Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Reststrøm-kretsbryter
Poler
2-polet
Bruk
xPole Home - Bryteranlegg for boligmiljøer
Bruk
Jordfeilbryter for boliger og næringsbygg
Nominell strøm [In]
40 A
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
6 kA
Nominiell feilstrøm [IΔN]
0,03 A
Type
Type A
Utløsning
ikke-forsinket s…
Sortiment
HNC
Sensitivitet
pulsstrømsensetiv
Støtstrømfasthet
betinget støtstrømfast 250 A

Tekniske data

Elektrisk
Utførelser iht.
IEC/EN 61008
Måledriftsspenning [Ue] [Ue]Måledriftsspenning [Ue]
230 V AC
Nominell frekvens [f]
50 Hz
Sensitivitet
pulsstrømsensetiv
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
6 kA
Maks. tillatt reservesikringKortslutning [gG/gL]
63 A
Maks. tillatt reservesikringOverlast [gG/gL]
25 A
maks. foranstilt sikring
25 A gL/gG
maksimal reservesikring som kortslutningsvernForanstilt sikring
63 A gL
Mekanisk
Apparatsokkelmål
80 mm
Monteringsbredde
35 (2TE) mm
Materialtykkelse for skinnesystem
0.8 - 2 mm
Tillatt omgivelsestemperaturområde
-25 - +60 °C

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
40 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
7.8 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
Hvis du starter ved 40 °C, vil maks tillatt kontinuerlig spenning reduseres med 2,5 % for hver 1 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Jordfeilbryter (EC000003)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Antall poler
2
Merkespenning
230
Merkestrøm
40
Nominell feilstrøm
0.03
Nominell isolasjonspenning Ui
440
Merkespenningstyrke Uimp
4
Monteringsmetode
DIN-skinne
Lekkasjestrømtype
A
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Nei
Kortslutningsfasthet (lcw)
6
Støtstrømskapasitet
0.25
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Ja
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Bredde i antall modulmellomrom
2
Innbyggingsdybde
45
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 60
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1.5 - 16
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1.5 - 35
Eksplosjonssikker
Nei