Program dostaw

Assortiment
Accessories and fittings
Beschrijving
Accessories and fittings
Beschrijving
Coupler
For connecting cabinets with mutually identical gate openings
Ensures proper sealing of the coupled ports
Door opening 44 mm
Series
Systeem 55

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Distribution boards (EG000023) / Accessories/spare parts for small distribution board (EC002287)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Electrical distribution system (incl. small distribution board, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-92 [AFR782003])
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie