Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Hjelpekontakt, kapasitiv
For tidlig spenningspåføring av U-fraslag, f.eks. i NØDSTOPP-kretser i henhold til EN 60204.
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
2 L
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
kan brukes for
Kapasitiv hjelpekontakt PKZ0(4)
kan brukes for
PKZM0
PKZM0-T
PKM0
PKZM4
Merknader
Kan monteres på forsiden av:
Motorvern-effektbrytere
Kan ikke kombineres med:
PKZ0-X(R)H(-M),MSC-… og PKZM0-X…M12

Tekniske data

Hjelpekontakt
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Måledriftsspenning [Ue] [Ue]
440 V AC
Måledriftsspenning [Ue] [Ue]
250 V DC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
690 V AC
Nominell strøm [Ie]AC-15220-240 V [Ie]
1 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms24 V [Ie]
2 A
LevetidLevetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.1 x 106
LevetidLevetid, elektrisk [Bryteroperasjoner]
> 0.1 x 106
Kontaktpålitelighet [Feilfrekvens]
<10-8, < ett utfall per 100 mill. bryteroperasjoner
(ved Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
Kortslutningsstyrke uten sveisingSmeltesikring
10 A gG/gL
Klemmekapasitet
en-/fintrådet, med klemring
0,75 - 1,5 mm2
Fast eller flertrådet
18 - 16 AWG
Godkjente ytelsesdata
Pilot DutyAC styring
E150
Generell brukAC
300 V
Generell brukAC
0.5 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
1 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.03 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Hjelpekontaktblokk (EC000041)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Antall vekselkontakter
0
Antall NO-kontakter
2
Antall NC-kontakter
0
Antall feilsignalbrytere
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
1
Type strømtilkobling
Skrukobling
Modell / utførelse
Pluggbar
Monteringsmetode
Frontfeste
Lampeholder (Fatning)
Uten