Program dostaw

Funkcja podstawowa
Wyłącznik różnicowoprądowy
Bieguny
4-biegunowe
Aplikacja
xEffect- Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Prąd znamionowy [In]
63 A
Znamionowa odporność na zwarcia [Icn]
10 z zabezpieczeniem wstępnym kA
Znamionowy prąd różnicowy [IΔN]
0,03 A
Typ
Typ G/A (ÖVE E 8601)
Wyzwolenie
opóźnienie krótkotrwałe s…
Asortyment
FRCmM
czułość
wrażliwy na prąd impulsowy
Dopuszczalny prąd impulsowy
odporny na przepięcia 3 kA

Dane Techniczne

elektryczny
Wersje zgodne z
ÖVE E 8601
IEC/EN 61008
Normy i przepisy
EN 45545-2; IEC 61373
IEC/EN 61008
Aktualne znaki jakości
zgodnie z nadrukiem
Wyzwalanie
10 ms z opóźnieniem s…
Napięcie znamionowe zgodne z IEC/EN 60947-2 [Un]
240/415 V AC
częstotliwość znamionowa [f]
50/60 Hz
Wartość graniczna napięcia roboczego Obwód testowy
184 - 440 V AC
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego [IΔn]
30 mA
czułość
wrażliwy na prąd impulsowy
Znamionowe napięcie izolacji [Ui ]
440 V
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4 (1.2/50μs) kV
Znamionowa odporność na zwarcia [Icn]
10 z zabezpieczeniem wstępnym kA
Wytrzymałość na udar prądowy
Odporność na przepięcia 3 kA (8/20 μs)
Maks. zabezpieczenie wstępneZwarcie [gG/gL]
63 A
Maks. zabezpieczenie wstępnePrzeciążenie [gG/gL]
63 A
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania / Znamionowa różnicowa zdolność załączania i wyłączania [Im / IΔm]
630 A
trwałośćelektryczny [Eksploatacja]
≧ 4000
trwałośćmechaniczny [Eksploatacja]
≧ 20000
mechaniczny
Wymiary montażowe zatyczki
45 mm
Wymiar gniazdka urządzenia
80 mm
Szerokość montażowa
70 (4JC) mm
Montaż
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Stopień ochrony
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
Zaciski góra i dół
Twin-purpose terminals
ochrona zacisków
ochrona przed dotykiem palca i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Przekrój zaciskuprzewód pojedynczy
1.5 - 35 mm2
Przekrój zaciskuwielożyłowy
2 x 16 mm2
Przekrój zacisku
M5 (with cross-recessed screw as defined in EN ISO 4757-Z2, Pozidriv PZ2)
Moment dokręcania śrub mocujących
2 - 2.4 N/m
Grubość materiału szyn
0.8 - 2 mm
dopuszczalny zakres temperatur otoczenia
-25 - +75 °C
dopuszczalna temperatura składowania wzgl. transportu
-35 - +60 °C
Wytrzymałość klimatyczna
25-55°C/90-95% relative humidity according to IEC 60068-2
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wskaźnik położenia styków
czerwony/zielony
Wskazanie zadziałania
biały / niebieski

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
63 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
3.35 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
13.4 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+75 °C
Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 1,8% na każdy 1°C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Wyłącznik różnicowoprądowy (EC000003)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik różnicowoprądowy / Wyłącznik różnicowoprądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
415
Prąd znamionowy
63
Znamionowy prąd różnicowy
0.03
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4
Sposób montażu
Szyna DIN
Czułość
A
Ochrona selektywna
Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne
Tak
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
10
Odporność na udar prądowy
3
Rodzaj napięcia
AC
Z blokadą
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Głębokość wbudowania
70.5
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40
Stopień zanieczyszczenia
2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 16
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 35
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie