Leveringsprogram

Sortiment
SmartWire-DT tilleggsutstyr
Undersortiment
SWD-forbindelsesledninger
Grunnfunksjon
Forsyningskabel
Funksjon
for direkte kabeltilkobling av spenningsforsyning på IP67 SWD-kretskort EU6E.. , EU8E..
Beskrivelse
4-polet
prefabrikert enlederdrift med rett 7/8"-kontakt
Lengde
4 m
Merknad om lengde
1 av
Tilkobling til SmartWire-DT
ja
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP67

Tekniske data

Mekaniske omgivelsesbetingelser
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP67
Klimatiske miljøbetingelser
Omgivelsestemperatur ved drift (IEC 60068-2)Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
Kondensering
tillatt

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
Kapslingsklasse
IP67
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Cables (EG000001) / Data og kommunikasjonskabel (EC003249)
Electric engineering, automation, process control engineering / Cable, wire / Communication cable / Data and communication cable (copper) (ecl@ss10.0.1-27-06-18-01 [AKE197014])
Ledermateriale
Andre
Leder overflate
Blank
Lederdiameter
1.5
Nominelt ledertverrsnitt
0,5
AWG størrelse
20
Lederklasse
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere
4
Antall snodde elementer
26
Konfigurasjon snodde ledere
Par
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Nei
Ledermerkning
Farge
Skjerm over snodde ledere
Folie
Vridning
Bunt
Kabelskjerming
Uten
Langsgående vanntetthet
Nei
Tverrgående vanntetthet
Ja
Forlegging i jord
Nei
Approved type of underground installation
Andre
Beskyttende kappe
Andre
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på yttermantel
Svart
Armering
Uten
Armeringens materiale
Andre
Kabel geometri
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Halogenfri iflg. EN 60754-1/2
Nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Nei
Flammebestandig
Etter IEC/EN 60332-1-2
Røyksvak iflg. EN61034-2
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404
Ja
Isolasjonsegenskaper i henhold til IEC 60331
Nei
Funksjonssikkerhet
Uten
Ytterdiameter omtrentlig
11
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring
0
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
0
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
64
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-25 - 70
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-25 - 70
Kategori
Andre
NVP verdi
66.5
UV-bestandig
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Segregation class according to EN 50174-2
Egnet som telekabel
Nei
Egnet som datakabel
Nei
Egnet som signalkabel
Ja
Vekt
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483
Nei
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483
Nei