240006 SDAINLM140(110V50HZ,120V60HZ)

Dodavatelský program

Sortiment
Kombinace stykačů
Aplikace
Kombinace stykačů pro spouštění motorů ve hvězdě-trojúhelníku
Kategorie užití
AC-3: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, vypínání během chodu
poznámka
Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3.
Popis
Četnost spínání: max. 30 rozběhů za hodinu
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]
AC-3380 V 400 V [Ie]
140 A
Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
37 kW
AC-3380 V 400 V [P]
75 kW
AC-3500 V [P]
90 kW
AC-3660 V 690 V [P]
90 kW
Max. doba přepnutí
< 20 s
Ovládací napětí
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Druh proudu AC/DC
AC ovládání
Jednotlivé komponenty kombinace
Síťový stykač Q11
+ DILM150-XHI11
DILM80 Typ
Stykač pro spínání do trojúhelníku Q15
+ DILM150-XHI31
DILM80 Typ
Stykač pro spínání do hvězdy Q13
+ DILM150-XHI11
DILM50 Typ
Časové relé K1
ETR4-51 Typ

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
140 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
7.9 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
23.8 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
13.6 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Combination of contactors (EC000010)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Combination of contactor (ecl@ss13-27-37-10-09 [AGZ572019])
Function
Star-delta contactor
Rail mounting possible
No
Rated control supply voltage AC 50 Hz
110 - 110 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz
120 - 120 V
Rated control supply voltage DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of normally open contacts as main contact
9
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Voltage type (operating voltage)
AC
Operating voltage AC 50 Hz
230 - 690 V
Operating voltage AC 60 Hz
230 - 690 V
Operating voltage DC
0 - 0 V
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
140 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
140 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
75 kW
Rated operation power NEMA
0 kW
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
1
Number of auxiliary contacts as normally open contact
1
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Type of electrical connection for auxiliary- and control current circuit
Screw connection
Degree of protection (IP)
IP00
Degree of protection (NEMA)
Other
Width
308 mm
Height
314 mm
Depth
183 mm