Leveringsprogram

Sortiment
Skillebryter
Hovedbryter
Vedlikeholdsbryter
Typeidentifikator
DMV
Stoppfunksjon
tillegg
uten vrigrep og drivaksel
Merknader
synlige kontakter
Informasjon om utstyr som leveres
hjelpekontakt monteres av bruker.
inkludert tilkoblingsmaterialer
Poltall
4-polet
Hjelpestrømbaner
0 N/O
0 N/C
Kapslingsklasse
IP00
IP20 med klemmedeksel
Byggeform
oppbygging
000Z428
Koblingssymboler
1150SWI-38
Motorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
375 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
630 A
Anvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Switch-disconnector according to IEC/EN 60947-3
Sertifiseringer
CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
OmgivelsestemperaturDrift [ϑ]
-25 - +55 °C
OmgivelsestemperaturLagring [ϑ]
-30 - +80 °C
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
12 kV
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V
Monteringsposisjon
etter ønske
Strømbaner
Mekaniske størrelserPoltall
4-polet
Mekaniske størrelserHjelpestrømbaner
0 N/O
Mekaniske størrelserHjelpestrømbaner
0 N/C
elektriske parametereMåledriftsspenning [Ue]
690 V AC
elektriske parametereKontinuerlig målestrøm [Iu]
630 A
elektriske parametereAnvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
KortslutningsstyrkeSmeltesikring
1000/630
KortslutningsstyrkeBetinget kortslutningsstrøm [Iq]
In = 1000: 50
In = 630: 100 kA
KortslutningsstyrkeBrytestrøm
In = 1000: 70
In = 630: 65 kA
Kortslutningsstyrkemaks. gjennomgangsenergi
In = 1000: 4200
In = 630: 3200 kA²s
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm (1-s-strøm) [Icw]
36000 Aeff
Anvisninger for motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm Icw
0,3-sekunder-strøm
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
17.5 W
Brytekapasitet
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3400/415 V
5040 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3500 V
4600 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3690 V
3496 A
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per strømbane ved Ie
17.5 W
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
5000
Vekselspenning AC-21ANominell strøm lastbryter400 V 415 V [Ie]
630 A
Vekselspenning AC-21ANominell strøm lastbryter500 V [Ie]
630 A
Vekselspenning AC-21ANominell strøm lastbryter690 V [Ie]
630 A
Vekselspenning AC-22ANominell strøm lastbryter400 V 415 V [Ie]
630 A
Vekselspenning AC-22ANominell strøm lastbryter500 V [Ie]
630 A
Vekselspenning AC-22ANominell strøm lastbryter690 V [Ie]
630 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm lastbryter400 V 415 V [Ie]
630 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm lastbryter500 V [Ie]
575 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm lastbryter690 V [Ie]
437 A
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
375 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
425 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
425 kW
Klemmekapasitet
Flattilkobling ved skinner
400 mm2
Klemmeskrue
M10 x 30
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
28 Nm
Sikkerhetstekniske parametere
Merknader
B10d Verdier iht. EN ISO 13849-1, tabell C1

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
630 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
17.5 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Lastskillebryter (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Utførelse som hovedbryter
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Ja
Utført som vendebryter
Nei
Antall brytere
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690 Volt
Nominell driftsspenning
690 - 690 Volt
Nominell kontinuerlig strøm Iu
630 Amp
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V
630 Amp
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V
630 Amp
Nominell effekt ved AC-3, 400V
0 Kilowatt
Nominell korttids-strømfasthet lcw
36 Kilo-Amp
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
375 Kilowatt
Bryterkapasitet ved 400V
375 Kilowatt
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
100 Kilo-Amp
Poltall
4
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Motordrift som opsjon
Nei
Integrert motordrift
Nei
Spenningsutløser valgbar
Nei
Apparatkonstruksjon
Komplett utstyr i kapslingen
Egnet for gulvmontering
Ja
Egnet for frontmontering 4-hulls
Nei
Egnet for frontmontering senter
Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Nei
Egnet for midlertidig montasje
Nei
Farge på kontrollelement
Andre
Utførelse av betjeningselement
Andre
Låsbar
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre

Dimensjoner

1150DIM-54