Dodavatelský program

Sortiment
Hlavní vypínač
Přepínač údržby
Vypínače pro opravy
Označení typu
P1
Funkce STOP
Funkce nouzového vypnutí
S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou
Informace k rozsahu dodávky
Pomocný kontakt lze namontovat dodatečně.
Počet pólů
3-pólové + N
Pomocné kontakty
0 zapínací kontakt
0 V = vypínací kontakt
Možnost uzamčení
Uzamykatelný v poloze 0
Stupeň krytí
IP 65
000Z083
Provedení
Povrchová montáž
000Z428
Značka zapojení
115S010-2
Spínací úhel
90 °
Funkce
1150SPC-194
Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
15 kW
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
32 A
Poznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204
Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotazakrytá
-25 - +40 °C
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Odolnost proti nárazu
15 g
Poloha při montáži
libovolná
Kontakty
Mechanické proměnnéPočet pólů
3-pólové + N
Mechanické proměnnéPomocné kontakty
0 zapínací kontakt
Mechanické proměnnéPomocné kontakty
0 V = vypínací kontakt
Elektrická charakteristikaJmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Elektrická charakteristikaJmenovitý trvalý proud [Iu]
32 A
Elektrická charakteristikaPoznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Jmenovité zatížení s přerušovaným provozem, třída 12AB 25 % ED
2 x Ie
Jmenovité zatížení s přerušovaným provozem, třída 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Jmenovité zatížení s přerušovaným provozem, třída 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
Jmenovitý zkratový výkonpojistka
50 A gG/gL
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (proud 1-s) [Icw]
640 Aeff
Poznámka k jmenovitému krátkodobém výdržnému proudu Icw
proud 1 sekunda
Podmíněný zkratový proud [Iq]
80 kA
Spínací výkon
Jmenovitá spínací schopnost cos ϕ podle ČSN EN 60947-3
320 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3230 V
260 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3400/415 V
300 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3500 V
290 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3690 V
250 A
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi kontakty
440 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie
1.8 W
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 0.3 x 106
maximální četnost spínání [Spínací cykly/h]
1200
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]220 V 230 V [P]
7.5 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]400 V 415 V [P]
13 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]500 V [P]
18.5 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]690 V [P]
15 kW
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru230 V [Ie]
26.4 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru400V 415 V [Ie]
26.4 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru500 V [Ie]
23.4 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru690 V [Ie]
14.7 A
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
7.5 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
15 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
18.5 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
15 kW
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru230 V [Ie]
32 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru400 V 415 V [Ie]
32 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru500 V [Ie]
30 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru690 V [Ie]
19.8 A
DCDC-1, odpojovače L/R = 1 msjmenovitý proud [Ie]
32 A
DCDC-1, odpojovače L/R = 1 msNapětí pro kontakt zapojený v řadě
60 V
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms24 Vjmenovitý proud [Ie]
25 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms24 VKontakty
1 Počet
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms48 Vjmenovitý proud [Ie]
25 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms48 VKontakty
2 Počet
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms60 Vjmenovitý proud [Ie]
25 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms60 VKontakty
2 Počet
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms120 Vjmenovitý proud [Ie]
12 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms120 VKontakty
3 Počet
Bezpečnost chybného sepnutí při 24 V DC, 10 mA [Četnost poruch]
< 10-5,< 1 selhání při 100 000 spínacích operacích HF
Svorkové výkony
Jedno- nebo vícežilové
1 x (1,5 - 6)
2 x (1,5 - 6) mm2
Pružné, s dutinkami podle DIN 46228
1 x (1 - 4)
2 x (1 - 4) mm2
Připojovací šrouby
M4
Kroutící moment připojovacího šroubu
1.6 Nm
Technické bezpečnostní parametry:
Poznámky
B10d hodnoty podle EN ISO 13849-1, Tabulka C1
Výkonové parametry schválených typů
Připojovací průřezyPřipojovací šrouby
M4
Připojovací průřezyutahovací moment
14.128 lb-in

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
32 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
1.8 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Odpor UV pouze ve spojení s ochrannou střechou.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (EC000216)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový spínac, výkonový odpínac, ovládací spínac / Výkonový odpínac kompaktní (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Version as main switch
Yes
Version as maintenance-/service switch
Yes
Version as safety switch
Yes
Version as emergency stop installation
Yes
Version as reversing switch
No
Number of switches
1
Max. rated operation voltage Ue AC
690 V
Rated operating voltage
690 - 690 V
Rated permanent current Iu
32 A
Rated permanent current at AC-23, 400 V
32 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V
32 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
13 kW
Rated short-time withstand current lcw
0.64 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V
15 kW
Switching power at 400 V
15 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
80 kA
Number of poles
4
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Voltage release optional
No
Device construction
Complete device in housing
Suitable for ground mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for front mounting centre
No
Suitable for distribution board installation
No
Suitable for intermediate mounting
No
Colour control element
Red
Type of control element
Door coupling rotary drive
Interlockable
Yes
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Degree of protection (IP), front side
IP65
Degree of protection (NEMA)
12

aprobace,

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
Yes, additional labeling according to UL on the enclosure in combination with "+NA-I2" (105866)
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Rozměry

115X133
115X070
≦ 3 visací třmenové zámky