Leveringsprogram

Sortiment
Styrebryter
Typeidentifikator
T0
Grunnfunksjon
Omkobler
med svart tommelgrep og frontplate
Kontakter
2
Tastefunksjon
med tastefunksjon HÅND
Kapslingsklasse
IP65
000Z083
Byggeform
oppbygging
000Z078
Koblingssymboler
115S295-2
Brytevinkel
45 °
Bryterytelse
momentant/opprettholdt
Med 0 (av)-posisjon
Med fjærretur til 0
Konstruksjonsnummer
15434
Frontplatenummer
115K029
frontplate
HAND>0-AUTO
Motorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
5.5 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
20 A
Anvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Antall kontaktenheter
1 kontaktenhet(er)

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Switch-disconnector according to IEC/EN 60947-3
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturinnkapslet
-25 - +40 °C
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Motstand mot mekanisk støt
15 g
Monteringsposisjon
etter ønske
Strømbaner
elektriske parametereMåledriftsspenning [Ue]
690 V AC
elektriske parametereKontinuerlig målestrøm [Iu]
20 A
elektriske parametereAnvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KortslutningsstyrkeSmeltesikring
20 A gG/gL
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm (1-s-strøm) [Icw]
320 Aeff
Anvisninger for motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm Icw
1-sekund-strøm
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
6 kA
Brytekapasitet
Nominell koblingskapasitet cos ϕ i samsvar med IEC 60947-3
130 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3230 V
100 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3400/415 V
110 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3500 V
80 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3690 V
60 A
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per strømbane ved Ie
0.6 W
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per tilleggsstrømbane ved Ie (AC-15/230 V)
0.6 W
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.4 x 106
maksimal bryterhyppighet [Bryteroperasjoner/h]
1200
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]220 V 230 V [P]
3 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]230 V stjerne-trekant [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V stjerne-trekant [P]
7.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V stjerne-trekant [P]
7.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V [P]
4 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V stjerne-trekant [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
11.5 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V stjerne-trekant [Ie]
20 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400V 415 V [Ie]
11.5 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400 V stjerne-trekant [Ie]
20 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
9 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V stjerne-trekant [Ie]
15.6 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
4.9 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V stjerne-trekant [Ie]
8.5 A
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
3 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
7.5 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
13.3 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter400 V 415 V [Ie]
13.3 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
13.3 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
7.6 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msNominell strøm [Ie]
10 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msSpenning per innkoblet kontakt i rekke
60 V
LikespenningDC-21A [Ie]Nominell strøm [Ie]
1 A
LikespenningDC-21A [Ie]Kontakter
1 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
24 VNominell strøm [Ie]
10 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
24 VKontakter
1 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
48 VNominell strøm [Ie]
10 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
48 VKontakter
2 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
60 VNominell strøm [Ie]
10 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
60 VKontakter
3 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
120 VNominell strøm [Ie]
5 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
120 VKontakter
3 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
240 VNominell strøm [Ie]
5 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
240 VKontakter
5 Antall
LikespenningDC-13, styrebryter L/R = 50 msNominell strøm [Ie]
10 A
LikespenningDC-13, styrebryter L/R = 50 msSpenning per innkoblet kontakt i rekke
32 V
Feilkoblingssikkerhet ved 24 V DC, 10 mA [Feilhyppighet]
< 10-5<1 feil på 100 000 skifteoperasjoner HF
Klemmekapasitet
én- eller flertrådet
1 x (1 - 2,5)
2 x (1 - 2,5) mm2
fintrådet med hylse etter DIN 46228
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmeskrue
M3,5
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
1 Nm
Sikkerhetstekniske parametere
Merknader
B10d Verdier iht. EN ISO 13849-1, tabell C1
Godkjente ytelsesdata
Klemmekapasitet Klemmeskrue
M3,5
Klemmekapasitet Tiltrekkingsmoment
8.83 lb-in

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Datos técnicos para la verificación del diseño
Intensidad asignada de empleo para disipación térmica específica [In]
20 A
Disipación térmica por polo, en función de la intensidad [Pvid]
0.6 W
Disipación térmica del equipo, en función de la intensidad [Pvid]
0 W
Disipación térmica estática, en función de la intensidad [Pvs]
0 W
Capacidad de disipación térmica [Pdiss]
0 W
Temperatura ambiente mínima de funcionamiento
-25 °C
Temperatura ambiente máxima de funcionamiento
+40 °C
Verificación de diseño IEC / EN 61439
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.2 Verificación de la resistencia de los materiales aislantes en condiciones de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.3. Verificación de la resistencia de los materiales aislantes al calor excesivo y al fuego debido a los efectos eléctricos internos
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
UV resistance only in connection with protective shield.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.5 Elevación
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.6 Impacto mecánico
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.4 Distancias de separación y fuga
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple los requisitos, siempre que se observe la información del folleto de instrucciones (IL).

Tekniske data etter ETIM 7.0

Conmutadores en baja tensión (EG000017) / Interruptor de control/mando (EC002611)
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Tecnología de conmutación de baja tensión / Conmutador de carga, seccionador de ruptura de carga, conmutador de control / Control switch (ecl@ss10.0.1-27-37-14-14 [ACN998011])
Tipo de conmutador
Inversor
Número de polos
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA
690 Volt
Intensidad permanente nominal Iu
20 Ampere
Número de posiciones de conmutación
3
Con posición 0 (desconexión)
Con retracción en la posición 0
Construcción de dispositivo
Dispositivio montado en superficie
Anchura según espacios de modulos
0
Compatible para montaje en suelo
Compatible con montaje frontal de 4 orificios
No
Compatible para instalación de panel de distribución
No
Compatible para montaje intermedio
No
Dispositivo complete en alojamiento
Tipo de elemento de control
Intercambio
Tamaño de la pantalla frontal
48 x 48 mm
Grado de protección (IP), lado delantero
IP65

Dimensjoner

115X160
115X113
Drilling dimensions base