Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Pomocné kontakty s předstihem
K předčasnému přivedení napětí u napěťové ochrany, např. v obvodech NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ podle normy EN 60204.
Kontakty
S = spínací kontakt
2 spínací kontakt
Typy svorek
Šroubové svorky
Použitelné pro
Pomocný kontakt s předstihem PKZ0(4)
Použitelný pro
PKZM0
PKZM0-T
PKZM0
PKZM4
Poznámky
Lze instalovat před:
Ochranný jistič motoru
Nelze kombinovat s:
PKZ0-X(R)H(-M),MSC-… a PKZM0-X…M12

Technická data

Pomocné kontakty
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité pracovní napětí [Ue] [Ue]
440 V AC
Jmenovité pracovní napětí [Ue] [Ue]
250 V DC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty a hlavními proudovými dráhami
690 V AC
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15220 - 240 V [Ie]
1 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 L/R - 100 ms24 V [Ie]
2 A
ŽivotnostŽivotnost, mechanická [Spínací cykly]
> 0.1 x 106
ŽivotnostŽivotnost, elektrická [Spínací cykly]
> 0.1 x 106
Spolehlivost kontaktu [Četnost výpadků]
<10-8, < jeden výpadek na 100 mil. sepnutí
(při Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
Jmenovitý zkratový výkon bez svářenípojistka
10 A gG/gL
Svorkové výkony
jednovodičový / jemně slaněný vodič s dutinkou
0,75 - 1,5 mm2
Plný nebo slaněný vodič
18 - 16 AWG
Výkonové parametry schválených typů
Řídicí provozovládaní AC
E150
Všeobecné použitíAC
300 V
Všeobecné použitíAC
0.5 a

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
1 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.03 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss13-27-37-13-02 [AKN342018])
Number of contacts as change-over contact
0
Number of contacts as normally open contact
2
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of fault-signal switches
0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
1 A
Type of electric connection
Screw connection
Model
Clip-on
Mounting method
Front fastening
Lamp holder
None

aprobace,

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No