Leveringsprogram

Sortiment
Frekvensomformer
Typeidentifikator
DA1
0000SPC-706
Måledriftsspenning [Ue]
500 V AC, 3-faser
600 V AC, 3-faser
Utgangsspenning ved Ue [U2]
500 V AC, 3-faser
600 V AC, 3-faser
Nettspenning (50/60Hz) [ULN]
500 (-10%) - 600 (+10%) V
Nominell strøm [Ie]
ved 150 % overlast [Ie]
3.1 A
Anvisning
Nominell strøm ved en bryterfrekvens på 8 kHz og en omgivelsestemperatur på +50 °C
Tilordnet motoreffekt
Anvisning
for normale fire-polede vekselstrøm-asynkronmotorer med innvendig og utvendig ventilasjon med 1500 min-1 ved 50 Hz eller 1800 min-1 ved 60 Hz
Anvisning
Overlastsyklus i 60 s per 600 s
Anvisning
ved 500 V, 50 Hz
150 % overlast [P]
1.5 kW
150 % overlast [IM]
2.9 A
Anvisning
ved 525 V, 50 Hz
150 % overlast [P]
1.5 kW
150 % overlast [IM]
2.8 A
Anvisning
ved 550 - 600 V, 60 Hz
150 % overlast [P]
2 HP
150 % overlast [IM]
2.7 A
Kapslingsklasse
IP20/NEMA0
Kabeltilkobling/Feltbuss (montert)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Feltbussforbindelse (valgfri)
Ethernet IP
DeviceNet
PROFIBUS
PROFINET
Modbus-TCP
EtherCAT
SmartWire-DT
Utstyr
Bremse-chopper
7-segment-visning
ekstra kretskortvern
Parametrisering
Tastatur
Feltbuss
drivesConnect
drivesConnect mobile (App)
Størrelse
FS2
Tilkobling til SmartWire-DT
ja
i forbindelse med DX-NET-SWD1 SmartWire DT-modul

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EMC requirements: IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Sertifiseringer
CE, UL, cUL, RCM, UkrSEPRO, EAC
Utførelseskvalitet
RoHS, ISO 9001
Klimamotstandsdyktighet [ρw]
< 95 %, gjennomsnittlig relativ fuktighet (RH), ikke kondenserende, ikke korrosiv %
Luftkvalitet
3C2, 3S2
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur ved drift min.
-10 °C
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Omgivelsestemperatur
Drift (med 150 % overlast)
OmgivelsestemperaturLagring [ϑ]
-40 - +60 °C
Monteringsposisjon
loddrett
Monteringshøyde
0 - 1000 m over NN
over 2000 m med 1 % lastreduksjon per 100 m
maks. 4000 m m
Kapslingsklasse
IP20/NEMA0
Berøringsvern
BGV A3 (VBG4, finger- og håndtrykksikker)
Hovedstrømskrets
innmatningMåledriftsspenning [Ue]
500 V AC, 3-faser
600 V AC, 3-faser
innmatningNettspenning (50/60Hz) [ULN]
500 (-10%) - 600 (+10%) V
innmatningInngangsstrøm (150 % overlast) [ILN]
4.2 A
innmatningNettype
Vekselstrømsnett med jordet midtpunkt
innmatningnettfrekvens [fLN]
50/60 Hz
innmatningfrekvensområde [fLN]
48 - 62 Hz
innmatningNettinnkoblingshyppighet
maksmalt én gang hvert 30. sekund
StrømdelFunksjon
Frekvensomformer med intern DC-link og IGBT-vekselretter
StrømdelOverlaststrøm (150 % overlast) [IL]
4.65 A
Strømdelmaks. startstrøm (High Overload) [IH]
200 %
StrømdelMerknad om den maks. startstrømmen
i 4 sekunder hvert 40. sekund
StrømdelUtgangsspenning ved Ue [U2]
500 V AC, 3-faser
600 V AC, 3-faser
StrømdelUtgangsfrekvens [f2]
0 - 50/60 (maks. 500) Hz
StrømdelBryterfrekvens [fPWM]
8
justerbar 4 - 24 (hørbar) kHz
StrømdelDriftsmodus
Spenning/frekvens-styring
Hastighetsstyring med slipkompensasjon
sensorløs vektorregulering (SLV)
valgfritt: Vektorregulering med tilbakeføring (CLV)
Strømdelfrekvensoppløsning (nominell verdi) [Δf]
0.1 Hz
StrømdelNominell strømved 150 % overlast [Ie]
3.1 A
StrømdelAnvisning
Nominell strøm ved en bryterfrekvens på 8 kHz og en omgivelsestemperatur på +50 °C
StrømdelVarmetapVarmetap ved nominell strøm Ie = 150 % [PV]
45 W
StrømdelVirkningsgrad [η]
97 %
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 100 %Speed = 0 % [PV]
53 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 100 %Speed = 50 % [PV]
55 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 100 %Speed = 90 % [PV]
60 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 50 %Speed = 0 % [PV]
47 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 50 %Speed = 50 % [PV]
51 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 50 %Speed = 90 % [PV]
54 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 50 %Speed = 0 % [PV]
45 W
StrømdelTapseffekt ved strøm/turtall [%]Strøm = 50 %Speed = 50 % [PV]
45 W
Strømdelmaksimal lekkasjestrøm til jord (PE) uten motor [IPE]
3.1 mA
StrømdelUtstyr
Bremse-chopper
7-segment-visning
ekstra kretskortvern
StrømdelSikkerhetsfunksjon
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 3)
StrømdelStørrelse
FS2
MotoruttakAnvisning
for normale fire-polede vekselstrøm-asynkronmotorer med innvendig og utvendig ventilasjon med 1500 min-1 ved 50 Hz eller 1800 min-1 ved 60 Hz
MotoruttakAnvisning
Overlastsyklus i 60 s per 600 s
MotoruttakAnvisning
ved 500 V, 50 Hz
Motoruttak150 % overlast [P]
1.5 kW
MotoruttakAnvisning
ved 525 V, 50 Hz
Motoruttak150 % overlast [P]
1.5 kW
MotoruttakAnvisning
ved 550 - 600 V, 60 Hz
Motoruttak150 % overlast [P]
2 HP
Motoruttakmaksimal tillatt kabellengde [I]
skjermet: 100
skjermet, med motordrossel: 200
uskjermet: 150
skjermet, med motordrossel: 300 m
MotoruttakTilsynelatende effektTilsynelatende effekt ved nominell drift 600 V [L]
3.22 kVA
MotoruttakBremsefunksjonBremsemoment standard
maks. 30 % MN
MotoruttakBremsefunksjonBremsemoment Likestrømsbremsing
maks. 100 % av kalibreringsdriftsstrømmen Ie, kan stilles inn
MotoruttakBremsefunksjonBremsemoment med ekstern bremsemotstand
maks. 100 % av nominell strøm Ie med ekstern bremsemotstand
MotoruttakBremsefunksjonminimal ekstern bremsemotstand [Rmin]
300 Ω
MotoruttakBremsefunksjonInnkoblingsterskel for bremsetransistoren [UDC]
975 V DC V
Kontrollseksjon
ekstern styrespenning [Uc]
24 V DC (maks. 100 mA) V
Spenningssettpunkt [Us]
10 V DC (maks. 10 mA) V
Analoginnganger
2, parametriserbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analogutganger
2, parametriserbar, 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA
Digitalinnganger
3, parametriserbar, maks. 30 V DC, maks. 5 ved ikke parametriserte analoge innganger
Digitalutganger
2, parametriserbar, 24 V DC
Reléutganger
2, parametriserbar, 1 lukker og 1 veksler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Kabeltilkobling/Feltbuss (montert)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Tilordnede koblings- og beskyttelsesenheten
NettilkoblingBeskyttelsesenhet (sikring eller automatisk kretsbryter)IEC (Type B, gG), 150 %
6NHG000B
NettilkoblingBeskyttelsesenhet (sikring eller automatisk kretsbryter)Merknader
NH-sikring brukes sammen med TB00-D sikringsholder
NettilkoblingBeskyttelsesenhet (sikring eller automatisk kretsbryter)UL (Class CC or J)
6 A
NettilkoblingBeskyttelsesenhet (sikring eller automatisk kretsbryter)Merknader
LPJ-sikring brukes sammen med J60060-3 sikringsholder
NettilkoblingBeskyttelsesenhet (sikring eller automatisk kretsbryter)UL (klasse CC eller J)
LPJ-6SP A
NettilkoblingNettkontaktor150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DILM7
NettilkoblingNettdrossel150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DX-LN3-004
MellomkretstilkoblingBremsemotstand10 % Innkoblingsvarighet (ED)
DX-BR400-0K4
MellomkretstilkoblingBremsemotstand20 % Innkoblingsvarighet (ED)
DX-BR400-0K4
MellomkretstilkoblingBremsemotstand40 % Innkoblingsvarighet (ED)
R:2 x DX-BR150-0K5
MellomkretstilkoblingBremsemotstandMerknader om bremsemotstand:
R:m = "m" motstander koblet i serie
Bremseresistorene er tilordnet basert på den maksimale nominelle effekten til den variable frekvensdriften. Flere bremseresistorer (f.eks ulike arbeidssykluser) er tilgjengelige ved forespørsel.
MotoruttakMotordrossel150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DX-LM3-008
MotoruttakSinusfilter150 % overlast (CT/IH , ved 50 °C)
SIN-0005-6-0-P

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
3.1 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
45 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-10 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Drift (med 150% overbelastning)
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Frekvensomformer (EC001857)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical drive / Static frequency converter / Static frequency converter = < 1 kV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])
Nettspenning fra/til
500 - 600
Nettfrekvens (verdi)
50/60 Hz
Antall faser inngang
3
Antall utgangsfaser
3
Maks utgangsfrekvens
500
Maks. Utgangsspenning
600
Nominell utgangsstrøm I2N
3.1
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning
1.5
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning
1.5
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse
10
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse
10
Antall analoge utganger
2
Antall analoge innganger
2
Antall digitale utganger
2
Antall digitale innganger
5
Med betjeningselement
Ja
Tillat brukt i industriområder
Ja
Tillat brukt i bolig og næringsområder
Ja
Støtter TCP/IP-protokoll
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll
Ja
Støtter CAN-protokoll
Ja
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Ja
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Ja
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter BACnett protokoll
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
0
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall hardware-grensesnitt andre
0
Optisk grensesnitt
Nei
Med PC-tilkobling
Ja
Integrert bremsemotstand
Ja
Firkantdrift mulig
Ja
Type omformer
U-omformer
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Høyde
231
Bredde
107
Dybde
186

Godkjenninger

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 600 V AC (+10 %) IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP20

Dimensjoner

8230DIM-92