Program dostaw

Basic function
Accessories
Basic function accessories
Extension of the cover for the connection area
Can be used for size
00
Description
For Busbar system 60mm
Can be fixed at the top or bottom of the device.
32 mm distance to the base plate.
3 pole

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories/spare parts for low-voltage switch technology (EC002498)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Komponenty rozdzielnic niskonapięciowych (akcesoria) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie