Program dostaw

Assortiment
Accessories and fittings
Beschrijving
Accessories and fittings
Beschrijving
Input module, all-round closed for Medusa
18 x 12 millimeter Punctulas
Series
Medusa

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Materiały łączeniowe (EG000048) / Króciec do wprowadzania przewodów i rur instalacyjnych (EC002326)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Connection devices / Cable plug for cable-/installation tube entry (ecl@ss10.0.1-27-14-44-07 [ADI456007])
Do puszek montażowych
Nie
Do wbudowanych puszek rozgałęźnych
Nie
Do wbudowanych puszek łączeniowych
Nie
Do ramek rozszerzających
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Do przewodów o średnicy
18 - 18 mm
Liczba wpustów rurowych
12