Program dostaw

Asortyment
Przemiennik częstotliwości
Identyfikator typu
DA1
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Napięcie wyjściowe przy ei Ue [U2]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Napięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
380 (-10%) - 480 (+10%) V
Znamionowy prąd pracy [Ie]
przy przeciążeniu 150% [Ie]
61 A
Wskazówka
Znamionowy prąd pracy przy częstotliwości załączania 8 kHz i temperaturze otoczenia +40°C
Moc silnika
Wskazówka
do normalnych czterobiegunowych asynchronicznych silników trójfazowych chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o prędkości obrotowej 1500 min-1 przy 50 Hz wzgl. 1800 min-1 przy 60 Hz
Wskazówka
Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s
Wskazówka
przy 400 V, 50 Hz
150 % przeciążenie [P]
30 kW
150 % przeciążenie [IM]
55 A
Wskazówka
przy 440 - 480 V, 60 Hz
150 % przeciążenie [P]
40 HP
150 % przeciążenie [IM]
52 A
Stopień ochrony
IP55/NEMA 12
Złącze/magistrala polowa (wbudowane)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Interfejs komunikacyjny (opcjonalnie)
Ethernet IP
DeviceNet
PROFIBUS
PROFINET
Modbus-TCP
EtherCAT
SmartWire-DT
Wyposażenie
Filtr przeciwzakłóceniowy
Tranzystor hamowania
dodatkowa ochrona płytki drukowanej
Wyświetlacz OLED
Dławik obwodu DC
Wielkość gabarytowa
FS5
Podłączanie do SmartWire-DT
tak
w połączeniu z modułem DX-NET-SWD1 SmartWire DT

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
Wymagania ogólne: IEC/EN 61800-2
Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej: IEC/EN 61800-3
Wymagania dot. bezpieczeństwa: IEC/EN 61800-5-1
Certyfikacje
CE, UL, cUL, RCM, UkrSEPRO, EAC
Dopuszczenia
DNV
Jakość wykonania
RoHS, ISO 9001
Wytrzymałość klimatyczna [ρw]
< 95%, średnia wilgotność względna (RH), bez kondensacji, bez działania korozyjnego %
Temperatura otoczeniaPraca (przeciążenie 150%) [ϑ]
-10 - +40 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie [ϑ]
-40 - +60 °C
Poziom zakłóceń radiowychKlasa zakłócenia radiowego (EMC)
C2, C3; w zależności od długości przewodu silnika, mocy przyłączeniowej i otoczenia. Ewentualnie mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcja).
Poziom zakłóceń radiowychOtoczenie (EMC)
1 i 2 otoczenie zgodne z EN 61800-3
Poziom zakłóceń radiowychmaksymalna długość przewodów silnikowych [I]
C2 ≤ 5 m
C3 ≤ 25 m m
Położenie montażowe
pionowo
Wysokość ustawienia
0 - 1000 m nad poziomem morza
powyżej 1000 m z obniżeniem wartości znamionowych o 1% na 100 m
maks. 4000 m m
Stopień ochrony
IP55/NEMA 12
Zabezpieczenie przed dotknięciem
BGV A3 (VBG4, zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni)
Główny obwód prądowy
ZasilanieZnamionowe napięcie pracy [Ue]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
ZasilanieNapięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
380 (-10%) - 480 (+10%) V
Zasilanie Prąd wejściowy (150 % przeciążenie) [ILN]
66.1 A
ZasilanieKonfiguracja sieci
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
ZasilanieCzęstotliwość sieci [fLN]
50/60 Hz
ZasilanieZakres częstotliwości [fLN]
48 - 62 Hz
ZasilanieCzęstość włączania do sieci
maksymalnie jeden raz co 30 sekund
Moduł mocyFunkcja
Przemiennik częstotliwości z obwodem przejściowym prądu stałego, dławikiem obwodu i prostownikiem IGBT
Moduł mocyPrąd przeciążeniowy (150 % przeciążenie) [IL]
91.5 A
Moduł mocymaks. prąd rozruchowy (High Overload) [IH]
200 %
Moduł mocyWskazówka dotycząca maks. prądu rozruchowego
przez 4 sekundy co 40 sekund
Moduł mocyNapięcie wyjściowe przy ei Ue [U2]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Moduł mocyCzęstotliwość wyjściowa [f2]
0 - 50/60 (max. 500) Hz
Moduł mocyCzęstotliwość kluczowania [fPWM]
8
możliwość nastawy 4 - 24 (słyszalnie) kHz
Moduł mocyTryb pracy
Sterowanie U/f
Sterowanie prędkością obrotową z kompensacją poślizgu
bezczujnikowa regulacja wektorowa (SLV)
opcjonalnie: regulacja wektorowa z powrotem (CLV)
Moduł mocyRozdzielczość częstotliwości (wartość zadana) [Δf]
0.1 Hz
Moduł mocyZnamionowy prąd pracyprzy przeciążeniu 150% [Ie]
61 A
Moduł mocyWskazówka
Znamionowy prąd pracy przy częstotliwości załączania 8 kHz i temperaturze otoczenia +40°C
Moduł mocyStraty mocyStrata mocy przy znamionowym prądzie pracy Ie = 150 % [PV]
840 W
Moduł mocyWspółczynnik sprawności [η]
97.2 %
Moduł mocymaksymalny prąd upływowy do ziemi (PE) bez silnika [IPE]
0.49 mA
Moduł mocyWyposażenie
Filtr przeciwzakłóceniowy
Tranzystor hamowania
dodatkowa ochrona płytki drukowanej
Wyświetlacz OLED
Dławik obwodu DC
Moduł mocyFunkcja bezpieczeństwa
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc Cat 1)
Moduł mocyWielkość gabarytowa
FS5
Obwód wyjściowyWskazówka
do normalnych czterobiegunowych asynchronicznych silników trójfazowych chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o prędkości obrotowej 1500 min-1 przy 50 Hz wzgl. 1800 min-1 przy 60 Hz
Obwód wyjściowyWskazówka
Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s
Obwód wyjściowyWskazówka
przy 400 V, 50 Hz
Obwód wyjściowy150 % przeciążenie [P]
30 kW
Obwód wyjściowyWskazówka
przy 440 - 480 V, 60 Hz
Obwód wyjściowy150 % przeciążenie [P]
40 HP
Obwód wyjściowymaksymalna dopuszczalna długość przewodu [I]
ekranowany: 100
ekranowany, z dławikiem silnika: 200
bez ekranowania: 150
bez ekranowania, z dławikiem silnika: 300 m
Obwód wyjściowyMoc pozornaMoc pozorna przy pracy znamionowej 400 [Z]
42.26 kVA
Obwód wyjściowyMoc pozornaMoc pozorna przy pracy znamionowej 480 [Z]
50.71 kVA
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaMoment hamujący standard
max. 30 % MN
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaMoment hamujący – hamowanie DC
maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, możliwość nastawy
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaMoment hamujący z zewnętrznym z opornikiem hamowania
maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z zewnętrznym opornikiem hamowania
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaminimalny zewnętrzny opornik hamowania [Rmin]
12 Ω
Obwód wyjściowyFunkcja hamowaniaPróg załączenia tranzystora hamowania [UDC]
780 V DC V
Obwód sterujący
zewnętrzne napięcie sterowania [Uc]
24 V DC (max. 100 mA) V
Wartość zadana napięcia [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Wejścia analogowe
2, z możliwością parametryzacji, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Wyjścia analogowe
2, z możliwością parametryzacji, 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA
Wyjście analogowe
3, z możliwością parametryzacji, maks. 30 V DC, maks. 5 przy niesparametryzowanych wejściach analogowych
Wyjścia cyfrowe
2, z możliwością parametryzacji, 24 V DC
Wyjścia przekaźnikowe
2, z możliwością parametryzacji, 1 zestyk zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Złącze/magistrala polowa (wbudowane)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Przyporządkowane aparaty łączeniowe i zabezpieczające
Podłączenie zasilaniaOrgan ochronny (bezpiecznik lub wyłącznik instalacyjny)IEC (Typ B, gG), 150 %
NZMC1-S80
Podłączenie zasilaniaOrgan ochronny (bezpiecznik lub wyłącznik instalacyjny)UL (Class CC lub J)
80 A
Podłączenie zasilaniaStycznik sieciowyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DILM50
Podłączenie zasilaniaDławik sieciowyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-LN3-080
Podłączenie zasilaniaWskazówka dotycząca dławika sieciowego
Dławiki sieciowe są zalecane tylko przy słabej jakości sieci. Występujące wahania prądu (THD) są tłumione przez wewnętrzny dławik obwodu pośredniego.
Podłączenie zasilaniaFiltr przeciwzakłóceniowy (zewnętrzny, 150 %)
DX-EMC34-075
Podłączenie zasilaniaFiltr przeciwzakłóceniowy, o niskim prądzie upływu (zewnętrzny, 150%)
DX-EMC34-075-L
Podłączenie zasilaniaWskazówka dot. filtra przeciwzakłóceniowego
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy dla większych długości przewodu silnika i przy zastosowaniu w innym otoczeniu EMC
Przyłącze obwodu pośredniegoopornik hamowaniaWspółczynnik wypełnienia 10%
DX-BR012-9K2
Przyłącze obwodu pośredniegoopornik hamowaniaCzas załączenia 20%
DX-BR012-18K1
Obwód wyjściowyDławik silnikaPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-LM3-063
Obwód wyjściowyFiltr sinusoidalnyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-SIN3-061

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
61 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
840 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-10 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Przemiennik częstotliwości =< 1 kV (EC001857)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Napęd elektryczny / Falownik / Falownik =< 1 kV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])
Napięcie sieci
380 - 480 V
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
500 Hz
Maks. napięcie wyjściowe
500 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
61 A
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
30 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
30 kW
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
10 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba wejść cyfrowych
5
Z elementem wykonawczym
Tak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu MODBUS
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Z interfejsem optycznym
Nie
Z połączeniem do komputera PC
Tak
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Tak
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Stopień ochrony (NEMA)
12
Wysokość
540 mm
Szerokość
235 mm
Głębokość
270 mm

Aprobaty

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP55

Wymiary

8230DIM-82