Program dostaw

Kategoria użytkowa
AC-4: Silniki klatkowe: rozruch, hamulce przeciwprądowe, tryb nawrotny, tryb impulsowy
AC-3: Silniki klatkowe: rozruch, wyłączanie w czasie pracy
AC-1: Obciążenie nieindukcyjne lub słabo indukcyjne, piece oporowe

Dane Techniczne

Dane ogólne
Stopień ochrony
IP20

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Stycznik mocy (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
24 - 24
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0
Voltage type for actuating
AC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
22
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
6.6
Rated operation power at AC-4, 400 V
3
Rated operation power NEMA
3.7
Modular version
Nie
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3