Program dostaw

Asortyment
Przemiennik częstotliwości
Identyfikator typu
DC1
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Napięcie wyjściowe przy ei Ue [U2]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Napięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
380 (-10%) - 480 (+10%) V
Znamionowy prąd pracy [Ie]
przy przeciążeniu 150% [Ie]
9.5 A
Wskazówka
Znamionowy prąd pracy przy częstotliwości załączania 8 kHz i temperaturze otoczenia +50°C
Moc silnika
Wskazówka
do normalnych czterobiegunowych asynchronicznych silników trójfazowych chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o prędkości obrotowej 1500 min-1 przy 50 Hz wzgl. 1800 min-1 przy 60 Hz
Wskazówka
Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s
Wskazówka
przy 400 V, 50 Hz
150 % przeciążenie [P]
4 kW
150 % przeciążenie [IM]
8.5 A
Wskazówka
przy 440 - 480 V, 60 Hz
150 % przeciążenie [P]
5 HP
150 % przeciążenie [IM]
7.6 A
Stopień ochrony
IP20/NEMA0
Złącze/magistrala polowa (wbudowane)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Interfejs komunikacyjny (opcjonalnie)
SmartWire-DT
Wyposażenie
Filtr przeciwzakłóceniowy
Tranzystor hamowania
Wyświetlacz 7-segmentowy
dodatkowa ochrona płytki drukowanej
Parametryzacja
Panel
Fieldbus
drivesConnect
drivesConnect mobile (aplikacja)
Wielkość gabarytowa
FS2
Podłączanie do SmartWire-DT
tak
w połączeniu z modułem DX-NET-SWD3 SmartWire DT

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
Wymagania ogólne: IEC/EN 61800-2
Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej: IEC/EN 61800-3
Wymagania dot. bezpieczeństwa: IEC/EN 61800-5-1
Certyfikacje
CE, UL, cUL, RCM, Ukr SEPRO, EAC
Jakość wykonania
RoHS, ISO 9001
Wytrzymałość klimatyczna [ρw]
< 95%, średnia wilgotność względna (RH), bez kondensacji, bez działania korozyjnego %
Jakość powietrza
3C2, 3S2
Temperatura otoczeniaRobocza temperatura otoczenia min.
-10 °C
Temperatura otoczeniaRobocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
Temperatura otoczenia
Praca (z przeciążeniem 150%)
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie [ϑ]
-40 - +60 °C
Poziom zakłóceń radiowychKlasa zakłócenia radiowego (EMC)
C2, C3; w zależności od długości przewodu silnika, mocy przyłączeniowej i otoczenia. Ewentualnie mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcja).
Poziom zakłóceń radiowychOtoczenie (EMC)
1 i 2 otoczenie zgodne z EN 61800-3
Poziom zakłóceń radiowychmaksymalna długość przewodów silnikowych [I]
C2 ≤ 5 m
C3 ≤ 25 m m
Położenie montażowe
pionowo
Wysokość ustawienia
0 - 1000 m nad poziomem morza
powyżej 1000 m z obniżeniem wartości znamionowych o 1% na 100 m
maks. 4000 m m
Stopień ochrony
IP20/NEMA0
Zabezpieczenie przed dotknięciem
BGV A3 (VBG4, zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni)
Główny obwód prądowy
ZasilanieZnamionowe napięcie pracy [Ue]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
ZasilanieNapięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
380 (-10%) - 480 (+10%) V
Zasilanie Prąd wejściowy (150 % przeciążenie) [ILN]
11.5 A
ZasilanieKonfiguracja sieci
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
ZasilanieCzęstotliwość sieci [fLN]
50/60 Hz
ZasilanieZakres częstotliwości [fLN]
48 - 62 Hz
ZasilanieCzęstość włączania do sieci
maksymalnie jeden raz co 30 sekund
Moduł mocyFunkcja
Przemiennik częstotliwości z obwodem przejściowym prądu stałego i prostownik IGBT
Moduł mocyPrąd przeciążeniowy (150 % przeciążenie) [IL]
14.25 A
Moduł mocymaks. prąd rozruchowy (High Overload) [IH]
175 %
Moduł mocyWskazówka dotycząca maks. prądu rozruchowego
przez 2,5 sekundy co 600 sekund
Moduł mocyNapięcie wyjściowe przy ei Ue [U2]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Moduł mocyCzęstotliwość wyjściowa [f2]
0 - 50/60 (max. 500) Hz
Moduł mocyCzęstotliwość kluczowania [fPWM]
8
możliwość nastawy 4 - 32 (słyszalnie) kHz
Moduł mocyTryb pracy
Sterowanie U/f
Sterowanie prędkością obrotową z kompensacją poślizgu
bezczujnikowa regulacja wektorowa (SLV)
Silniki PM
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Silniki BLDC
Moduł mocyRozdzielczość częstotliwości (wartość zadana) [Δf]
0.1 Hz
Moduł mocyZnamionowy prąd pracyprzy przeciążeniu 150% [Ie]
9.5 A
Moduł mocyWskazówka
Znamionowy prąd pracy przy częstotliwości załączania 8 kHz i temperaturze otoczenia +50°C
Moduł mocyStraty mocyStrata mocy przy znamionowym prądzie pracy Ie = 150 % [PV]
136 W
Moduł mocyWspółczynnik sprawności [η]
96.6 %
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 100 %Prędkość = 0% [PV]
97 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 100 %Prędkość = 50% [PV]
119 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 100 %Speed = 90 % [PV]
141 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 50 %Prędkość = 0% [PV]
61 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 50 %Speed = 50 % [PV]
67 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 50 %Prędkość = 90% [PV]
80 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 25 %Speed = 0 % [PV]
50 W
Moduł mocyStrata mocy przy prądzie/obrotach [%]Prąd = 25 %Prędkość = 50% [PV]
53 W
Moduł mocymaksymalny prąd upływowy do ziemi (PE) bez silnika [IPE]
12.6 mA
Moduł mocyWyposażenie
Filtr przeciwzakłóceniowy
Tranzystor hamowania
Wyświetlacz 7-segmentowy
dodatkowa ochrona płytki drukowanej
Moduł mocyWielkość gabarytowa
FS2
Obwód wyjściowyWskazówka
do normalnych czterobiegunowych asynchronicznych silników trójfazowych chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o prędkości obrotowej 1500 min-1 przy 50 Hz wzgl. 1800 min-1 przy 60 Hz
Obwód wyjściowyWskazówka
Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s
Obwód wyjściowyWskazówka
przy 400 V, 50 Hz
Obwód wyjściowy150 % przeciążenie [P]
4 kW
Obwód wyjściowyWskazówka
przy 440 - 480 V, 60 Hz
Obwód wyjściowy150 % przeciążenie [P]
5 HP
Obwód wyjściowymaksymalna dopuszczalna długość przewodu [I]
ekranowany: 100
ekranowany, z dławikiem silnika: 200
bez ekranowania: 150
bez ekranowania, z dławikiem silnika: 300 m
Obwód wyjściowyMoc pozornaMoc pozorna przy pracy znamionowej 400 [Z]
6.58 kVA
Obwód wyjściowyMoc pozornaMoc pozorna przy pracy znamionowej 480 [Z]
7.9 kVA
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaMoment hamujący standard
maks. 30% MN
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaMoment hamujący – hamowanie DC
maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, możliwość nastawy
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaMoment hamujący z zewnętrznym z opornikiem hamowania
maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z zewnętrznym opornikiem hamowania
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaminimalny zewnętrzny opornik hamowania [Rmin]
120 Ω
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaPróg załączenia tranzystora hamowania [UDC]
780 V DC V
Obwód sterujący
Wartość zadana napięcia [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Wejścia analogowe
2, z możliwością parametryzacji, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Wyjścia analogowe
1, z możliwością parametryzacji, 0 - 10 V
Wyjście analogowe
4, z możliwością parametryzacji, maks. 30 V DC
Wyjścia cyfrowe
1, z możliwością parametryzacji, 24 V DC
Wyjścia przekaźnikowe
1, z możliwością parametryzacji, zestyk zwierny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Złącze/magistrala polowa (wbudowane)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Przyporządkowane aparaty łączeniowe i zabezpieczające
Podłączenie zasilaniaOrgan ochronny (bezpiecznik lub wyłącznik instalacyjny)IEC (Typ B, gG), 150 %
FAZ-B16/3
Podłączenie zasilaniaOrgan ochronny (bezpiecznik lub wyłącznik instalacyjny)UL (Class CC lub J)
15 A
Podłączenie zasilaniaStycznik sieciowyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DILM7
DILEM-10
Podłączenie zasilaniaDławik sieciowyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-LN3-016
Podłączenie zasilaniaFiltr przeciwzakłóceniowy (zewnętrzny, 150 %)
DX-EMC34-016
Podłączenie zasilaniaFiltr przeciwzakłóceniowy, o niskim prądzie upływu (zewnętrzny, 150%)
DX-EMC34-016-L
Podłączenie zasilaniaWskazówka dot. filtra przeciwzakłóceniowego
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy dla większych długości przewodu silnika i przy zastosowaniu w innym otoczeniu EMC
Przyłącze obwodu pośredniegoopornik hamowaniaWspółczynnik wypełnienia 10%
DX-BR150-0K5
Przyłącze obwodu pośredniegoopornik hamowaniaCzas załączenia 20%
DX-BR150-1K1
Przyłącze obwodu pośredniegoopornik hamowaniaCzas załączenia 40%
R:2 x DX-BR100-1K6
Przyłącze obwodu pośredniegoopornik hamowaniaWskazówka dotycząca rezystorów hamowania
R:m = połączenie szeregowe „m” rezystorów
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Obwód wyjściowyDławik silnikaPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-LM3-011
Obwód wyjściowyFiltr sinusoidalnyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-SIN3-010
Obwód wyjściowyWielobiegunowe filtry sinusoidalnePrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-SIN3-013-A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
9.5 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
136 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-10 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
Praca (przy przeciążeniu 150%)
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Frequency converter =< 1 kV (EC001857)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Napęd elektryczny / Falownik / Falownik =< 1 kV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])
Mains voltage
380 - 480
Mains frequency
50/60 Hz
Number of phases input
3
Number of phases output
3
Max. output frequency
500
Maks. napięcie wyjściowe
500
Nominal output current I2N
9.5
Max. output at quadratic load at rated output voltage
4
Max. output at linear load at rated output voltage
4
Relative symmetric net frequency tolerance
10
Relative symmetric net voltage tolerance
10
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
1
Liczba wejść cyfrowych
4
Z elementem wykonawczym
Tak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Application in domestic- and commercial area permitted
Tak
Supporting protocol for TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Supporting protocol for CAN
Tak
Supporting protocol for INTERBUS
Nie
Supporting protocol for ASI
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Supporting protocol for Data-Highway
Nie
Supporting protocol for DeviceNet
Nie
Supporting protocol for SUCONET
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Supporting protocol for PROFINET CBA
Nie
Supporting protocol for SERCOS
Nie
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
Nie
Supporting protocol for DeviceNet Safety
Nie
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
Nie
Supporting protocol for PROFIsafe
Nie
Supporting protocol for SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Supporting protocol for other bus systems
Tak
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
1
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces other
0
With optical interface
Nie
Z połączeniem do komputera PC
Tak
Integrated breaking resistance
Tak
4-quadrant operation possible
Tak
Type of converter
U converter
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wysokość
231
Szerokość
107
Głębokość
152

Aprobaty

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP20