Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Likestrømkontaktor
Undersortiment
Komfortenheter større enn 170 A
Merknader
DILDC-kontaktoren har et elektronisk lysbueslukkesystem. Derfor må grenseverdiene for de tekniske dataene generelt, og spesielt den angitte bryteevnen, overholdes.
Integrert beskyttelseskobling i styringselektronikken
Tilkoblingsteknikk
skrutilkobling
Nominell strøm Ie åpen
DC-1Merknader
Ie ved 60 ° C
DC-11000 V [Ie]
300 A
kan kombineres med hjelpekontakt
DILM820-XHI…
Aktiveringsspenning
RDS 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC
Strømtype AC/DC
Veksel- og likestrømsdrift
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
2 L
Å = åpner
2 Å
Hjelpekontakt
mulige varianter ved hjelpekontaktbestykning
På siden: 2 x DILM820-XHI(V)11-SI; 2 x DILM820-XHI(V)11-SA

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
EN60947-4-1, EN60947-5-1
Levetid, mekaniskAC styring [Bryteroperasjoner]
1 x 106
Levetid, mekaniskDC styring [Bryteroperasjoner]
1 x 106
Bryterhyppighet, mekansikVekselstrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
1000
Bryterhyppighet, mekansikLikestrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
1000
maksimal bryterhyppighetelektrisk (kontaktorer uten overbelastningsrelé) [Betjeningssykluser/h]
100
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-40 - +70 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 40 - + 40 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - + 80 °C
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
8 g
Kapslingsklasse
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
Deksler på hovedklemmene sikret mot utilsiktet kontakt med fingre eller håndbak
Monteringshøyde
maks. 2000 m
VektVekt
7.5 kg
Klemmekapasitet nettkabelFleksibel med kabelsko
50 - 240 mm2
Klemmekapasitet nettkabeltrådet med kabelsko
50 - 240 mm2
Klemmekapasitet nettkabelFast eller flertrådet
1/0 - 500 MCM AWG
Klemmekapasitet nettkabelSkinne [Bredde]
40 mm
Hovedkabelforbindelse skrue/bolt
M10
Tiltrekkingsmoment
24 Nm
Klemmekapasitet styrekretskabelentrådet
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelfintrådet med klemring
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelén- eller flertrådet
2 x (18 - 12) AWG
Skrue/bolt til styrekretskabelforbindelse
M3.5
Tiltrekkingsmoment
1.2 Nm
verktøyHovedlederBredde på tvers av flater
16 mm
verktøyHjelpelederPozidriv skrutrekker
2 Størrelse
verktøyHjelpelederFlat skrutrekker
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8000 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V DC
Måledriftsspenning [Ue]
1000 V DC
Sikker frakobling etter EN 61140Between control inputs and main contacts
1000 V
Sikker frakobling etter EN 61140Between auxiliary contacts and main contacts
1000 V
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
1000 V
Making capacity
450 A
Bryteevne 220 V 230 V
450 A
Bryteevne 380 V 400 V
450 A
Bryteevne 500 V
450 A
Bryteevne 660 V 690 V
450 A
Bryteevne 1000 V
450 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 400 V DC [gR 1000 VDC]
450 (max. short-circuit current 6 kA) A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 690 V DC [gR 1000 VDC]
450 (max. short-circuit current 6 kA) A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 1000 V DC [gR 1000 VDC]
450 (max. short-circuit current 6 kA) A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 400 V DC [gR 1000 VDC]
450 (max. short-circuit current 30 kA) A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 690 V DC [gR 1000 VDC]
450 (max. short-circuit current 30 kA) A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 1000 V DC [gR 1000 VDC]
450 (max. short-circuit current 30 kA) A
Likespenning
Nominell strøm Ie åpenDC-1Merknader
Ie ved 60 ° C
Nominell strøm Ie åpenDC-11000 V [Ie]
300 A
Gjeldende varmetap
1 pole, at Ith
18 W
Mekanisk drift
SpenningstoleranseUS
110 - 250 V 40-60 Hz
110 - 350 V DC
SpenningstoleranseAC styring [Tiltrekking]
0,7 x US min - 1,15 x U S maks
SpenningstoleranseDC styring [Tiltrekking]
0.7 x US min - 1.15 x US max
SpenningstoleranseAC styring [Utløser]
0,2 x US maks - 0.6 x US min
SpenningstoleranseDC styring [Utløser]
0.2 x US max - 0.6 x US min
SpenningstoleranseAktivering direkte fra SPS-enUC
24 V DC
SpenningstoleranseAktivering direkte fra SPS-enUC min - max
15 - 31,2 V DC
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USAnvisning for strømforbruk
Styretrafo med uk ≦ 6 %
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USInntrekkskraft [Tiltrekking]
600 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USInntrekkskraft [Tiltrekking]
550 W
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USHoldeeffekt [Stoppe]
18 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USHoldeeffekt [Stoppe]
9.5 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % Us (standardverdier)HovedkoblingselementerLukketid
< 80 ms
Koblingstider ved 100 % Us (standardverdier)HovedkoblingselementerÅpningstid
< 40 ms
SPS-signalnivå (A3 - A4) iht. IEC/EN 61131-2 (type 2)Høy
15 V
SPS-signalnivå (A3 - A4) iht. IEC/EN 61131-2 (type 2)Lav
5 V
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Elektromagnetisk kompatibilitet
This product is designed for operation in industrial environments (environment A). Its use in residential environments (environment B) may cause radio-frequency interference, requiring additional noise suppression measures.
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-faseGenerell bruk
300 A
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
A600
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
P300
HjelpekontaktGenerell brukAC
600 V
HjelpekontaktGenerell brukAC
15 A
HjelpekontaktGenerell brukDC
250 V
HjelpekontaktGenerell brukDC
1 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
300 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
18 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
9 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-40 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktor for bryting av likestrøm (EC002552)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, direct current switching (ecl@ss13-27-37-10-18 [ACN974016])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
110 - 250
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
110 - 250
Nominell matespenning ved DC
110 - 350
Spenningstype for betjening
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
2
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Tilkoblingsskinne
Driftspenning ved DC
110 - 350
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-3 / DC-5 til 440 V
0
Nominell driftseffekt ved DC-3 / DC-5 ved 440 V
0
Nominell driftseffekt NEMA
Antall hjelpekontakter normalt åpne
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket
2
For rekkemontasje
Nei
Bredde
160
Høyde
219
Dybde
248

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E338590
UL Category Control No.
NRNT
CSA File No.
012528
CSA Class No.
C321124
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No