN rail
Leakage current type
A
Selective protection
No
Short-circuit breaking capacity (Icw)
0 kA
Surge current capacity
0.25 kA
Frequency
50 Hz
Additional equipment possible
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Construction size (in accordance with DIN 43880)
1
Width in number of modular spacings
5.5
Built-in depth
70 mm
Short-time delayed tripping
No