Program dostaw

Funkcja podstawowa
Szyny
Funkcja podstawowa – akcesoria
System szyn zbiorczych do wyłącznika ochronnego
System szyn zbiorczych do modułu różnicowoprądowego
System szyn zbiorczych do zespolonego wyłącznika różnicowoprądowego FI/LS
Typ oszynowania
3-fazowe + HS
Asortyment
EVG

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Szyna fazowa (EC000215)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Liczba faz
3
Liczba biegunów
3
Do liczby urządzeń
4
Wielkość odstępów
0 mm
Przekrój
10 mm²
Długość
237 mm
Liczba modułów
12
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Z izolacją
Tak
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
25 kA
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
500 V
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0 kA
Do urządzeń z torem N
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak