240006 SDAINLM140(110V50HZ,120V60HZ)

Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorkombinasjoner
Applikasjon
Kontaktorkombinasjoner for motorstarter i stjerne-trekant
Brukskategori
NAC-3: Normale AC-induksjonsmotorer: start, utkobling under drift
Merknader
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Beskrivelse
Bryterhyppighet: maks. 30 starter/time
Nominell strøm [Ie]
AC-3380 V 400 V [Ie]
140 A
maks. motorspesifikasjon for vekselstrømsmotorer 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
37 kW
AC-3380 V 400 V [P]
75 kW
AC-3500 V [P]
90 kW
AC-3660 V 690 V [P]
90 kW
Maks. omkoblingstid
< 20 s
Aktiveringsspenning
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Strømtype AC/DC
AC-Styring
Enkeltkomponenter i kombinasjonen
Nettkontaktor Q11
+ DILM150-XHI11
DILM80 Delenr.
Deltakontaktor Q15
+ DILM150-XHI31
DILM80 Delenr.
Stjernekontaktor Q13
+ DILM150-XHI11
DILM50 Delenr.
Tidsrelé K1
ETR4-51 Delenr.

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
140 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
7.9 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
23.8 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
13.6 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktorkombinasjoner (Y/ D vender) (EC000010)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Combination of contactor (ecl@ss13-27-37-10-09 [AGZ572019])
Funksjon
Stjerne-trekantvender
Skinnemontering er mulig
No
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
110 - 110
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
120 - 120
Nominell matespenning ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
9
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Type driftspenning
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz
230 - 690
Driftspenning ved AC 60 Hz
230 - 690
Driftspenning ved DC
0 - 0
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
140
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
140
Nominell effekt ved AC-3, 400V
75
Nominell driftseffekt NEMA
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne
1
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Bredde
308
Høyde
314
Dybde
183