Program dostaw

Funkcja podstawowa
Szyny
Funkcja podstawowa – akcesoria
System szyn zbiorczych do wyłącznika ochronnego
System szyn zbiorczych do modułu różnicowoprądowego
System szyn zbiorczych do zespolonego wyłącznika różnicowoprądowego FI/LS
Typ oszynowania
3-fazowe
Asortyment
EVG

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Liczba faz
3
Liczba biegunów
3
Suitable for number of devices
2
Module width
0
Przekrój
10
Długość
105
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Rated permanent current Iu
63
Rodzaj połączenia elektrycznego
Fork
Z izolacją
Tak
Znamionowe napięcie udarowe
4
Conditioned rated short-circuit current Iq
25
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
500
Rated short-time withstand current lcw
0
Suitable for devices with N-conductor
Nie
Suitable for devices with auxiliary switch
Nie
Kolor
Inne