Dodavatelský program

Sortiment
frekvenční měnič
Označení typu
DC1
Jmenovité provozní napětí [Ue]
115 V AC, 1fázový
Výstupní napětí při Ue [U2]
230 V AC, 3fázový
Síťové napětí (50/60Hz) [ULN]
110 (-10%) - 115 (+10%) V
Jmenovitý pracovní proud [Ie]
při přetížení 150 % [Ie]
4.3 A
Upozornění
Jmenovitý provozní proud při spínací frekvenci 8 kHz a teplotě prostředí +50 °C
Přiřazený jmenovitý výkon motora
Upozornění
pro normální čtyřpólové třífázové asynchronní motory s vnitřním a vnějším chlazením s počtem otáček 1500 min-1 při 50 Hz nebo 1800 min-1 při 60 Hz
Upozornění
Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s
Upozornění
při 230 V, 50 Hz
Přetížení 150 % [P]
0.75 kW
Přetížení 150 % [IM]
3.2 A
Upozornění
při 220 - 240 V, 60 Hz
Přetížení 150 % [P]
1 HP
Přetížení 150 % [IM]
4.2 A
Stupeň krytí
IP20/NEMA0
Rozhraní/provozní sběrnice (integrovaná)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Komunikační karta (volitelně)
SmartWire-DT
Vybavení
7segmentový displej
dodatečná ochrana plošných spojů
Nastavení parametrů
Klávesnice
Síť
drivesConnect
drivesConnect mobile (aplikace)
Konstrukční velikost
FS1
Připojení na SmartWire-DT
ano
společně s modulem DX-NET-SWD3 SmartWire DT

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
Všeobecné požadavky: ČSN EN 61800-2
Požadavky EMC: ČSN EN 61800-3
Požadavky na bezpečnost: ČSN EN 61800-5-1
Certifikace
CE, UL, cUL, RCM, Ukr SEPRO, EAC
Kvalita výroby
RoHS, ISO 9001
Klimatická odolnost [ρw]
střední relativní vlhkost vzduchu (RH) < 95 %, nekondenzující, nekorozivní %
Kvalita vzduchu
3C2, 3S2
Okolní teplotaProvozní teplota okolí min.
-10 °C
Okolní teplotaProvozní teplota okolí max.
+50 °C
Okolní teplota
Provoz (s přetížením 150 %)
Okolní teplotaSkladování [ϑ]
-40 - +60 °C
Poloha při montáži
svislá
Výška místa montáže
0 - 1000 m přes NN
nad 1000 m se snížením výkonu 1 % každých 100 m
max. 4000 m M
Stupeň krytí
IP20/NEMA0
Krycí lišta
BGV A3 (VBG4, bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní)
Hlavní obvod
NapájeníJmenovité provozní napětí [Ue]
115 V AC, 1fázový
NapájeníUpozornění
Síťové napětí 115 V se zvyšuje interním násobičem napětí na 230 V (výstupní napětí).
NapájeníSíťové napětí (50/60Hz) [ULN]
110 (-10%) - 115 (+10%) V
NapájeníVstupní proud (přetížení 150 %) [ILN]
15.8 A
NapájeníKonfigurace sítě
AC napájecí systémy s uzemněným středovým bodem
NapájeníSíťová frekvence [fLN]
50/60 Hz
NapájeníFrekvenční rozsah [fLN]
48 - 62 Hz
NapájeníČetnost zapínání sítě
maximálně jednou každých 30 sekund
Výkonová částFunkce
Frekvenční měnič s meziobvodem stejnosměrného napětí a reverzačním přepínačem IGBT
Výkonová částNadproud (přetížení 150 %) [IL]
6.45 A
Výkonová částmax. rozběhový proud (vysoké přetížení) [IH]
175 %
Výkonová částUpozornění pro max. rozběhový proud
po dobu 2,5 sekundy každých 600 sekund
Výkonová částVýstupní napětí při Ue [U2]
230 V AC, 3fázový
Výkonová částVýstupní frekvence [f2]
0 - 50/60 (max. 500) Hz
Výkonová částSpínací frekvence [fPWM]
8
nastavitelný 4 - 32 (slyšitelný) kHz
Výkonová částProvozní režim
Řízení U/f
Řízení počtu otáček s kompenzací skluzu
Vektorové řízení bez zpětné vazby čidlem (SLV)
Motory PM
Synchronní reluktanční motory
Motory BLDC
Výkonová částFrekvenční rozlišení (žadaná hodnota) [Δf]
0.1 Hz
Výkonová částJmenovitý pracovní proudpři přetížení 150 % [Ie]
4.3 A
Výkonová částUpozornění
Jmenovitý provozní proud při spínací frekvenci 8 kHz a teplotě prostředí +50 °C
Výkonová částZtráta výkonuZtrátový výkon při jmenovitém provozním proudu Ie = 150 % [PV]
37.5 W
Výkonová částÚčinnost [η]
95 %
Výkonová částRozptyl tepla při proudu/rychlosti [%]Proud = 100 %Rychlost = 0 % [PV]
52 W
Výkonová částRozptyl tepla při proudu/rychlosti [%]Proud = 100 %Rychlost = 50 % [PV]
62 W
Výkonová částRozptyl tepla při proudu/rychlosti [%]Proud = 100 %Speed = 90 % [PV]
66 W
Výkonová částRozptyl tepla při proudu/rychlosti [%]Proud = 50 %Rychlost = 0 % [PV]
44 W
Výkonová částRozptyl tepla při proudu/rychlosti [%]Proud = 50 %Speed = 50 % [PV]
44 W
Výkonová částRozptyl tepla při proudu/rychlosti [%]Proud = 50 %Rychlost = 90 % [PV]
52 W
Výkonová částRozptyl tepla při proudu/rychlosti [%]Proud = 25 %Speed = 0 % [PV]
41 W
Výkonová částRozptyl tepla při proudu/rychlosti [%]Proud = 25 %Rychlost = 50 % [PV]
41 W
Výkonová částMaximální svodový proud k zemi (PE) bez motoru [IPE]
4.8 mA
Výkonová částVybavení
7segmentový displej
dodatečná ochrana plošných spojů
Výkonová částKonstrukční velikost
FS1
Motorový vývodUpozornění
pro normální čtyřpólové třífázové asynchronní motory s vnitřním a vnějším chlazením s počtem otáček 1500 min-1 při 50 Hz nebo 1800 min-1 při 60 Hz
Motorový vývodUpozornění
Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s
Motorový vývodUpozornění
při 230 V, 50 Hz
Motorový vývodPřetížení 150 % [P]
0.75 kW
Motorový vývodUpozornění
při 220 - 240 V, 60 Hz
Motorový vývodPřetížení 150 % [P]
1 HP
Motorový vývodmaximální přípustná délka vedení [I]
stíněný: 50
stíněný, s tlumivkou motoru: 100
nestíněný: 75
nestíněný, s tlumivkou motoru: 150 M
Motorový vývodFunkce brzděníBrzdný moment standardní
Max. 30 % MN
Motorový vývodFunkce brzděníBrzdný moment – brzdění stejnosměrným proudem
max.100 % jmenovitého provozního proudu Ie, nastavitelná hodnota
Řídicí část
Referenční napětí [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Analogové vstupy
2, s možností nastavit parametry, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analogové výstupy
1, s možností nastavit parametry, 0 - 10 V
Digitální vstupy
4, s možností nastavit parametry, max. 30 V DC
Digitální výstupy
1, s možností nastavit parametry, 24 V DC
Reléové výstupy
1, s možností nastavit parametry, spínací kontakt, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Rozhraní/provozní sběrnice (integrovaná)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Přiřazené přepínací a ochranné prvky
Napájecí vedeníBezpečnostní zařízení (pojistka nebo miniaturní přerušovač)IEC (Typ B, gG), 150 %
FAZ-B25/1N
Napájecí vedeníBezpečnostní zařízení (pojistka nebo miniaturní přerušovač)UL (Třída CC nebo J)
25 A
Napájecí vedeníSíťový stykačPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DILEM-… + P1DILEM
Napájecí vedeníHlavní tlumivkaPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DX-LN1-018
Napájecí vedeníOdrušovací filtr (externí, 150 %)
DX-EMC12-019-FS1
Napájecí vedeníUpozornění týkající se odrušovacího filtru
Volitelný externí odrušovací filtr pro větší délky motorových kabelů a použití v jiném prostředí EMC
Motorový vývodtlumivka motoruPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DX-LM3-008
Motorový vývodSinusový filtrPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DX-SIN3-010

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
4.3 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
37.5 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-10 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
Provoz (se 150% přetížením)
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Frequency converter =< 1 kV (EC001857)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency / Servo converter = < 1 kV (ecl@ss13-27-02-31-01 [AKE177019])
Mains voltage
110 - 115 V
Mains frequency
50/60 Hz
Number of phases input
1
Number of phases output
3
Max. output frequency
500 Hz
Max. output voltage
250 V
Nominal output current I2N
4.3 A
Max. output at quadratic load at rated output voltage
0.75 kW
Max. output at linear load at rated output voltage
0.75 kW
Power consumption
37.5 W
Relative symmetric net frequency tolerance
10 %
Relative symmetric net voltage tolerance
10 %
Number of analogue outputs
1
Number of analogue inputs
2
Number of digital outputs
1
Number of digital inputs
4
With control element
Yes
Application in industrial area permitted
Yes
Application in domestic- and commercial area permitted
Yes
Supporting protocol for TCP/IP
No
Supporting protocol for PROFIBUS
No
Supporting protocol for CAN
Yes
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for KNX
No
Supporting protocol for Modbus
Yes
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
No
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for PROFINET IO
No
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
Yes
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for BACnet
No
Supporting protocol for other bus systems
Yes
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
1
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces other
0
With optical interface
No
With PC connection
Yes
Integrated breaking resistance
No
4-quadrant operation possible
No
Type of converter
U converter
Degree of protection (IP)
IP20
Degree of protection (NEMA)
Other
Height
184 mm
Width
81 mm
Depth
124 mm

aprobace,

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
1~ 120 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP20