Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Reststrøm-kretsbryter
Poler
4-polet
Bruk
xEffect - Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Bruk
Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
63 A
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
10 med reservesikring kA
Nominiell feilstrøm [IΔN]
0,03 A
Type
Type G/A (ÖVE E 8601)
Utløsning
kortidsforsinkelse s…
Sortiment
FRCmM
Sensitivitet
pulsstrømsensetiv
Støtstrømfasthet
støtstrømsikker 3 kA

Tekniske data

Elektrisk
Utførelser iht.
IEC/EN 61008
ÖVE E 8601
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61008
EN 45545-2; IEC 61373
Aktuelle godkjenningsmerker
Iht. påskrift
Utløsning
10 ms forsinket s…
Merkespenning i henhold til IEC/EN 60947-2 [Un]
240/415 V AC
Nominell frekvens [f]
50/60 Hz
Grenseverdier for driftsspenning Testkrets
184 - 440 V AC
Nominiell feilstrøm [IΔn]
30 mA
Sensitivitet
pulsstrømsensetiv
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
440 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4 (1,2/50μs) kV
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
10 med reservesikring kA
Støtstrømfasthet
3 kA (8/20 μs) støtstrømsikker
Maks. tillatt reservesikringKortslutning [gG/gL]
63 A
Maks. tillatt reservesikringOverlast [gG/gL]
63 A
Nominell avbruddskapasitet / nominell feilavbruddskapasitet [Im / IΔm]
630 A
Levetidelektrisk [Bryteroperasjoner]
≧ 4000
Levetidmekanisk [Bryteroperasjoner]
≧ 20000
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
Apparatsokkelmål
80 mm
Monteringsbredde
70 (4TE) mm
montasje
Hurtigfeste med 2 inngrepsposisjoner for DIN-skinne IEC/EN 60715
Kapslingsklasse
IP20, IP40 med egnet skap
Klemmer oppe og nede
Skruestikke/løfteklemme
Klemmebeskyttelse
finger- og håndberøringsskjerm, DGUV VS3, EN 50274
Klemmetverrsnittentrådet
1,5 - 35 mm2
Klemmetverrsnittflertrådet
2 x 16 mm2
Klemmeskruer
M5 (med slisseskrue iht. EN ISO 4757-Z2, Pozidriv PZ2)
Tiltrekkingsmoment for klemmeskruene
2 - 2.4 Nm
Materialtykkelse for skinnesystem
0.8 - 2 mm
Tillatt omgivelsestemperaturområde
-25 - +75 °C
Tillatt lager- eller transporttemperatur
-35 - +60 °C
Klimamotstandsdyktighet
25-55 ° C / 90-95 % relativ fuktighet i henhold til IEC 60068-2
Monteringsposisjon
etter ønske
Kontaktstillingsindikator
rød / grønn
Utløstmelding
hvit / blå

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
63 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
3.35 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
13.4 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+75 °C
Fra og med 40 °C reduseres maks. tillatt kontinuerlig strøm med 1,8 % per 1 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Jordfeilbryter (EC000003)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Antall poler
4
Merkespenning
415
Merkestrøm
63
Nominell feilstrøm
0.03
Nominell isolasjonspenning Ui
440
Merkespenningstyrke Uimp
4
Monteringsmetode
DIN-skinne
Lekkasjestrømtype
A
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw)
10
Støtstrømskapasitet
3
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Ja
Frekvens
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Bredde i antall modulmellomrom
4
Innbyggingsdybde
70.5
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 40
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1.5 - 16
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1.5 - 35
Eksplosjonssikker
Nei