Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Inntrekkbare enheter
Tilbehør
Styreledningstilkoblingsblokker for inntrekkbare enheter (bryter i kassett)
4-punkt Rekkeklemmer for styrekretsklemmer, 12 blokker
kan brukes for
IZMX16…W, INX16…W
IZMX40…W, INX40…W
Monteringsteknikk
Inntrekkbare enheter

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Styreledningsklemme (EC000276)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Terminal (not overhead line) / Control line board (ecl@ss10.0.1-27-14-11-47 [BAA026013])
Ledertverrsnitt
1.5 Kvadratmillimeter
Poltall
0
Med plombering
Nei