Leveringsprogram

Sortiment
Frekvensomformer
Typeidentifikator
DC1
Måledriftsspenning [Ue]
230 V AC, 1-fase
240 V AC, 1-fase
Utgangsspenning ved Ue [U2]
230 V AC, 1-fase
240 V AC, 1-fase
Nettspenning (50/60Hz) [ULN]
200 (-10%) - 240 (+10%) V
Nominell strøm [Ie]
ved 150 % overlast [Ie]
4.3 A
Anvisning
Nominell strøm ved en bryterfrekvens på 8 kHz og en omgivelsestemperatur på +50 °C
Tilordnet motoreffekt
Anvisning
for inn- og utvendig ventilerte vekselstrømsmotorer med 50/60 Hz uten ekstra startkondensator
Anvisning
Overlastsyklus i 60 s per 600 s
Anvisning
ved 230 V, 50 Hz
150 % overlast [P]
0.37 kW
150 % overlast [IM]
4.3 A
Anvisning
ved 220 - 240 V, 60 Hz
150 % overlast [P]
0.5 HP
150 % overlast [IM]
4.3 A
Kapslingsklasse
IP20/NEMA0
Kabeltilkobling/Feltbuss (montert)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Feltbussforbindelse (valgfri)
SmartWire-DT
Utstyr
7-segment-visning
ekstra kretskortvern
Parametrisering
Tastatur
Feltbuss
drivesConnect
drivesConnect mobile (App)
Størrelse
FS1
Tilkobling til SmartWire-DT
ja
i forbindelse med DX-NET-SWD3 SmartWire DT-modul

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EMC requirements: IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Sertifiseringer
CE, UL, cUL, RCM, Ukr SEPRO, EAC
Utførelseskvalitet
RoHS, ISO 9001
Klimamotstandsdyktighet [ρw]
< 95 %, gjennomsnittlig relativ fuktighet (RH), ikke kondenserende, ikke korrosiv %
Luftkvalitet
3C2, 3S2
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur ved drift min.
-10 °C
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Omgivelsestemperatur
Drift (med 150 % overlast)
OmgivelsestemperaturLagring [ϑ]
-40 - +60 °C
Monteringsposisjon
loddrett
Monteringshøyde
0 - 1000 m over NN
over 2000 m med 1 % lastreduksjon per 100 m
maks. 4000 m m
Kapslingsklasse
IP20/NEMA0
Berøringsvern
BGV A3 (VBG4, finger- og håndtrykksikker)
Hovedstrømskrets
innmatningMåledriftsspenning [Ue]
230 V AC, 1-fase
240 V AC, 1-fase
innmatningNettspenning (50/60Hz) [ULN]
200 (-10%) - 240 (+10%) V
innmatningInngangsstrøm (150 % overlast) [ILN]
7.5 A
innmatningNettype
Vekselstrømsnett med jordet midtpunkt
innmatningnettfrekvens [fLN]
50/60 Hz
innmatningfrekvensområde [fLN]
48 - 62 Hz
innmatningNettinnkoblingshyppighet
maksmalt én gang hvert 30. sekund
StrømdelFunksjon
Frekvensomformer med intern DC-link og IGBT-vekselretter
StrømdelOverlaststrøm (150 % overlast) [IL]
6.45 A
Strømdelmaks. startstrøm (High Overload) [IH]
175 %
StrømdelMerknad om den maks. startstrømmen
for 2,5 sekunder hvert 600. sekund
StrømdelUtgangsspenning ved Ue [U2]
230 V AC, 1-fase
240 V AC, 1-fase
StrømdelUtgangsfrekvens [f2]
0 - 50/60 (maks. 500) Hz
StrømdelBryterfrekvens [fPWM]
8
justerbar 4 - 32 (hørbar) kHz
StrømdelDriftsmodus
Spenning/frekvens-styring
Hastighetsstyring med slipkompensasjon
sensorløs vektorregulering (SLV)
PM-motorer
Synkon-reluktansmotorer
BLDC-motorer
Strømdelfrekvensoppløsning (nominell verdi) [Δf]
0.1 Hz
StrømdelNominell strømved 150 % overlast [Ie]
4.3 A
StrømdelAnvisning
Nominell strøm ved en bryterfrekvens på 8 kHz og en omgivelsestemperatur på +50 °C
StrømdelVarmetapVarmetap ved nominell strøm Ie = 150 % [PV]
18.5 W
StrømdelVirkningsgrad [η]
95 %
Strømdelmaksimal lekkasjestrøm til jord (PE) uten motor [IPE]
< 1 mA
StrømdelUtstyr
7-segment-visning
ekstra kretskortvern
StrømdelStørrelse
FS1
MotoruttakAnvisning
for inn- og utvendig ventilerte vekselstrømsmotorer med 50/60 Hz uten ekstra startkondensator
MotoruttakAnvisning
Overlastsyklus i 60 s per 600 s
MotoruttakAnvisning
ved 230 V, 50 Hz
Motoruttak150 % overlast [P]
0.37 kW
MotoruttakAnvisning
ved 220 - 240 V, 60 Hz
Motoruttak150 % overlast [P]
0.5 HP
Motoruttakmaksimal tillatt kabellengde [I]
skjermet: 50
skjermet, med motordrossel: 100
uskjermet: 75
uskjermet, med motordrossel: 150 m
MotoruttakTilsynelatende effektTilsynelatende effekt ved nominell drift 230 V [L]
0.99 kVA
MotoruttakTilsynelatende effektTilsynelatende effekt ved nominell drift 240 V [L]
1.03 kVA
MotoruttakBremsefunksjonBremsemoment Likestrømsbremsing
maks. 100 % av kalibreringsdriftsstrømmen Ie, kan stilles inn
Kontrollseksjon
Spenningssettpunkt [Us]
10 V DC (maks. 10 mA) V
Analoginnganger
2, parametriserbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analogutganger
1, parametriserbar, 0 - 10 V
Digitalinnganger
4, parametriserbar, maks. 30 V DC
Digitalutganger
1, parametriserbar, 24 V DC
Reléutganger
1, parametriserbar, lukker, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Kabeltilkobling/Feltbuss (montert)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Tilordnede koblings- og beskyttelsesenheten
NettilkoblingBeskyttelsesenhet (sikring eller automatisk kretsbryter)IEC (Type B, gG), 150 %
FAZ-B10/1N
NettilkoblingBeskyttelsesenhet (sikring eller automatisk kretsbryter)UL (Class CC or J)
10 A
NettilkoblingNettkontaktor150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DILEM-… + P1DILEM
NettilkoblingNettdrossel150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DX-LN1-009
NettilkoblingRadiostøyfilter (ekstern, 150 %)
DX-EMC12-014-FS1
NettilkoblingMerknad om Radiostøyfilter
Alternativt eksternt radiostøyfilter for større motorledningslengder og ved bruk i andre EMC-omgivelser

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
2.3 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
18.5 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-10 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Frekvensomformer (EC001857)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency / Servo converter = < 1 kV (ecl@ss13-27-02-31-01 [AKE177019])
Nettspenning fra/til
200 - 240
Nettfrekvens (verdi)
50/60 Hz
Antall faser inngang
1
Antall utgangsfaser
1
Maks utgangsfrekvens
500
Maks. Utgangsspenning
250
Nominell utgangsstrøm I2N
4.3
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning
0.75
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning
0.75
Effektforbruk
18.5
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse
10
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse
10
Antall analoge utganger
1
Antall analoge innganger
2
Antall digitale utganger
1
Antall digitale innganger
4
Med betjeningselement
Yes
Tillat brukt i industriområder
Yes
Tillat brukt i bolig og næringsområder
Yes
Støtter TCP/IP-protokoll
No
Støtter PROFIBUS-protokoll
No
Støtter CAN-protokoll
Yes
Støtter INTERBUS-protokoll
No
Støtter ASI-protokoll
No
Støtter EIB-protokoll
No
Støtter Modbus-protokoll
Yes
Støtter Data-Highway-protokoll
No
Støtter DeviceNet-protokoll
No
Støtter SUCONET-protokoll
No
LON-protokoll
No
Støtter protokollen for PROFInet IO
No
Støtter protokollen for PROFInet CBA
No
Støtter SERCOS-protokoll
No
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
No
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Yes
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
No
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
No
Støtter INTERBUS Safety protokoll
No
Støtter protokollen for PROFIsafe
No
Støtter protokollen for SafetyBUS p
No
Støtter BACnett protokoll
No
Støtter protokoll for andre bussystemer
Yes
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
0
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall hardware-grensesnitt andre
0
Optisk grensesnitt
No
Med PC-tilkobling
Yes
Integrert bremsemotstand
No
Firkantdrift mulig
No
Type omformer
U-omformer
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Høyde
184
Bredde
81
Dybde
124

Godkjenninger

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP20