Program dostaw

Asortyment
Przemiennik częstotliwości
Identyfikator typu
DC1
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
230 V AC, 1-fazowy
240 V AC, 1-fazowy
Napięcie wyjściowe przy ei Ue [U2]
230 V AC, 1-fazowy
240 V AC, 1-fazowy
Napięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
200 (-10%) - 240 (+10%) V
Znamionowy prąd pracy [Ie]
przy przeciążeniu 150% [Ie]
4.3 A
Wskazówka
Znamionowy prąd pracy przy częstotliwości załączania 8 kHz i temperaturze otoczenia +50°C
Moc silnika
Wskazówka
do silników prądu przemiennego chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o częstotliwości 50/60 Hz bez dodatkowego kondensatora rozruchowego
Wskazówka
Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s
Wskazówka
przy 230 V, 50 Hz
150 % przeciążenie [P]
0.37 kW
150 % przeciążenie [IM]
4.3 A
Wskazówka
przy 220 - 240 V, 60 Hz
150 % przeciążenie [P]
0.5 HP
150 % przeciążenie [IM]
4.3 A
Stopień ochrony
IP20/NEMA0
Złącze/magistrala polowa (wbudowane)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Interfejs komunikacyjny (opcjonalnie)
SmartWire-DT
Wyposażenie
Wyświetlacz 7-segmentowy
dodatkowa ochrona płytki drukowanej
Parametryzacja
Panel
Fieldbus
drivesConnect
drivesConnect mobile (aplikacja)
Wielkość gabarytowa
FS1
Podłączanie do SmartWire-DT
tak
w połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
Wymagania ogólne: IEC/EN 61800-2
Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej: IEC/EN 61800-3
Wymagania dot. bezpieczeństwa: IEC/EN 61800-5-1
Certyfikacje
CE, UL, cUL, RCM, Ukr SEPRO, EAC
Jakość wykonania
RoHS, ISO 9001
Wytrzymałość klimatyczna [ρw]
< 95%, średnia wilgotność względna (RH), bez kondensacji, bez działania korozyjnego %
Jakość powietrza
3C2, 3S2
Temperatura otoczeniaRobocza temperatura otoczenia min.
-10 °C
Temperatura otoczeniaRobocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
Temperatura otoczenia
Praca (z przeciążeniem 150%)
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie [ϑ]
-40 - +60 °C
Położenie montażowe
pionowo
Wysokość ustawienia
0 - 1000 m nad poziomem morza
powyżej 1000 m z obniżeniem wartości znamionowych o 1% na 100 m
maks. 4000 m m
Stopień ochrony
IP20/NEMA0
Zabezpieczenie przed dotknięciem
BGV A3 (VBG4, zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni)
Główny obwód prądowy
ZasilanieZnamionowe napięcie pracy [Ue]
230 V AC, 1-fazowy
240 V AC, 1-fazowy
ZasilanieNapięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
200 (-10%) - 240 (+10%) V
Zasilanie Prąd wejściowy (150 % przeciążenie) [ILN]
7.5 A
ZasilanieKonfiguracja sieci
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
ZasilanieCzęstotliwość sieci [fLN]
50/60 Hz
ZasilanieZakres częstotliwości [fLN]
48 - 62 Hz
ZasilanieCzęstość włączania do sieci
maksymalnie jeden raz co 30 sekund
Moduł mocyFunkcja
Przemiennik częstotliwości z obwodem przejściowym prądu stałego i prostownik IGBT
Moduł mocyPrąd przeciążeniowy (150 % przeciążenie) [IL]
6.45 A
Moduł mocymaks. prąd rozruchowy (High Overload) [IH]
175 %
Moduł mocyWskazówka dotycząca maks. prądu rozruchowego
przez 2,5 sekundy co 600 sekund
Moduł mocyNapięcie wyjściowe przy ei Ue [U2]
230 V AC, 1-fazowy
240 V AC, 1-fazowy
Moduł mocyCzęstotliwość wyjściowa [f2]
0 - 50/60 (max. 500) Hz
Moduł mocyCzęstotliwość kluczowania [fPWM]
8
możliwość nastawy 4 - 32 (słyszalnie) kHz
Moduł mocyTryb pracy
Sterowanie U/f
Sterowanie prędkością obrotową z kompensacją poślizgu
bezczujnikowa regulacja wektorowa (SLV)
Silniki PM
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Silniki BLDC
Moduł mocyRozdzielczość częstotliwości (wartość zadana) [Δf]
0.1 Hz
Moduł mocyZnamionowy prąd pracyprzy przeciążeniu 150% [Ie]
4.3 A
Moduł mocyWskazówka
Znamionowy prąd pracy przy częstotliwości załączania 8 kHz i temperaturze otoczenia +50°C
Moduł mocyStraty mocyStrata mocy przy znamionowym prądzie pracy Ie = 150 % [PV]
18.5 W
Moduł mocyWspółczynnik sprawności [η]
95 %
Moduł mocymaksymalny prąd upływowy do ziemi (PE) bez silnika [IPE]
< 1 mA
Moduł mocyWyposażenie
Wyświetlacz 7-segmentowy
dodatkowa ochrona płytki drukowanej
Moduł mocyWielkość gabarytowa
FS1
Obwód wyjściowyWskazówka
do silników prądu przemiennego chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o częstotliwości 50/60 Hz bez dodatkowego kondensatora rozruchowego
Obwód wyjściowyWskazówka
Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s
Obwód wyjściowyWskazówka
przy 230 V, 50 Hz
Obwód wyjściowy150 % przeciążenie [P]
0.37 kW
Obwód wyjściowyWskazówka
przy 220 - 240 V, 60 Hz
Obwód wyjściowy150 % przeciążenie [P]
0.5 HP
Obwód wyjściowymaksymalna dopuszczalna długość przewodu [I]
ekranowany: 50
ekranowany, z dławikiem silnika: 100
bez ekranowania: 75
bez ekranowania, z dławikiem silnika: 150 m
Obwód wyjściowyMoc pozornaMoc pozorna przy pracy znamionowej 230 V [Z]
0.99 kVA
Obwód wyjściowyMoc pozornaMoc pozorna przy pracy znamionowej 240 [Z]
1.03 kVA
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaMoment hamujący – hamowanie DC
maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, możliwość nastawy
Obwód sterujący
Wartość zadana napięcia [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Wejścia analogowe
2, z możliwością parametryzacji, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Wyjścia analogowe
1, z możliwością parametryzacji, 0 - 10 V
Wyjście analogowe
4, z możliwością parametryzacji, maks. 30 V DC
Wyjścia cyfrowe
1, z możliwością parametryzacji, 24 V DC
Wyjścia przekaźnikowe
1, z możliwością parametryzacji, zestyk zwierny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Złącze/magistrala polowa (wbudowane)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Przyporządkowane aparaty łączeniowe i zabezpieczające
Podłączenie zasilaniaOrgan ochronny (bezpiecznik lub wyłącznik instalacyjny)IEC (Typ B, gG), 150 %
FAZ-B10/1N
Podłączenie zasilaniaOrgan ochronny (bezpiecznik lub wyłącznik instalacyjny)UL (Class CC lub J)
10 A
Podłączenie zasilaniaStycznik sieciowyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DILEM-… + P1DILEM
Podłączenie zasilaniaDławik sieciowyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-LN1-009
Podłączenie zasilaniaFiltr przeciwzakłóceniowy (zewnętrzny, 150 %)
DX-EMC12-014-FS1
Podłączenie zasilaniaWskazówka dot. filtra przeciwzakłóceniowego
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy dla większych długości przewodu silnika i przy zastosowaniu w innym otoczeniu EMC

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
2.3 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
18.5 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-10 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Przemiennik częstotliwości =< 1 kV (EC001857)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Napęd elektryczny / Falownik / Falownik =< 1 kV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])
Napięcie sieci
200 - 240 V
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Liczba faz wejściowych
1
Liczba faz wyjściowych
1
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
500 Hz
Maks. napięcie wyjściowe
250 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
4.3 A
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
0.75 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
0.75 kW
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
10 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
1
Liczba wejść cyfrowych
4
Z elementem wykonawczym
Tak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu MODBUS
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Z interfejsem optycznym
Nie
Z połączeniem do komputera PC
Tak
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wysokość
184 mm
Szerokość
81 mm
Głębokość
124 mm

Aprobaty

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP20