Dodavatelský program

Příslušenství
Připojovací svorky
Násuvný zásuvkový konektor pro zapojení modulů (24 V DC) ze vstupně-výstupního systému XN300 a modulárních řídicích jednotek XC-303-...
Použitelný pro
XC-303-...
XN300

Technická data

Svorkové výkony
Jemně slaněný vodič s dutinkou
1,5 mm2

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Stupeň krytí
IP20
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se na kryty bez závěsného zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se na kryty z plastu.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 8.0

Installation, isolation and connection material (EG000047) / Push in terminal (EC000446)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Svorka (mimo venkovní vedení) / Svorka (pro spojovací zásuvky) (ecl@ss10.0.1-27-14-11-04 [AAB919014])
Number of clamp positions
3
Nominal cross section
0.2 - 1.5 mm²
Cable diameter
0.5 - 2.8 mm
With operation lever
No
Colour
Blue
Transparent
No
Nominal voltage
150 V
Nominal current
8 A
Suitable for solid core
Yes
Suitable for flexible core
Yes
Suitable for multi-wire core
Yes
Conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
0.2 - 0.75 mm²
Conductor cross section solid (solid, stranded)
0.2 - 1.5 mm²
AWG-range
16 - 24

aprobace,

Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No